Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Datamanagement

Data Management i praksis

Statsbiblioteket samarbejder fra 1. marts 2015 og to år frem med KB, DTIC (DTU Bibliotek), SUB, RUB, Statens Arkiver (DDA) og AUB omkring projektet Data Management i praksis. Projektet er et DEFF-projekt og forventes at blive afsluttet med en international ekspertvurdering.

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis. I projektet implementeres tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus. Det er intentionen, at projektet kommer bredt rundt om indsatsområdet. Tjenesterne vil omfatte værktøjer til træning af forskere og udarbejdelse af data management planer samt den praktiske håndtering, indsamling og bevaring af forskningsdata. Dermed skabes mulighed for at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare forskningsdata. Dermed forbedrer forskere synligheden, troværdigheden og ikke mindst værdien af deres forskning.

Projektet bidrager til at skabe bedre adgang til forskningsdata og -resultater for andre forskere såvel som for erhvervslivet og offentligheden. Herved styrkes forskningen såvel som forskningens omsætning til samfundsmæssig innovation og værditilvækst. Erfaringer fra Dansk Dataarkiv viser evidens for genbrug af forskningsdata, når de beskrives fyldestgørende: ca. 80 % af studierne i DDA’s samling har været udleveret en eller flere gange, og de mest populære datasæt (valgundersøgelser) har været udleveret mellem 42-88 gange.

Tjenesterne vil blive etableret i samarbejde med udvalgte igangværende forskningsprojekter og -infrastrukturer fordelt over flere forskningsmæssige hovedområder. Konkret vil udviklingen ske i et antal cases, som hver skal levere en løsning i forhold til en bestemt forskergruppe. Hver case vil blive uddelegeret til en eller flere projektpartnere, og hver case vil have en hovedansvarlig part.

Overordnet set er det formålet, at projektet skal bidrage til, at danske forskningsresultater giver et større afkast. Projektet er i fuld overensstemmelse med DeIC og DEFFs udkast til National strategi for data management, som p.t. er i høring. Derudover vil projektet sikre en tæt koordinering med det nationale forum for forskningsdata management, som anbefales etableret i strategien.

Projektperiode: 1. marts 2015 - 28. februar 2017

Kontakt

Kontakt

KATRINE HOFMANN GASSER

khg@kb.dk
Direkte: 8946 2301
Mobil: 4139 4564

 

BJARNE S. ANDERSEN

bja@kb.dk
Direkte: 8946 2165
Mobil: 2566 2353