Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Lånesamarbejde / Servicedeklaration – Fjernlån til danske biblioteker
For biblioteker

Servicedeklaration – Fjernlån til danske biblioteker

De generelle retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Det Kgl. Bibliotek er Nationalt lånecenter og kompetencecenter for fjernlån. Vi er specialiseret i at skaffe bøger, artikler og andet materiale fra andre biblioteker. Vi søger i databaser i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har. Se endvidere Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

Servicemål, bestillings- og leveringstid på materiale

Leveringstiden er normalt 4-6 arbejdsdage fra den dag, Det Kgl. Bibliotek modtager bestillingen, hvis fremskaffelsen er uproblematisk. Det kan tage længere tid, hvis materialet er udlånt på det långivne bibliotek, eller hvis det skal skaffes fra oversøiske biblioteker. Det er derfor vigtigt, at du ved bestilling oplyser din sidste interessedato.

Hvis det er nødvendigt at rykke Det Kgl. Bibliotek for bestilt materiale, kan det ske ved henvendelse på mail til fjernlaan.aarhus@kb.dk Vent venligst med at sende rykkere til der er gået mindst 3 uger fra den oprindelige bestillingsdato.

Rykkere kan ikke foretages via BOB-basen.

Materialetyper og ekspeditionstider
Ekspeditionstid af Det Kgl. Biblioteks materialer

Vi kan, hvis tidsskriftet er omfattet af Copydan-aftalen, levere en del elektroniske kopier af tidsskrifter fra egne samlinger i løbet af få minutter.

Klausuleret materiale

Klausuleret materiale kan som regel rekvireres til brug på andre biblioteker. Reglen er, at materiale udgivet før år 1900, samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale ikke kan hjemlånes.

Det Kgl. Bibliotek stiller dog ikke alt materiale til rådighed for hjemlån. Det kan gælde både fjernlånt og egne materialer. I visse tilfælde kan det være klausuleret til brug på egen læsesal eller i enkelte tilfælde Det Kgl. Bibliotek læsesal. Det er vigtig at overholde klausuleringsreglerne, da vi ellers kan risikere udelukkelse fra lån.
Det Kgl. Bibliotek forventer, at låntagende biblioteket sikrer, at materialet kun benyttes på stedet. Det vil sige, at materialet udleveres til låneren af bibliotekets medarbejdere med besked om, at materialet kun må benyttes på biblioteket. Det skal tilbageleveres, når det ikke længere benyttes af låneren.
Vi forventer, at materialet opbevares i aflåst skab eller skuffe.

Bestillingsmetode

Bestilling kan ske via Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, Danbib eller ”Skaf-funktionen” i Danbib.

Lånetid

Ved materiale, der er fjernlånt via Det Kgl. Bibliotek, er lånetiden normalt én måned, herefter skal materialet afleveres. Der kan forekomme en reduceret lånetid på 14 dage, hvilket fremgår af indlagte låneseddel fra Det Kgl. Bibliotek. Det er især vigtigt at overholde lånetiden fra tyske og amerikanske biblioteker, da vi risikerer udelukkelse fra at låne, såfremt materialet ikke returneres rettidigt.

  • 3 dage før materialet skal afleveres, sender vi en påmindelse på e-mail
  • Der sendes rykker 7 dage efter, materialet skulle have været afleveret
  • Sagen overgår uden yderligere varsel til erstatning 30 dage efter, materialet skulle være afleveret
  • Hvis materialet ikke er reserveret til anden låner, er det muligt at forny, også selv om lånetiden er overskredet og rykker udsendt

Fornyelse

Fornyelser foregår ved forespørgsel til fjernlaan.aarhus@kb.dk

Det Kgl. Biblioteks eget materiale, der er udlånt til biblioteker, bliver automatisk fornyet i op til ½ år, hvis der ikke er reservation til anden låner.

Aflevering


Materiale der er lånt fra andre biblioteker, skal returneres til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus med indlagte følgesedler.

Priser

Pr. 1. september 2018 har vi indført betaling for visse ydelser:

For folkebiblioteker er det fortsat gratis at fremskaffe matrialer fra Danmark og udlandet.

Fra alle andre tager vi betaling for fremskaffelse af materiale fra udlandet. Det drejer sig både om artikler, bøger og andet materiale. Private individuelle lånere, hospitaler- og forsknings/uddannelsesbiblioteker skal betale 100 kr. pr. fremskaffelse. Firmaer skal betale 200 kr.

Alle, der fortsat ønsker materialet skaffet, skal bekræfte, at de er indforstået med betaling ved at returnere mailen med accept.

Indkøbspolitik

Dansk materiale, som Det Kgl. Bibliotek ikke allerede har, forsøger vi at indkøbe uanset udgivelsesår. Hvis en dansk titel har mere end fem reservationer, indkøbes der automatisk et ekstra eksemplar.

Der indkøbes udenlandsk materiale, som er udgivet inden for de seneste to år, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer i Danbib.

Erstatninger og gebyrer

Hvis Det Kgl. Biblioteks eget eller fjernlånt materiale bortkommer eller beskadiges, har det låntagende bibliotek erstatningspligt.

Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler det låntagende bibliotek et beløb svarende til en vurdering af materialets værdi. Der betales 150 kr. til indbinding af en dansk bog.

Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale, tilbagebetaler Det Kgl. Bibliotek erstatningsprisen i en periode på 6 måneder fra oprettelse af erstatningskrav.

Spørgsmål besvares ved henvendelse til Else Refstrup.