Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Lånesamarbejde
For biblioteker

Fjernlån

Statsbiblioteket er kompetencecenter for fjernlån og dermed specialiseret i at skaffe bøger, artikler og andet materiale, f.eks. cd og dvd, fra andre biblioteker. Vi søger i biblioteksdatabaser i Danmark og i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har.

Har du spørgsmål? kontakt Statsbibliotekets fjernlån eller den lille film om Fjernlån -Vi skaffer det til dig

Statsbibliotekets servicedeklaration

De generelle retningslinjer for interurbant lånesamarbejde. Formålet er enkelt og klart, at fortælle, hvilke ydelser vi kan tilbyde, og hvilken service bibliotekerne kan forvente af os.

Danbib

Bestil via Danbib til Statsbiblioteket

Alle folkebiblioteker har mulighed for at sende bestillinger fra Netpunkt til Statsbibliotekets fjernlån via ”Skaf-funktionen”. Statsbiblioteket tager sig herefter af fremskaffelsen af materialet. Når du bestiller, sender Netpunkt en kvittering til dit fjernlånsmodul, som ved en almindelig Danbib-bestilling.

Forslag til indkøb

Bestiller et bibliotek en bog udgivet indenfor de seneste 2 år, indkøbes den af Statsbiblioteket. Forslag sendes via Netpunkt med ”Skaf-funktionen” i Danbib.

I Netpunkt er det muligt at verificere materiale i en række udenlandske baser.

Baserne ArticleFirst, BibSys, Libris og WorldCat kan nås gennem brugergrænsefladen i Netpunkt. I Bibsys og Libris er det muligt at verificere materiale, mens det er muligt at sende en direkte bestilling til Statsbiblioteket via ArticleFirst og WorldCat

Lån fra Statsbiblioteket

Det er gratis at låne fra Statsbibliotekets samlinger. Statsbiblioteket kræver dog betaling for visse ydelser. Se Statsbibliotekets Servicedeklaration

Her er beskrevet alt om lån, fornyelser, hjemkaldelser, rykkere og annulleringer på bestillinger, leveringstider, klausuleret materiale, erstatninger og priser for erstatning.

Artikellevering

Ved bestilling af kopier sender vi papirkopi, en digital kopi eller papirkopi af videnskabelige artikler.

Det nemme fjernlån

En kort indgang til bøger og andet materiale, der er tilgængelig på nettet, samt link til Open Access

Ophavsret

Læs om ophavsret. Kendskab til ophavsret er en væsentlig forudsætning for, at Statsbiblioteket kan gøre samlinger tilgængelige for offentligheden. Vi lægger stor vægt på gode relationer til rettighedshaverne og deres organisationer. De vigtigste ophavsretlige regler i en kort vejledning for biblioteker (pdf).

Artikler om Statsbibliotekets fjernlån - indblik i det praktiske arbejde

I det næste stykke tid vil der i nyhedsbrevene fra ”For biblioteker” komme en række små artikler om Statsbibliotekets arbejde med fjernlån. Artiklerne vil fokusere på det praktiske arbejde med fjernlån og give et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, når Statsbiblioteket skaffer fjernlån hjem.

Nyhedsmail For Biblioteker

Hvis du vil følge med i fjernlån, projekter og andre nyheder. Udkommer ca. 1 gang om ugen. Her kan du også se mere om vores netværk for lånesamarbejde og de emner, der har været diskuteret på møder tilbage til netværkets start i 2009.