Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / AV-PAKKEN SLÅR IGENNEM PÅ AALBORGBIBLIOTEKERNE
For biblioteker
Navigation
 

AV-PAKKEN SLÅR IGENNEM PÅ AALBORGBIBLIOTEKERNE

Udgivet 30. oktober 2013


Af Hugo Skou, Statsbiblioteket

Aalborg som rollemodel og spydspids
Aalborg Bibliotekerne har gennem 2013 fungeret som ”rollemodel” i forhold til bibliotekernes udbytte af AV-Pakken. Som rollemodel har Aalborg Bibliotekerne indgået i en aktiv udvikling og dialog omkring bibliotekets optimale udnyttelse af rettighedspakkens muligheder.
Bibliotekets indsats har skabt en række fremragende eksempler på kreativ udnyttelse af AV-Pakken, til inspiration og motivation for alle med interesse for udviklingen af biblioteksrummet.

I denne artikel fokuserer vi på Aalborg Bibliotekernes arbejde med AV-Pakkens lydside. Følgende bringer vi en tilsvarende om tv og film.

AV-Pakken er både til hverdag og særlige begivenheder
Aalborg Bibliotekerne har gennem en målrettet indsats formået at integrere mulighederne i AV-Pakken på en måde, så det i afgørende grad præger såvel det almindelige, daglige biblioteksrum, og samtidigt udvikler mulighederne i særlige arrangementer såsom udstillinger koncerter etc. Mulighederne for musik og film ved større arrangementer går hånd i hånd med baggrundsmusik og tv i biblioteksrummet.

Sæt musikken fri
Med retten til at afspille musik i det åbne rum er musikbiblioteket det mest indlysende sted at starte. Musikbiblioteket har selvfølgelig baggrundsmusik, men Aalborg Bibliotekerne har taget skridtet videre til også at afspille musikvideoer, koncerter og andre musiktemaer fra YouTube, hvor lydsiden dækkes af AV-Pakken. Videoafspilningen sker i mini-biografen, som ligger i tilknytning til musikbiblioteket. Den almindelige brug af baggrundsmusik er ofte også udbredt til det øvrige biblioteksrum.

Lyd og musik til udstillinger
Aalborg Bibliotekerne involverer alle biblioteksmedarbejdere med publikumskontakt i udstillingsarbejdet. Tilrettelæggelsen af udstillingernes lydside, i form af musik, lydeffekter og filmledsagelse, indgår som en naturlig del af dette arbejde. Arbejdet med udstillinger har en meget høj prioritet på Aalborg Bibliotekerne, og lydsiden er, som de selv udtrykker det ”Den lim, som binder udstillingen sammen”.

Musikarrangementer og meget mere
Børn, unge og ældre drager stor nytte af Aalborg Bibliotekernes mange arrangementer med koncerter, musikfilm, legestuer, emneforedrag osv. - altså understøtter AV-Pakken arrangementer i traditionel forstand. Rettighederne til fremførelsen af musik og lyd åbner ikke blot muligheder for traditionel afspilning af musik, men hænger også nøje sammen med retten til afspilning af musikvideoer samt til lydsiden til en lang række film.

Overraskende lyd i biblioteksrummet
I den mere eksperimenterende ende af lydarbejdet, har Aalborg Bibliotekerne arbejdet med stemningslyd i dele af biblioteket. Som en del af AV-Pakkens mulighed for at afspille rettighedsbelagt musik ligger også retten til at afspille dele af udgivelser med lydeffekter og stemningslyd. Som besøgende på biblioteket kan man derfor (af og til) opleve fuglekvidder, lyden af rislende vand, vindens susen (eksempelvis) som en del af et inspirerende miljø.

Central styring af lyduniverset
Som et bibliotek med mange rum og filialer styrer Aalborg Bibliotekerne lyd og musik via CMS. Musik og lydtapeter styres fra centralt hold, og endes til de filialer eller dele af biblioteket, hvor man har ønsker det. Dermed kan både lydtapeter og musik tilrettelægges og tidsbestemmes præcist og rationelt.

Med tak til Aalborg Bibliotekerne ved Frank Helenius, Kirsten Boelt og Martin Schmidt-Nielsen for fremragende indsats og dialog.

Fra udstillingen "Den sidste rejse". På skærmen bagved kører et slideshow udarbejdet som støtte til udstillingen. Som en del af lydkulissen indgår bla. salmer og salmemusik.

Aalborgbibliotekernes brochure om lydidentitet >>