Projekt Newcomers og de nye udfordringer - Bibliotekerne på forkant

Expat Dinner Esbjerg Bibliotek

Danmark skal i fremtiden tiltrække og fastholde et stort antal kvalificerede arbejdsmigranter – newcomers - som en forudsætning for bibeholdelse af velfærdsstaten og global konkurrencedygtighed. Newcomers har særlige behov for vejledning/læring til navigation i samfundet, og der kan bibliotekerne bidrage.

Kort om projektet

Projektet havde deltagelse af ca. 25 % af de danske folkebiblioteker i projektperioden 1. marts 2010 til 15. marts 2012.

Baggrunden for projektet:

"Danmark har i den grad behov for højtuddannet arbejdskraft – både på kort sigt og navnlig på længere sigt, hvor vi står over for en demografisk udfordring. Men en ting er, at vi er i stand til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft – noget andet, om vi kan fastholde den"
Katia K. Østergaard, direktør for Dansk Erhverv

Arbejdsmigration står højt på den danske dagsorden - politisk, økonomisk og forskningsmæssigt.

I øjeblikket findes der over 50.000 arbejdsmigranter (newcomers eller expats) i Danmark. Antallet af arbejdsmigranter vil kun vokse i fremtiden, da Danmarks velfærd og globale konkurrencestyrke i de kommende år kun vil blive yderligere afhængig af, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til landet .

En sådan rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er dog økonomisk beskostelig, og for at dette arbejde ikke bliver penge ud af vinduet, skal  rekrutteringsstrategierne følges op af fastholdelsesstrategier - og det er i fastholdelsesarbejdet at folkebibliotekerne skal spille en vigtig rolle.

Projektets formål var at positionere folkebibliotekerne som centrale aktører i en fastholdelsesstrategi ved at:

  • Geare bibliotekerne til betjening af denne nye målgruppe
  • Markedsføre bibliotekernes vifte af specifikke newcomer-services,
    der hvor Newcomers er
  • Skabe netværk mellem biblioteker og andre aktører med eksempelvis modtagerinstanser, erhverv, etniske og faglige organisationer, og derigennem øge kendskabet til bibliotekernes services.

Læs mere om Projekt Newcomers i projektresuméet

Newcomer 1

newcomers

Inspiration og værktøjer

Hvem er med?

Kan dit bibliotek hjælpe dig med at få et lykkeligere liv?

Det mener Projekt Newcomers helt bestemt! Derfor har vi lavet nedenstående engelske brochure og video. Se og læs dem, og få et smil på læben :-)