Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / E-depot
For biblioteker

E-depot

Topfoto edepot

Statsbiblioteket har i samarbejde med udvalgte biblioteker og systemleverandører udviklet en webservice kaldet E-depot. E-depot har til formål, at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale. Hensigten er, at Statsbiblioteket kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme depotfunktionen i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel, laves der automatisk et opslag i Statsbibliotekets base, som melder tilbage om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke.

Hvis en titel skal leveres til Statsbiblioteket, sendes den med kørselsordningen til Statsbiblioteket i Århus, tydeligt mærket E-depot.

Bibliotekerne bedes være opmærksomme på ikke at sende defekt materiale til Statsbiblioteket. Biblioteket skal heller ikke gøre forsøg på at fjerne stregkoder og anden mærkning.

Det er kun biblioteker der er tilmeldt E-depotsystemet, der må aflevere kasserede materialer til depotordningen. For biblioteker, der ikke er tilmeldt E-depot, men alligevel sender udrangerede materialer gælder, at materialerne altid vil blive sendt til destruktion.

Hvis et bibliotek har nogle udvalgte danske materialer, som de ønsker at forære Statsbiblioteket som gave, kan det også lade sig gøre efter forudgående aftale med Områdeleder ved Nationalområdet Tonny Skovgård Jensen

Kontakt vedrørende E-depot

Tilmelding og spørgsmål vedr. systemet kan rettes til

edepot@statsbiblioteket.dk
Tlf.: 8946 2018

Ved tilmelding, oplys følgende

  • Biblioteksnummer (SBT)
  • Udvendig fast IP-adresse
  • Kontaktperson og e-mailadresse

Forudsætninger for at få systemet implementeret

Med hensyn til hvordan de forskellige systemer skal opsættes lokalt henvises til leverandøren af det lokale bibliotekssystem.

E-depot understøttes for nærværende af bibliotekssystemerne DDE-Libra, Aleph og Integra.

Øvrige systemleverandører har også vist interesse for at indbygge funktionaliteten i deres systemer.

Systemet bygger på en direkte online kommunikation med Statsbibliotekets system. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig ordningen på Statsbiblioteket således, at der kan lukkes op for direkte kommunikation mellem Statsbibliotekets server og det aktuelle biblioteks server.