Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Lånesamarbejde
For biblioteker

Fjernlån

Det Kgl. Bibliotek er kompetencecenter for fjernlån og specialiseret i at skaffe bøger, artikler og andet materiale, f.eks. cd og dvd, fra andre biblioteker. Vi søger i biblioteksdatabaser i Danmark og i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har.

Har du spørgsmål? Kontakt Det Kgl. Biblioteks fjernlån eller se den lille film om "Fjernlån - Vi skaffer det til dig"

Det Kgl. Biblioteks servicedeklaration

De generelle retningslinjer for interurbant lånesamarbejde. Formålet er enkelt og klart, at fortælle, hvilke ydelser vi kan tilbyde, og hvilken service bibliotekerne kan forvente af os.

Bestil fra hele verden via Danbib

Alle folkebiblioteker har mulighed for at sende bestillinger fra Danbib til Det Kgl. Biblioteks fjernlån. Enten ved en almindelig bestilling på en funden post eller via ”Skaf-funktionen”. Det Kgl. Bibliotek tager sig af fremskaffelsen. Når du bestiller, sender Danbib en kvittering til dit fjernlånsmodul, som ved en almindelig Danbib-bestilling.

Forslag til indkøb

Bestiller et bibliotek en dansk bog udgivet inden for de seneste 2 år, indkøbes den af Det Kgl. Bibliotek. Forslag sendes via ”Skaf-funktionen” i Danbib.

Verificer i Netpunkt

I Netpunkt er det muligt at verificere materiale i en række udenlandske baser. Baserne ArticleFirst, BibSys, Libris og WorldCat kan nås gennem brugergrænsefladen i Netpunkt. I Bibsys og Libris er det muligt at verificere materiale, mens det er muligt at sende en direkte bestilling til Det Kgl. Bibliotek via ArticleFirst og WorldCat

Lån fra Det Kgl. Bibliotek

Det er gratis at låne fra Det Kgl. Bibliotek. Det Kgl. Bibliotek kræver dog betaling for visse ydelser. Se servicedeklarationen,hvor du finder beskrivelser af alt omkring lån, fornyelser, hjemkaldelser, rykkere og annulleringer på bestillinger, leveringstider, klausuleret materiale, erstatninger og priser for erstatning.

Artikellevering

Ved bestilling af kopier sender vi papirkopi, en digital kopi eller papirkopi af videnskabelige artikler.

Det nemme fjernlån

Digitale dokumenter online kan afkorte vejen til et fjernlån betragteligt. Få kort indgang til bøger og andet materiale, der er tilgængelig på nettet, samt link til Open Access

Ophavsret

Kendskab til ophavsret er en væsentlig forudsætning for, at Det Kgl Bibliotek kan gøre samlinger tilgængelige for offentligheden. Vi lægger stor vægt på gode relationer til rettighedshaverne og deres organisationer. Læs om ophavsret. De vigtigste ophavsretlige regler i en kort vejledning for biblioteker (pdf).

INDBLIK I DET PRAKTISKE ARBEJDE

Vi har publiceret en række små artikler om Det Kgl. Biblioteks arbejde med fjernlån. Artiklerne fokuserer på det praktiske arbejde med fjernlån og giver et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne, når Det Kgl. Bibliotek skaffer fjernlån hjem.

Nyhedsmail For Biblioteker

Hvis du vil følge med i fjernlån, projekter og andre nyheder, så abonner på Det Kgl. Biblioteks nyhedsbrev For Biblioteker. Her kan du også se mere om vores Netværk for lånesamarbejde og de emner, der har været diskuteret på møder tilbage til netværkets start i 2009.