Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Myter om AV-Pakken – 1. afholdelse af mindre arrangementer er belagt med stramme restriktioner
For biblioteker
Navigation
 

Myter om AV-Pakken – 1. afholdelse af mindre arrangementer er belagt med stramme restriktioner

Udgivet 2. maj 2013

Af Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket

Som annonceret er det aftalt mellem Kommunernes Landsforening, Styrelsen og Statsbiblioteket, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at informere om muligheder og begrænsninger i AV-Pakken (bl.a. via en række korte artikler), hvilket Statsbiblioteket og Styrelsen bl.a. udmønter i en række korte artikler om myter og misforståelser om AV-Pakken.

Artiklerne beskriver hver især enkelte elementer fra AV-Pakken. Det er vigtigt at pointere, at artiklerne ikke alene udgør en fuldstændig dækkende beskrivelse af AV-Pakken. En sådan finder du i produktarket (se nederst i denne artikel).

Først en definition af, hvad et mindre arrangement er:

  • En lille koncert
  • En anden event, hvor musik indgår (ikke decideret koncert)
  • Der må maks. være 150 deltagere pr. arrangement
  • Der må maks. opkræves en samlet billetentré på 10.000 kroner pr. arrangement

Myte nr. 1 omfatter bl.a. følgende udsagn:

  • Der må kun afholdes ganske få arrangementer pr. bibliotek
  • Der skal betales ekstra, hvis maks. antallet overskrides
  • Der er stort bureaukrati med rapportering

Misforståelse nr. 1: Der må kun afvikles ganske få arrangementer pr. bibliotek
Forkert - Der må i gennemsnit afholdes ca. otte arrangementer pr. biblioteksfilial (alle filialer tæller med) pr. år, hvilket så svarer til ca. 3.500 arrangementer pr. år ved fuld udrulning i Danmark.

Misforståelse nr. 2: Der skal betales ekstra, hvis maks antal arrangementer overskrides
Forkert - Selv hvis der skulle ske en overskridelse af den meget højt aftalte ramme af arrangementer, vil der ikke skulle ske en efterbetaling. Det er aftalt med rettighedshaverne, at en overskridelse drøftes i forbindelse med drøftelsen af det kommende års aftale.

Misforståelse nr. 3: Der er et stort bureaukrati med rapportering
Forkert - Der skal ikke varsles, søges eller lignende i forbindelse med hvert eneste arrangement. Eneste krav er, at der en gang årligt sendes en opgørelse til Statsbibliotejet over antal arrangementer etc.

Vi vil fortsat benytte lejligheden til at opfordre alle interesserede biblioteker til at kontakte Statsbiblioteket med eventuelle spørgsmål, kommentarer og forslag til det fremadrettede arbejde med udvikling af AV-Pakken.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Bibliotekskonsulent Hugo Skou (8946 2109)

Læs produktarket for AV-Pakken, (pdf)