Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Digital Artikelservice – Et par spørgsmål og svar
For biblioteker
Navigation
 

Digital Artikelservice – Et par spørgsmål og svar

af Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket

I forlængelse af lanceringen af Digital Artikelservice i sidste uge har en del biblioteker allerede bestilt tjenesten, og vi har også fået et par spørgsmål, der ikke er tilstrækkeligt beskrevet i det udsendte produktark. Da spørgsmålene formentligt har interesse for flere, kan du finde spørgsmål og svar nedenfor.

Er Digital Artikelservice en ny tjeneste?
Ja – Digital Artikelservice er en ny tjeneste. Det har godt nok tidligere været muligt for borgere i Danmark at få en mail fra Statsbiblioteket med en digital kopi af artikler for et stort antal videnskabelige tidsskrifter (projektnavn E-Kopi 1), men det har været en forudsætning, at man blev oprettet som låner på Statsbiblioteket. Herudover er der gennemført et mindre pilotforsøg de seneste halvandet år (E-Kopi 2), hvor Statsbiblioteket på forsøgsbasis har haft mulighed for også at digitalisere fra en række populære danske tidsskrifter.

I forlængelse af ovenstående er der nu indgået en samlet aftale om Digital Artikelservice med rettighedshaverne, en aftale med DBC om udvikling af særlige login muligheder og en katalogiseringsaftale, der sikrer, at et stort antal af de populære danske tidsskriftsartikler nu katalogiseres og gøres søgbare.

Digital Artikelservice er en ny tjeneste, der gør det muligt for den enkelte borger, via lånekort til sit lokale bibliotek, at søge, bestille og modtage digitale artikelkopier direkte i egen mailboks.

Hvordan udnyttes den formidling, der produceres?
Der etableres et site baseret på open source CMS, hvor formidlingsorienterede medarbejdere på bibliotekerne kan placere og hente udvalgte artikeltemaer indeholdende links til bestilling. Sitet er således ikke tænkt som en bestillingsportal (det sker via bibliotek.dk), men som et ”fælles lager og inspirationsrum”.

I udgangspunktet produceres kun det formidlingsorienterede materiale, som bibliotekernes medarbejdere producerer, idet der dog vil blive lavet en række inspirationsartikler som led i opstarten af Digital Artikelservice.

Hvordan hænger økonomien sammen?
Omkostningerne ved den nye tjeneste omfatter, udover etablering af it-løsning, primært håndtering af skanning, katalogisering og licensafgifter til de forskellige rettighedshavere. Statsbiblioteket sikrer, med et tilskud fra Kulturstyrelsen til justering i bibliotek.dk, etablering af den nødvendige infrastruktur, herunder også en basal CMS løsning til produktion og deling af formidling.

De driftsmæssige omkostninger, herunder skanning, licenser og katalogisering, dækkes via tilslutningsafgiften.