Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker
Statsbiblioteket Bibliotekscenter for Integration - Mangfoldig biblioteksservice
Statsbiblioteket
Lektier Online Gratis lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever.
Lektier Online
Lektier Online Gratis lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever.
Lektier Online
For biblioteker

For Biblioteker

12. september 2016

RESSEMEDDELELSE:

Danmark får et samlet Nationalbibliotek

Kulturminister Bertel Haarder samler per 1. januar 2017 Danmarks to største national- og forskningsbiblioteker – Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek – i én organisation under navnet Nationalbiblioteket. Statsbibliotekets nuværende direktør, Svend Larsen, skal stå i spidsen for det nye bibliotek, der vil bevare sin fysiske placering i Aarhus og København.
Læs hele preddemeddelelsen >>

28. august 2016

KURSUSTILBUD:

Få styr på Statsbiblioteket og dansk bibliotekssamarbejde på bare én dag

Er du nyansat i bibliotekssektoren?, eller blot nysgerrig på emnet?, så tilbyder vi en dag med introduktion til Statsbibliotekets services til landets biblioteker, og en introduktion til bibliotekernes lånesamarbejde. Kurset finder sted onsdag den 2. november 2016 på Statsbiblioteket.
Læs mere og tilmeld dig >>

28. august 2016

Musikken og folkebibliotekerne

De danske folkebiblioteker var tidligt ude med et digitalt musiktilbud. I dag står vi uden, men hele tre projekter har fokus på netop bibliotekernes digitale musikformidling.
Læs mere >>

28. august 2016

Netværk for Lånesamarbejde - Efterårsmøder

I november mødes medarbejdere fra landets biblioteker til udveksling af tips og tricks omkring bibliotekernes lånesamarbejde. Det er gratis, og du kan tilmelde dig allerede nu.
Læs mere og tilmeld dig >>.

28. august 2016

Fællessang samlede Kulturmødet

Fællessang er det nye sort. Det blev demonstreret ved Kulturmødet på Mors i uge 34, hvor Spil Dansk, Bibzoom, DGI og Folkehøjskolernes Forening fortsætter promoveringen af fællessangen.
Læs mere >>

27. august 2016

Guide til dansk succesband

Bibzoom, DR P6 Beat og forfatter, anmelder og Dizzy Mizz Lizzy-ekspert Jan Poulsen har stukket hovederne sammen og produceret en guide til det danske band Dizzy Mizz Lizzy deres musik.
Læs mere og se guiden >>

23. august 2016

Flygtningesituationen og folkebibliotekerne

Folkebibliotekerne er en central faktor når det gælder integration af flygtninge og indvandrere. Fire ud af fem biblioteker har påbegyndt eller planlægger særlige tiltag rettet mod betjening af flygtninge. Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration mærker tydeligt en øget efterspørgsel på integrationsmaterialer og tilbyder i samme anledning en "startpakke" som tydeliggør vore services til bibliotekerne.
Læs mere >>

11. august 2016

Lektiehjælpere bliver klædt på til digital læring

Lektier Onlines frivillige lektiehjælpere får opgraderet deres værktøjskasse, når de får adgang til alle Clio Online digitale læringsmidler, som de kan bruge i bestræbelserne på at hjælpe folkeskoleelever med lektier og studiestøtte.
Læs mere >>

22. juli 2016

Friske tal fra Digital Artikelservice

Oversigten over årets to første kvartalers omsætning er klar til publicering. Der er øget aktivitet, og en positiv udvikling hen imod øget selvbetjening
Læs mere >>

28. juni 2016

Bibzoom guides til Dizzy og Beethoven

I løbet af sommeren vil alle biblioteker modtage to flotte og velskrevne guides i hæfteform: En guide til Ludwig van Beethoven og en guide til Dizzy Mizz Lizzy. Vi håber, I vil udstille hæfterne sammen med relevante cd'er og bøger om de to temaer.
Læs mere om hæfterne >>

28. juni 2016

Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark

Konference 27. september 2016: Samarbejdet mellem biblioteker og de boligsociale indsatser giver effektive og helhedsorienterede bidrag til integration baseret på kultur, oplysning, sprog og demokratiske værdier. Det vil vi gerne formidle til beslutningstagere, ledere og aktører på kommunalt og nationalt niveau med et oplysende forskningsoplæg og engagerede opfordringer fra KL og Integrationsministeriet. Om eftermiddagen vil vi inspirere til nye integrationsindsatser og dele erfaringer fra vigtige, aktuelle projekter.
Læs mere om konferencen >>

16. juni 2016

Fjernlånsfata: rykkere på artikelbestillinger

Statsbiblioteket leverer hvert år tusindvis af artikler til danske folkebiblioteker og modtager i den forbindelse desværre en mængde fejlagtige rykkere.
Læs mere >>

16.  juni 2016

Fjernlånsfakta: Om lån af musik-cd’er

Statsbiblioteket har en omfattende samling af musik på cd. Nogle er til udlån, og andre er ikke. Vi guider dig til at finde de "udlånsvenlige" eksemplarer.
Læs mere >>


Nyhedsbrev

Redaktion

Statsbiblioteket - Victor Albecks vej 1 - 8000 Aarhus C
forbiblioteker@statsbiblioteket.dk - 89462114