Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Gamle sider / SBCI-gammel udgave / Om SBCI / Etnisk BiblioteksUdvalg
For biblioteker

Etnisk BiblioteksUdvalg

Etnisk Biblioteksudvalg er Statsbibliotekets rådgivende udvalg i forhold til services på indvandrerområdet. Udvalget har til opgave at drøfte og vurdere Statsbibliotekets varetagelse af de opgaver, der knytter sig til Statsbibliotekets overbygningsfunktion som fastlagt i Bibliotekslovens § 14, hvoraf det fremgår at Statsbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at fremskaffe materiale med særligt henblik på flygtninges og indvandreres behov til folkebibliotekerne og andre relevante institutioner.

Biblioteksudvalget skal understøtte og rådgive Statsbiblioteket i dets rolle som Biblioteks- og videnscenter for betjening af etniske minoriteter ved at drøfte og kvalificere ideer og komme med input til den nationale koordinering på området.
Udvalget skal medvirke til at synliggøre og effektivisere bibliotekernes indsats på området, herunder drøftelse af opgavefordeling, kompetenceområder m.v.

Udvalget består af max. 5 repræsentanter fra folkebibliotekerne samt en repræsentant fra Kulturstyrelsen og repræsentanter fra Statsbibliotekets ledelse (OC-Området).

Udvalget mødes normalt 2-4 gange om året.

Udvalget beskæftiger sig med rådgivning om SBCI’s opgaver vedrørende:

  • Formidling af viden/information, herunder afholdelse af kurser, temadage m.m.
  • Indkøbspolitik
  • Udlånskoncepter (analogt og digitalt)
  • Materiale- og sprogprioritering
  • Udviklingsprojekter
  • Arbejdsdeling
  • Best practice

Visionen for udvalgets arbejde er, at det skal anspore og inspirere andre, være visionært og fremadrettet.

Udvalgsmedlemmer

Ordinære medlemmerFra Statsbiblioteket
Ann Poulsen, Biblioteksstyrelsen Eva Fahnøe Buch, SBCI
Kambiz Hormoozi, Vollsmose Bibliotek Flemming Munch, udvalgsformand
Poul Høst Pedersen, Esbjerg Bibliotek Nicola Ravden
Inger Gyldenkærne, Københavns Kommunes Biblioteker

 

Susanne Gilling, Århus Kommunes Biblioteker
Niels Dejgaard, Albertslund Bibliotek

Kommissorium:

Kommissorium for Etnisk Biblioteksudvalg (pdf)

Referater:

Dagsordner:

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration

 

BibZoom World

Lån film og musik online.....

Kontakt

KONTAKT

BiblioteksCenter for Integration
Overgaden oven Vandet 58A, 3. sal
1415 København K
Tlf. 4473 4604, Fax 4473 4602
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: sbci@statsbiblioteket.dk

CVR 10100682
EAN 57980007910