E-depot

Herunder ses en liste af fejl eller opdateringer af E-depot. Hvis listen er tom, har der ingen fejl eller opdateringer været.
Alle Statsbibliotekets IT-systemer er i drift igen ( ${location}, fra 07/03 2016 08:55 til 08/03 2016 09:00 )
Efter weekendens nedlukning er alle Statsbibliotekets IT-systemer nu i normal drift igen. Der kan dog være forlængede ekspeditionstider i nogle få dage som følge af lukningen.
Alle ITsystemer lukket ned fra fredag den 4/3 kl. 18.00 til mandag den 7/3 kl. 12.00 ( ${location}, fra 21/12 2015 13:55 til 07/03 2016 12:00 )
Statsbiblioteket lukker alle IT-systemer ned fra fredag den 4/3 kl. 18.00 til mandag den 7/3 kl. 12.00, 2016. OBS. Biblioteket er lukket lørdag den 5. marts og med begrænset service fra kl. 8 til kl. 12 den 7. marts. Der vil være forlængede ekspeditionstider i forbindelse med lukningen.

Handlinger tilknyttet webside