Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Gamle sider / K-dag 2016
For biblioteker

KONTAKTDAG 2016

Udgivet 1. oktober 2016

OG HVILKEN SERVICE


- FRA SAMLING TIL SERVICE

Tirsdag den 15. november har vi fornøjelsen af at byde indenfor til Statsbibliotekets traditionsrige Kontaktdag. En dag, hvor medarbejdere fra landets biblioteker mødes omkring debat, inspiration, netværk og oplevelse.

Vi benytter naturligvis lejligheden til at fortælle om Statsbibliotekets arbejde og vore mange services til landets folkebiblioteker samt at fremvise den gamle (nyrenoverede) læsesal, udsigten fra bogtårnet, kældre, magasiner og vore ny istandsatte publikumsarealer.

Vi har inviteret Christian S. Nissen (foredragsholder, rådgiver og tidligere generaldirektør ved Danmarks Radio) og Jakob Heide Petersen (bibliotekschef ved Københavns Kommunes Biblioteker) til at præsentere forskellige vinkler på begrebet service. Blandt andet bibliotekernes service og public service-begrebets vilkår generelt.

Hvad betyder det at være i ”den kulturelle offentligheds tjeneste" i et udbudssamfund? Når vi ikke længere primært opfatter os som borgere men i stedet som forbrugere. Når kultur bliver ”indpakning” til forbrug, og når fællesskab bliver til individualitet. Og hvad med dannelse og oplysning? Vi inviterer til en formiddag med indspark, inspiration og debat.

Der er afsat god tid til frokost og networking. I Statsbibliotekets café kan du nyde frokostbuffeten sammen med kollegaer fra hele landet.

Eftermiddagen byder på ”breakouts”, hvor medarbejdere fra Statsbiblioteket går i dybden med centrale projekter og services rettet mod folkebibliotekerne og deres brugere. Du har mulighed for at vælge to breakouts, inden vi runder dagen af i Statsbibliotekets gamle (men nyrenoverede) læsesal.

Har du lyst til at runde dagen af med et nostalgisk twist, så tilbyder vi en guided tour i Den Gamle By. Her vil en professionel rundviser vise dig udstillingerne ”Moderne tid” og ”Velfærd og frisind”. Du kan opleve din og dine forældres barndom på museum. Statsbiblioteket sørger for bustransport til Den Gamle By.

 

9.00 - 9.50 Rundstykker, kaffe og tilbud om rundvisninger

Program

10.00 - Velkomst - fra Statsbibliotek til Nationalbibliotek
Service for folkebibliotekerne fortsætter i Overcentralen fra Nationalbiblioteket.
ved Svend Larsen og Erik Hofmeister
”Hva’for en ’PUBLIC’ – og hvilken ’SERVICE’? ”
Public Service Medier voksede frem som en integreret del af det industrielle velfærdssamfunds kollektive kultur i midten af 1900-tallet, som en ’service’ til borgere i et samfund. Den æra er vi nu på vej ud af. Kan de gamle kulturinstitutioner overleve og tilpasse sig en fremtid, hvor brugerne oplever sig og bliver behandlede som kunder i et marked?
Debat og oplæg ved Christian S. Nissen (tidl. generaldirektør DR.)

Noget på hjertet – fra samling til service
Før udbredelsen af internettet og den digitale medieudvikling var adgangen til en lokal bogsamling meget værdifuld. I dag oplever borgeren en overflod af medier og en knaphed på tid, og derfor skal biblioteket bruge nye metoder til at fremme dannelse og oplysning.
Debat og oplæg ved Jakob Heide Petersen (bibliotekschef, Københavns Kommunes Biblioteker)

12.00 - Frokost
Buffet i Statsbibliotekets cafe (forhallen)
13.00 - Breakouts
Temarum, hvor vi går i dybden med udvalgte emner og services. Alle vælger frit et breakout. Der er afsat tid, sådan at alle kan nå to runder.

Services
Bl. a. digital artikelservice, depotbiblioteksordning og andre digitale tilbud. Digital Artikel Service er en hurtig moderne service til folkebiblioteker med digitalisering af artikler fra trykte tidsskrifter on demand. Servicen er integreret i den nationale biblioteksinfrastruktur
ved Vibeke Nielsen og Henrik Haagensen
Ny fokus på betjening af flygtninge og indvandrere
Et overblik over den nationale indsats, aktuelle projekter og et indblik i Statsbibliotekets tilbud til målgruppen - bl.a. Verdensbiblioteket.dk
ved Nicola ravden

Big Data – Kulturarvs-cluster
De stadigt stigende mængder af digital kulturarv giver helt nye muligheder for at udforske samlinger ved hjælp af digitale værktøjer, der kan finde nye sammenhænge og mønstre, det ville være stort set umuligt for et menneske at opdage
ved Bjarne Andersen, Statsbiblioteket

Folkebibliotekernes adgang til kulturarven på Statsbiblioteket
Vi laver nedslag i udvalgte nationale samlinger samt giver en introduktion til Mediestream.dk – indgangen til Statsbibliotekets digitale samlinger af kulturarv (p.t. aviser, radio, tv og reklamefilm) 
ved Karen Williams og Mogens Vestergaard Kjeldsen

Om brugerdreven indretning af det fysiske biblioteksrum
Sådan indrettes biblioteksrummet ved brugernes hjælp. Sådan får vi brugerne til at hjælpe med at skabe det optimale fysiske biblioteksrum.
ved Erik Hofmeister

14.00 - Alle skifter!
Tid til at skifte temarum til anden runde med breakouts
14.15 - Breakouts, anden runde:
15.15 Afrunding og tak for i dag
15.30 Bus til Den Gamle By
For interesserede tilbyder vi "guided tour" i Den Gamle Bys udstillinger "Moderne tid" og "Fremskridt og frisind". Oplev din egen barndom på museum

Målgruppe: Medarbejdere og chefer på landets folkebiblioteker

Tid, sted og pris:

  • Tirsdag den 15. november 2016 fra kl. 9.00
  • Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C
  • Kr. 500,- (+ moms) inkl. forplejning
  • Tilmelding: Senest tirsdag den 8. november