Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Norden er verdensmestre i streaming
For biblioteker
Navigation
 

Norden er verdensmestre i streaming

Udgivet 2. december 2014

af Jens Hjørne, projektmedarbejder, Statsbiblioteket.

Bibzoom Udviklingsdag på Odense centralbibliotek:

De nordiske Lande, med Sverige i spidsen, ligger langt foran resten af kloden, når det gælder transmissionen til streaming musikforbrug. Dette var blot ét af mange spændende pointer fra Kriss Baird.

Kriss Baird er, blandt mange andre ting, strateg for Music Ally, og lagde vejen omkring Bibzooms Udviklingsdag for at tegne et billede af den digitale økonomi fra musikbranchens perspektiv.

Tendensen, hvor fastform og download afløses af streaming, er dog den samme for stort set alle lande. Blot er de nordiske lande bemærkelsesværdigt langt fremme i processen, også når vi sammenligner os med lande som USA, Canada og Storbritannien.

Man kan kun gisne om årsagen til den nordiske førerposition, men ét er sikkert: brugernes fokus er flyttet fra ønsket om ejerskab (fastform) til et krav om tilgængelighed. I en indbyrdes sammenligning af de mange "tilgængelige" tjenester er det tjenester med "added value" som klarer sig bedst. Det vil sige tjenester, hvor indholdet tilføres merværdi, og hvor produktet er større end summen af de enkelte dele.

Trine Nielsen (direktør for forretningsudvikling, Berlingske Media A/S) bragte nyt fra mediebranchen, som længe har søgt at indkorporere digitalisering og digital økonomi i forretningsmodellerne. Digitaliseringen og globaliseringen dikterer i fortsat stigende grad rammerne for mediernes forretningsmodeller. Eksempelvis er Netflix danskernes sjette mest sete "tv-kanal". Ligger der muligheder i lokal "branding" og i koblingen mellem det fysiske/personlige rum og de digitale tilbud? Bibliotekerne som eventmaker og samlingspunkt og Bibzooms lytteklubber er blot to gode eksempler.

Flemming Møller Mortensen (MF Socialdemokraterne. formand for Kulturudvalget) lagde også vejen omkring Odense Centralbibliotek, for at give et indspark omkring bibliotekernes fortsatte nøgleposition i det delvist digitaliserede kulturlandskab. Flemming lagde vægt på bibliotekernes vigtige rolle som kurator og formidler, og understregede at det er blandt bibliotekerne og biblioteksmedarbejdernes kerneopgaver at gøre deres tilstedeværelse synlig for alle, ikke mindst for de kommunale beslutningstagere.

Ny Bibzoom på vej
Bibzoom benyttede lejligheden til at løfte sløret for det næste udviklingsspring i 2015, hvor tjenesten foretager springet fra download til streaming. I øjeblikket færdigudvikles en ny platform på Drupal-CMS, som baserer sig på streaming content og samtidigt integrerer det formidlende indhold i en optimeret form. Hermed tager Bibzoom springet frem mod et mere komplet musikunivers, hvor musik og formidling indgår i samme platform. Platformen er optimeret i forhold til DDB.

Prøv ny Bibzoom
Resten af året, og frem til den endelige lancering, vil vi gerne give landets biblioteker mulighed for at opleve det nye Bibzoom. Vi tilbyder derfor bibliotekerne testadgang til det nye Drupal Bibzoom.

 

På Udviklingsdagen havde Bibzoom besøg af (blandt andre) Kriss Baird, Music Ally, strategist Flemming Møller Mortensen, MF Socialdemokraterne, formand for Kulturudvalget og Trine Nielsen, direktør for forretningsudvikling, Berlingske Media A/S