Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker
Statsbiblioteket Bibliotekscenter for Integration - Mangfoldig biblioteksservice
Statsbiblioteket
Lektier Online Gratis lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever.
Lektier Online
Lektier Online Gratis lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever.
Lektier Online
For biblioteker

For Biblioteker

23. august 2016

Flygtningesituationen og folkebibliotekerne

Folkebibliotekerne er en central faktor når det gælder integration af flygtninge og indvandrere. Fire ud af fem biblioteker har påbegyndt eller planlægger særlige tiltag rettet mod betjening af flygtninge. Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration mærker tydeligt en øget efterspørgsel på integrationsmaterialer og tilbyder i samme anledning en "startpakke" som tydeliggør vore services til bibliotekerne.
Læs mere >>

11. august 2016

Lektiehjælpere bliver klædt på til digital læring

Lektier Onlines frivillige lektiehjælpere får opgraderet deres værktøjskasse, når de får adgang til alle Clio Online digitale læringsmidler, som de kan bruge i bestræbelserne på at hjælpe folkeskoleelever med lektier og studiestøtte.
Læs mere >>

22. juli 2016

Friske tal fra Digital Artikelservice

Oversigten over årets to første kvartalers omsætning er klar til publicering. Der er øget aktivitet, og en positiv udvikling hen imod øget selvbetjening
Læs mere >>

28. juni 2016

Bibzoom guides til Dizzy og Beethoven

I løbet af sommeren vil alle biblioteker modtage to flotte og velskrevne guides i hæfteform: En guide til Ludwig van Beethoven og en guide til Dizzy Mizz Lizzy. Vi håber, I vil udstille hæfterne sammen med relevante cd'er og bøger om de to temaer.
Læs mere om hæfterne >>

28. juni 2016

Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark

Konference 27. september 2016: Samarbejdet mellem biblioteker og de boligsociale indsatser giver effektive og helhedsorienterede bidrag til integration baseret på kultur, oplysning, sprog og demokratiske værdier. Det vil vi gerne formidle til beslutningstagere, ledere og aktører på kommunalt og nationalt niveau med et oplysende forskningsoplæg og engagerede opfordringer fra KL og Integrationsministeriet. Om eftermiddagen vil vi inspirere til nye integrationsindsatser og dele erfaringer fra vigtige, aktuelle projekter.
Læs mere om konferencen >>

16. juni 2016

Fjernlånsfata: rykkere på artikelbestillinger

Statsbiblioteket leverer hvert år tusindvis af artikler til danske folkebiblioteker og modtager i den forbindelse desværre en mængde fejlagtige rykkere.
Læs mere >>

16.  juni 2016

Fjernlånsfakta: Om lån af musik-cd’er

Statsbiblioteket har en omfattende samling af musik på cd. Nogle er til udlån, og andre er ikke. Vi guider dig til at finde de "udlånsvenlige" eksemplarer.
Læs mere >>


Nyhedsbrev

Redaktion

Statsbiblioteket - Victor Albecks vej 1 - 8000 Aarhus C
forbiblioteker@statsbiblioteket.dk - 89462114