Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Hvad skal bibliotekerne i fremtiden? - meget mere end du tror!
For biblioteker
Navigation
 

Hvad skal bibliotekerne i fremtiden? - meget mere end du tror!

Udgivet 18. april 2013

Af Ulla Eltang Sylvestersen, projektmedarbejder, Statsbiblioteket

Bibliotekerne er i år repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Vores formål med deltagelsen er at få skabt en diskussion om bibliotekerne og public service i den digitale tidsalder. En diskussion vi ønsker at give alle interesserede mulighed for at deltage i med en postersession.

Ideen bag en postersession
I bibliotekssektoren ønsker vi større fokus på vores services og et bredere kendskab til de forskellige tilbud. Desuden ønsker vi at skabe en debat om bibliotekets fremtid, og hvordan vi bedst opfylder brugernes behov og ønsker fremadrettet.

På den baggrund opfordrer vi aktører fra sektoren til at bidrage med en poster til Folkemødet på Bornholm. En poster, der udspringer af temaet ”Hvad skal bibliotekerne i fremtiden? – meget mere end du tror!”

Præsentation
På Folkemødet ophænges de udstillede postere på teltvæggen i bibliotekernes telt. Posterne vil således blive eksponeret for alle besøgende i teltets åbningstid i tidsrummet fra torsdag middag til søndag eftermiddag.

Lørdag den 15. juni fra kl. 12.00 – 13.00 er det muligt at bemande sin poster. Dette tidspunkt er dog med forbehold for programændringer frem til det endelig program er fastlagt. Her kan posteren præsenteres og danne grundlag for en dialog med publikum og de fremmødte deltagere fra sektoren.

Om posteren

Posteren, der skal have A0 format, skal som nævnt tage afsæt i titlen ”Hvad skal bibliotekerne i fremtiden? – meget mere end du tror!”. Den skal komme med et debatskabende bud på bibliotekernes fremtid i den digitale tidsalder.

Posteren skal sendes til Allinge Bibliotek, så den er fremme senest onsdag den 12. juni 2013. De øvrige praktiske informationer om posteren kan ses i dokumentet ’Postersession på Folkemødet’

Tidsfrister
Deadline for tilmelding er mandag den 6. maj 2013 og sker med en mail til ues@statsbiblioteket.dk.

Ved tilmelding skal posterens titel oplyses, ligesom der skal skrives fem linjer om indhold.

Gennemførelse af postersessionen forudsætter, at der som minimum er fem tilmeldte ved deadline. Er dette ikke tilfældet, forbeholder Statsbiblioteket sig ret til at aflyse programpunktet. Af hensyn til pladsen i teltet er der et maksimum på 12 deltagere, og det er efter først til mølle-princippet. Deltagelse er gratis, men udgifter til posteren afholdes af de enkelte bidragsydere.Spørgsmål vedr. postersession kan stilles til Ulla Eltang Sylvestersen (tlf: 8946 2229)