Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bergen var ramme for første netværksmøde i nyt nordisk biblioteksnetværk
For biblioteker
Navigation
 

Bergen var ramme for første netværksmøde i nyt nordisk biblioteksnetværk

Udgivet 20. december 2017.

Det nordiske netværk for professionelle, der arbejder med sprogcaféer, læseklubber og lignende tilbud på biblioteket for flygtninge og indvandrere, holdte det første netværksmøde i Bergen den 5. december.

32 deltagere fra Norge, Sverige, Island, Færøerne og Danmark havde en inspirerende dag på Bergen Offentlige Bibliotek. Mirjam Godskesen faciliterede en workshop om formiddagen, hvor deltagerne fik værktøjer til at få mest muligt ud af at deltage i netværk. Modellen for vidensdeling blandt deltagerne var en stor succes og vil blive benyttet på fremtidige møder. I korte træk går det ud på, at deltagerne videndeler i mindre grupper og ikke i plenum, så der er mere tid til at gå i dybden og spørge ind til konkrete aktiviteter og udfordringer. Mirjam introducerede også deltagerne for ’Aktiv lytning’, som blev afprøvet i mindre grupper. Erfaringen var, at det er noget, man skal øve sig lidt på og være bevidst om.

Efter frokost og rundvisning på Bergen Offentlige Bibliotek holdt Kristin Vilhjálmsdóttir et inspirerende oplæg om interkulturelle tiltag og aktiviteter på Island. Der var en god dialog, og blandt andet blev der diskuteret ’Hvad er kultur?’ Læs mere om netværksmødet og se oplæggene

Næste møde
I workshoppen om formiddagen blev det i videndelingen meget tydeligt, at stort set alle deltagerne har udfordringer med frivillige, og der er et behov for inspiration og videndeling af best practice på området. Det vil blive taget op på næste møde, ligesom der på næste møde vil komme en diskussion af, hvordan vi bedst videndeler i netværket.

Næste møde bliver den 23. maj i Reykjavik, så mødet afholdes dagen inden den nordiske konference ”Rødder og vinger”, der afholdes den 24. og 25. maj 2018 i Reykjavik.

Lidt mere om netværket
Netværkets formål er at dele erfaringer og best practice på tværs af norden om sprogcaféer og tilsvarende tilbud, som f.eks. læseklubber, medborgerskabskurser og lignende inkluderingstiltag, hvor bibliotekerne tilbyder generel træning af sprog og kulturforståelse samt hjælpe med konkrete sproglige, kulturelle og digitale dagligdags udfordringer, social kontakt og kontakt med myndigheder m.v.

Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden 2017-2019 vil blive varetaget af Vibeke Nielsen (vin@kb.dk) fra Det Kgl. Bibliotek i Danmark.

Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er støttet af Nordisk Ministerråd. Netværket udfylder en rolle i den del af projektet, der handler om udvikling af inkluderende lokalsamfund.