Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Artikellevering
For biblioteker

Artikellevering (E-kopi)

Statsbiblioteket leverer tidsskrifts-artikler via e-mail. Det gælder artikler fra et udvalg af vores tidsskrifter – godt 30.000 trykte videnskabelige tidsskrifter, danske som udenlandske.

Aftale med Copydan

Det er kun forskningsbiblioteker, der har indgået aftale med Copydan, som må scanne og lagre artikler. Andre biblioteker må dog, f.eks som del af fjernlånsamarbejdet, videreformidle artikler, som er indscannet under ordningen.

Bibliotekerne må gerne videresende artiklen elektronisk til deres egne brugere.

Projekt E-Kopi 2


Baggrund for projektet

I de seneste år har lånere ved Statsbiblioteket via E-Kopi 1 kunnet bestille og få leveret artikler i digitalform som pdf-fil fra ca. 30.000 forskningsorienterede specialmagasiner. I 2010 blev der mailet ca. 38.177 artikler hjem til Statsbibliotekets brugere. I alt blev der bestilt, scannet og enten sendt, afhentet eller mailet 83.318 tidsskriftartikler til brugerne i 2010.

Hvorfor E-Kopi 2?
Formålet med Projekt E-Kopi 2 er at stille en større og mere varieret mængde af Statsbibliotekets tidsskriftartikler elektronisk til rådighed, således at borgere og biblioteker kan bestille og få tilsendt artikler direkte til egen mailboks.
Formålet er samtidigt at sikre en tidssvarende service, udnytte SB samlingen og stimulere et stigende brug. Dette kan foranledige væsentlig reduktion af enhedsomkostningen til Copydan samt de øvrige driftsomkostninger.

Hvem er med?
E-kopi 2 startede som et pilotprojekt i 2012 med deltagelse af Randers Bibliotek, Aalborg Bibliotekerne og Statsbiblioteket. Projektet sker i samarbejde med Copydan Tekst & Node og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projekt fortsætter i 2013 til årets udgang, og antallet af deltagende biblioteker er udvidet til 11.

Projektbibliotekerne er: Randers Bibliotek, Aalborg Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotek, Vejle Bibliotekerne, Fredericia Bibliotek, Roskilde Bibliotekerne, Skanderborg Bibliotek, Slagelse Bibliotekerne og Ringsted Bibliotek.

Hvad er indholdet i E-Kopi 2?
Projektet giver adgang til farvekopier af artikler fra Dansk Magasinpresses Udgiverforening (Aller, Bonnier og Egmont) samt Danske Specialmediers magasiner. Der vil være fokus på de magasiner, som er indekseret i Artikelbasen.

E-kopi 2 til hele Danmark
For at sikre et beslutningsgrundlag for en national udrulning og idriftsættelse af servicen, er det desuden et meget vigtigt formål med projektet at etablere en kvalificeret forretningsmodel for videreførelse. Modellen skal bl.a. estimere udviklingsomkostninger, stykpriser, finansiering, fremadrettet efterspørgsel og markedsføringsbehov.

Kontakt
Projektgruppen
Vibeke Nielsen, projektleder
E-mail: vin@statsbiblioteket.dk
Tlf.: 4473 4632

Jørgen Fusgaard
E-mail: jfu@statsbiblioteket.dk
Tlf.: 8946 2143

Download tidsskriftsliste

Du kan downloade en fil indeholdende titler og ISSN-numre på samtlige tidsskrifter som er dækket af Copydan-aftalen.

Filen er komprimeret og indeholder  et XML-format.

Dette format egner sig til indlæsning i databaser.

Den komprimerede fil fylder ca. 1MB.

Download her

Regler for slutbrugeren

Alle artikler, som sendes elektronisk under denne ordning får følgende tekst vedhæftet: "Dette materiale er indscannet og fremsendt elektronisk i henhold til aftale med COPYDAN Tekst & Node. Det er ikke tilladt modtageren af denne e-mail at videresende det indscannede materiale til andre."

Ovenstående besked er dermed henvendt til slutbrugeren, og altså ikke det bestillende bibliotek.

Listen over de tidsskrifttitler, der er omfattet af aftalen med Copydan, administreres af Statsbiblioteket i samarbejde med Copydan og Styrelsen for Bibliotek & Medier.