Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Kørselsordningens sedler justeret
For biblioteker
Navigation
 

Kørselsordningens sedler justeret

Af Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl Bibliotek har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen ændret på køresedlerne til Den Nationale Kørselsordning på en sådan måde, at afsætningsbiblioteket bliver fremhævet og tydeliggjort.

Ændringerne er indført for at imødekomme fejlafleveringer til henholdsvis Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Det Kgl. Bibliotek - København.

Især returneringen af depoter fra BiblioteksCenter for Integration har vist sig at "lande" i Aarhus, hvor målet er København. Forskellen mellem de to afsætningssteder burde nu være tydeliggjort på sedlerne (se nedenfor).

De nye køresedler tydeliggør forskellen mellem de to lokationer hhv. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Det Kgl. Bibliotek - København. Diamanten

Biblioteker opfordres til at fremsøge køresedler i Biblioteksvejviseren i Netpunkt via biblioteksnummeret, så får man den rigtige køreseddel ud.

Hvis man søger på Det. Kgl. Bibliotek vil det være Det Kgl. Bibliotek - Diamanten som fremkommer som det første. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus kommer længere nede i søgeresultatet.

Om Den Nationale Kørselsordning

Formålet med kørselsordningen er at understøtte lånesamarbejdet af udlånsmaterialer mellem bibliotekerne i Danmark. Via kørselsordningen sikres en hurtig og sikker distribution. Dette sker gennem en landsdækkende transportordning (den nationale kørselsordning), der sammenkobler de eksisterende regionale ordninger (den regionale kørselsordning) logistisk.

Alle folkebiblioteker er via tilskud fra centralbiblioteksbevillingen med i kørselsordningen. Desuden deltager alle større statslige lovbiblioteker, omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed samt en række uddannelsesbiblioteker. Andre biblioteker, der måtte ønske at deltage i kørselsordningen, har mulighed for dette mod egenbetaling. Kørselsordningen trådte i kraft den 1. januar 2004.

Slots- og Kulturstyrelsen 2017