Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker
Mediestream Folkebibliotek 10 mio. digitaliserede danske avissider
Mediestream Folkebibliotek
Bibliotekscenter for Integration Bøger musik og film på alverdens sprog
Bibliotekscenter for Integration
Digital Artikelservice Online selvbetjening med superhurtig levering
Digital Artikelservice
Mediestream Folkebibliotek 10 mio. digitaliserede danske avissider
Mediestream Folkebibliotek
Bibliotekscenter for Integration Bøger musik og film på alverdens sprog
Bibliotekscenter for Integration
Bibliotekscenter for Integration Bøger musik og film på alverdens sprog
Bibliotekscenter for Integration
For biblioteker

For Biblioteker

10. august 2018

Mediestream på E-kurser

E-kurser har produceret to videoer som guider dig igennem indhold og søgeteknikker til Mediestream aviser (Mediestream Folkebibliotek). Filmene er et godt introduktionsværktøj til opgaveskrivere og historieinteresserede. Eller som en første introduktion til tjenesten for biblioteksmedarbjedere.
Se videoerne her >>

10. august 2018

Nye låneregler for universitetsspecialer

EU's persondataforordninger (GDPR) stiller nye og strengere krav til håndtering og udlån af universitetsspecialer. Det sætter nye rammer for Det Kgl. Biblioteks muligheder for at udlåne disse specialer til bibliotekerne og deres brugere.
Læs mere >>

10. august 2018

Rejsetilskud til læring om inkluderende kulturtiltag

Søg rejsetilskud til læring og udveksling af viden om inkluderende kulturtiltag i de andre nordiske lande. Kunstrådet i Norge lancerer gennem projektet "Inkluderende kulturliv i Norden" et tilskud, der støtter institutioner og kunstnere, der ønsker at rejse inden for Norden for at lære om metoder til at skabe en inkluderende kultursektor. Tilskuddet vil være åbent for ansøgninger fra alle de nordiske lande fra 1. august 2018.
Få mere information om dette tilskud på projektets hjemmeside >>

12. juli 2018

Tal fra Digital artikelservice

Du kan nu hente friske "sommertal"  for dit biblioteks og brugeres forbrug af artikler i Digital Artikelservice. Tallene dækker de to første kvartaler af 2018, og holder samme høje niveau som tilsvarende periode i 2017, og "selvbetjenings-procenten" holder det meget fine niveau. Dyk ned i tallene. Se de landsdækkende tal og dit biblioteks andel i aktiviteten.
Hent statistikken her >>

22. juni 2018

Verdensbiblioteket.dk som e-bogs- og lydbogstjeneste

Verdensbiblioteket har taget hul på et nyt kapitel og tilbyder nu også e-bøger og lydbøger. Vi præsenterer mere end 400 titler, der kan læses eller høres online. Klik ind og se udvalget, der spænder vidt mellem gode titler til højtlæsning og ”tungere” faglitteratur.
Læs mere >>

22. juni 2018

Troels Kløvedal udstilling til dit bibliotek

Til efteråret tilbyder vi dit bibliotek at vise elementer fra den kommende udstilling 'Frihedens værksted' om Troels Kløvedals liv og rejser. Udstillingen vises på Naturhistorisk Museum, Aarhus, og Søfartsmuseet i Helsingør, men vi vil tilbyde dit bibliotek at vise dele af udstillingen i form af film, plancher og artikeltemaer. Sæt kryds i dit biblioteks arrangementskalender. Læs mere om udstillingen og dit biblioteks muligheder >>

15. juni 2018

Reportage: Netværksmøde i Reykjavik

Reykjavik dannede rammen for 25 biblioteksmedarbejderes møde og udveksling af ideer og erfaringer omkring biblioteksbetjeningen af expats, flygtninge og indvandrere. Blandt de mange emner var bl.a. sprogcafeer, konversationscirkler, Expat Dinners, og hvordan man låner en svensker. Nordisk Biblioteksnetværk er et nystiftet netværk med fokus på deling af erfaringer og best practice på tværs af Norden. Det handler om læseklubber, medborgerskabskurser sprogcaféer, og lignende tilbud til fremme af integration og medborgerskab for nytilkomne borgere i de nordiske lande.

Læs mere om mødet og om netværket >>

15. juni 2018

Indbydelse: Nordisk Fjernlånskonference

Nordisk Fjernlånskonference NordIll 2018, den 13. i rækken, finder sted i Umeå, Sverige, fra 10. til 12. oktober. Konferencen bærer denne gang titlen "Libraries without borders? – The changing role of information and media supply", hvor fokus ligger på adgang til digitaliserede materialer, og de udfordringer du som fjernlånsmedarbejder møder, når du efterspørger digitaliserede materialer. Der er rabat til de hurtige, som tilmelder sig inden 22. juni.
Læs mere og tilmeld dig >> (Konferenceside for NordILL)

25. maj 2018

Fornyelser af fjernlån fra forskningsbiblioteker i Cicero

Med indførelsen af det fælles bibliotekssystem Cicero har nye arbejdsgange og rutiner taget form. Ikke mindst for biblioteksmedarbejdere, der håndterer fjernlån og fjerlånsfornyelser. På forårets møde i Netværk for lånesamarbejde i Ballerup havde Melissa Wieser fra Allerød Biblioteker et indlæg, som guider dig igennem udfordringer og løsninger, når der skal håndteres lånetider og fornyelser af fjernlån i Cicero.
Vi bringer indlægget som artikel >>

25. maj 2018

Danmark set fra luften

Hvis du gerne vil opleve det hele lidt fra oven, er Danmark set fra luften måske noget for dig. Gense den fædrene gård eller barndommens gade blandt de mange digitaliserede emner fra Det Kgl. Biblioteks Luftfotosamling. De mange fotos stammer fra en svunden tid (1936 til 1992), hvor affotografering ovenfra skete fra små énmotors fly, og billederne blev solgt ved døren. I dag står satellitter og Google Earth for dén forretning.
Læs mere >>

14. maj 2018

Invitation til fagligt fyraftensmøde og reception

Det Kgl. Bibliotek inviterer folkebiblioteker og samarbejdspartnere til en præsentation af Verdensbiblioteket, der med støtte fra Nordisk Ministerråd i juni 2018 lancerer e-bøger og lydbøger på en række sprog og en fællesnordisk platform.
Læs mere og tilmeld dig >>

14. maj 2018

Mediestream-webinar igen

Vi gentager webinaret "Mediestream Guldgraverkursus" fredag d. 18. maj, med forskningsbibliotekar Henrik Smith-Sivertsen ved mikrofon og taster. Første udgave af Guldgraverkurset tiltrak over hundrede deltagere men desværre var der problemer med lydkvaliteten. Vi gentager webinaret, så tidligere deltagere kan få det hele med, og de som ikke nåede med i første omgang kan få chancen igen. Vi optager hele forløbet og publicerer det efterfølgende.
Tilmeld dig her >>

08. maj 2018

Mediestream-webinar blev et tilløbsstykke

Mediestream-webinaret "Guldgraverkursus" tiltrak over hundrede deltagere. Med forskningsbibliotekar Henrik Smith-Sivertsen ved "roret" fik de mange deltagere en times rundtur i Mediestream Folkebibliotek. Vi kom blandt meget andet omkring målgrupper, søgeteknikker og sproglige stratergier, når man søger i indscannet tekst. Desværre var teknikken ikke helt i top, så vi arbejder på at gentage webinaret snarest.
Læs mere >>

08. maj 2018

Invitation til fagligt fyraftensmøde og reception

Det Kgl. Bibliotek inviterer folkebiblioteker og samarbejdspartnere til en præsentation af Verdensbiblioteket, der med støtte fra Nordisk Ministerråd i juni 2018 lancerer e-bøger og lydbøger på en række sprog og en fællesnordisk platform.
Læs mere og tilmeld dig >>

08. maj 2018

Er Open Access fremtiden på folkebibliotekerne?

Hvad er open access, og hvordan kan vi drage nytte af det på folkebibliotekerne? 50 deltagere var mødt op til Ambassadørnetværkets temadag om Open Access den 3. maj i Odense. Dagen leverede introduktion og inspiration til Open Access.
Læs mere >>

30. april 2018

Folkebibliotekernes Kontaktdag 2018

Det Kgl. Bibliotek indbyder dig til en dag med information og inspiration. Vi fortæller om Det Kgl. Biblioteks services og samarbejde med de danske folkebiblioteker, præsenterer både nye og kendte services. Vi vil også gerne præsentere frugten af et omfattende arbejde med udvikling og opbygning af et nyt og inspirerende publikumsrum i Det Kgl. Bibliotek Aarhus.
Læs mere og tilmeld dig her >>

26. april 2018

Tal fra Digital Artikelservice

Det Kgl. Bibliotek leverer friske tal for dit biblioteks og brugeres forbrug af artikler i Digital Artikelservice. Første kvartal af 2018 holder det samme høje niveau som tilsvarende periode i 2017, og "selvbetjenings-procenten" bevæger sig fortsat i den rigtige retning, nemlig opad. Dyk ned i tallene. Se de landsdækkende tal og dit biblioteks andel i aktiviteten.
Hent statistikken her >>

26. april 2018

Forår i lånesamarbejdet

Henved hundrede medarbejdere fra landets biblioteker mødtes i Aarhus og Ballerup for at udveksle erfaringer og nyt omkring lånesamarbejde og services på tværs af bibliotekerne. Der blev præsenteret nye services, delt status på kendte tjenester og udvekslet faglige tips og tricks. Det Kgl. Biblioteks Netværk for lånesamarbejde samler landets fjernlånseksperter for niende år i træk.
Læs mere >>

26. april 2018

Stadig mulighed for at deltage i næste møde i nordisk biblioteksnetværk

Få inspiration til arbejdet med sproglige minoriteter. Netværksmødet holdes onsdag 23. maj 2018 i Reykjavik, hvor Jamie Johnston fra Oslo og Akershus University College vil holde oplæg med udgangspunkt i sin Ph.d. Der vil også være inspiration fra Expert Netværket i Sverige samt god mulighed for at networke med nordiske kollegaer i løbet af dagen.
Læs mere og tilmeld dig her >>

20. april 2018

Mediestream Webinar

Kom med på en times rundtur i Mediestream Folkebibliotek, når forsker og forfatter Henrik Smith-Sivertsen holder "guldgraverkursus" i Mediestreams digitaliserede avissider. Henrik er forsker i dansk populærmusikhistorie og har siden 2015 brugt Mediestream dagligt. Han kender derfor tjenestens fordele og ulemper og deler ud af sine mange tips og tricks.
Læs mere og tilmeld dig her >>

20. april 2018

Ny bog om John Mogensen baseret på Mediestream

Foråret har budt på et gensyn med sanger, sangskriver og musiker John Mogensen. Først og fremmest i kraft af Ole Bornedals biografiske film ”Så længe jeg lever”, men omtrent samtidigt med filmens premiere udkom ”Livet skal jo leves – John Mogensen-sangbogen”, der ud over at være en sangbog, indeholder mængder af forklarende og uddybende tekst. Forskningsbibliotekar Henrik Smith-Sivertsen fra Det Kgl. Bibliotek har, i forbindelse med sangbogens tilblivelse, gravet i arkiverne og Mediestream har været en væsentlig kilde.
Læs mere >>


Nyhedsbrev

Redaktion

Det Kgl. Bibliotek- Aarhus
Victor Albecks vej 1 - 8000 Aarhus C
forbiblioteker@kb.dk - 89462114