Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyheder for biblioteker
For biblioteker
Navigation
 

Nyheder for biblioteker

Mediestream inviterer arkiverne med

Mediestream Folkebibliotek har hidtil været en tjeneste begrænset til adgang via folkebibliotekernes lokaler og netværk. En ny aftale med rettighedshaverne giver nu bibliotekerne mulighed for, uden ekstra beregning, at udvide denne adgang til også at omfatte lokalhistoriske arkiver og stadsarkiver.

10 millioner historiske danske avissider
Mediestream Folkebibliotek stiller mere end seks millioner historiske danske avissider til rådighed for borgerne. Siderne er en del af de 35 mio. digitaliserede avissider i Mediestream, som Det Kgl. Bibliotek har indscannet og gjort søgbare. Sammen med de rettighedsfrie sider (de mere en 100 år gamle avissider) har danskerne fri adgang til mere end 10 mio. danske avissider. Dels hjemmefra og dels via det lokale folkebibliotek, hvis biblioteket har tegnet abonnement, hvilket 80 % af de danske folkebiblioteker har.

En ”walk-in” tjeneste
Adgangen til Mediestream Folkebibliotek sker via bibliotekets publikumsterminaler eller bibliotekets publikumsnetværk. Adgangen er styret via IP-adresser på samme måde som en række andre tjenester, bibliotekerne stiller til rådighed (eksempelvis Infomedia). Tjenesten kræver altså fremmøde på biblioteket, hvor aviserne kan læses og downloades (til privat brug), enten på bibliotekets terminaler eller på medbragte computere. Det er denne adgang, som nu udvides til også at omfatte lokal- og stadsarkiver i de abonnerende kommuner.

En del af abonnement for 2021
Udvidelsen med adgang fra lokal- og stadsarkiver bliver en del af abonnementstegningen til 2021, hvor dit bibliotek kan tilvælge arkiverne og indberette arkivernes IP-adresser til Det Kgl. Bibliotek.

Succes under corona-krise
Under nedlukningsperioden marts-juni 2020 forhandlede Det Kgl. Bibliotek, Dansk Journalistforbund, Danske Medier, Copydan Tekst og Node samt Kulturministeriet en aftale på plads, som gav alle danskere hjemmeadgang til indholdet i Mediestream Folkebibliotek. Brugen af tjenesten steg markant, og reaktionerne var meget positive. Blandt andet med inspiration i disse erfaringer er aftalen med rettighedshaverne nu genforhandlet og udvidet.

Webinar: Naturvidenskabelige kilder på Det Kgl. Bibliotek

På Det Kgl. Bibliotek har vi de seneste år digitaliseret kilder fra store danske videnskabsmænd. I løbet af 2020 lanceres biblioteket omfattende H. C. Ørsted-arkiv, og kildemateriale fra Ole Rømer, Niels Steensen og Tycho Brahe findes i dag på vores digitale samling.

Målgruppe: Folkebibliotekarer med interessere for naturvidenskabelige og humanistiske kildematerialer af Ole Rømer og H. C. Ørsted.

Dato: 24. november 2020 kl. 10:00 - 11:00

Praktisk: Webinaret foregår online og kræver blot, at du har adgang til en pc. Det er en god idé at have høretelefoner på. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til underviseren via chat funktionen i løbet af webinaret.

 

 

 

Hvem kan deltage?

Til webinaret inviteres folkebibliotekarer til en introduktion til vores naturvidenskabelige kildematerialer med særlig fokus på det tværfaglige undervisningsmateriale, som er lavet til kilder af Ole Rømer (1644-1710) og H. C. Ørsted (1877-1851). Undervisningsmaterialet dækker bredt over den naturfaglige og humanistiske fagrække, og er rettet mod folkeskolernes ældste klasser samt gymnasierne.

Det får I ud af webinaret

Med webinaret vil vi gerne ruste folkebibliotekarer til bedre at kunne vejlede og inspirere elever fra folkeskolen og gymnasiet når de skal have hjælp til tværfaglige projekter eller opgaver. Med undervisningsmaterialet ønsker vi at vise bredden og dybden af Ole Rømer og H. C. Ørsteds virker og samtidig give alle elever i landet mulighed for at arbejde med et unikt kildemateriale online. Derudover lægger materialet op til og giver jer muligheden for at bruge materialet i forbindelse med projekter og større tværfaglige opgaver, som eksempelvis SRP.

Om kildematerialet

Kildematerialet fra Ørsted og Rømer giver et unikt indblik i både deres verden og samtid, men samtidig ser man også at kilderne kan åbne op for nye sider og perspektiver af de kendte videnskabsmænd og de velkendte historier om dem. Således forsøger vi at give elever og brugere mulighed for at lære om andre aspekter af naturvidenskabsmændene end de måske kender. Kildematerialet spænder vidt og bredt, fra omfattende brev-korrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere. Eleverne og brugerne får en unik mulighed for at se og læse Ørsted og Rømers håndskrevne tekster og arbejde både enkelt- og tværfagligt med emner som ellipser, brydningsloven, elektromagnetisme, penduler, kongeloven, fankultur, syn på videnskabsmanden, nationaldigte og konspirationsteorier.


Laura Søvsø ThomasenOm underviseren

Webinaret afholdes af akademisk medarbejder i Specialsamlingerne mag.art, ph.d. Laura Søvsø Thomasen. Laura har i en årrække forsket i sammenhængene mellem naturvidenskaberne og litteratur og kunst. Hun har arbejdet med undervisning og formidling både som underviser i gymnasiet og på universitetet.

Danmarks natur - set fra luften

Udgivet 18. februar 2020

Eskildstrup ved Korsør Landevej 1952, Sylvest Luftfoto. Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek deltager i bibliotekernes temasamarbejde i efteråret 2020 med tjenesten Danmark set fra luften.

Med Danmark set fra luften kan du opleve hjemstavnen, barndommens gade eller den fædrende gård set oppefra. Altsammen fra en tid før satelitfotos og Google Earth. Samlingen består af digitaliserede luftfotos fra perioden ca. 1930 til 1990.

De mange luftfottos afspejler dog ikke kun gårde og gader, men også landskabet og naturens udvikling. Danmark set fra luften giver nemlig også adgang til ortokort fra 1954, 1995 og 2006 for hele Danmark. Det er altså muligt f.eks. at zoome ind på en lokal å og se, hvordan landskabet har forandret sig siden 1954. Luftfotos giver også en enestående mulighed for at se den lokale udvikling.

Indholdet
Foruden ortokort, så indeholder tjenesten mere end 2,1 millioner luftfotos fra næsten hele landet. Alle fotos og kort alle downloades og benyttes frit blot fotograf  og Det Kgl. Bibliotek krediteres (Eksempelvis: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek).

Danmark set fra luften >>

Bibliotekernes temasamarbejde >>

Flora Danica er vores natur

Udgivet 15. september 2020

Det Kgl. Bibliotek deltager i bibliotekernes temasamarbejde i efteråret 2020 med en digitaliseret udgave af det unikke værk ’Flora Danica’. Det store danske botaniske værk Flora Danica blev påbegyndt i 1761 og er et af verdens største planteværker - et ægte barn af oplysningstiden, som var 123 år undervejs. De 3.240 kobberstukne tavler, som værket består af, er fri af ophavsret og er alle digitalt tilgængelig via Det Kgl. Bibliotek.

Indholdet
Plancherne blev udgivet i en håndkoloreret udgave samt i en ukoloreret "billig udgave". Hoveddelen af værket - den del, man normalt tænker på, når man nævner Flora Danica - består af 51 hæfter + 3 supplementshæfter med i alt 3.240 kobberstukne tavler med afbildninger i folioformat af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget.


Se Flora Danica i Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger >>

Læs mere om bibliotekernes temasamarbejde >>

Det Kgl. Bibliotek og lånesamarbejdet – Status september 2020

Den 31. august lukkede Det Kgl. Bibliotek op for modtagelse af bestillinger fra lånesamarbejdet både fra Netpunkt og bibliotek.dk, således at alle Det Kgl. Biblioteks filialer, som udlåner til lånesamarbejdet, nu er med.

Lokationer og status

Det drejer sig om følgende lokaliseringer:

 • KB Victor Albecks vej - 800022 (har været i drift siden 15. juni)
 • KU Nord - 800028
 • AU Emdrup - 800039
 • Roskilde Universitetsbibliotek - 800031
 • AU Birk Centerpark - 800041

Der har været en del henvendelser om, hvor alle de øvrige af Det Kgl. Biblioteks filialers lokaliseringer er.

Svaret er, at Det Kgl. Bibliotek har samlet alle de udlånende filialers poster i Aarhus og i København i to lokaliseringer, 800022 for Aarhus og 800028 for København.

Ud over de nævnte lokaliseringer har Det Kgl. Bibliotek yderligere tre lokaliseringer

 • Det Kgl. Bibliotek - materiale ikke til udlån henh. brug på stedet - 800015
 • Universitetsinstitutter - intet udlån - 809015

På disse lokaliseringer kan der ikke bestilles, men der kan laves opslag i Det Kgl. Biblioteks eget system via linket i Netpunkt.

Den sidste lokalisering der ikke er åbnet for endnu:

 • Universitetsinstitutter - begrænset udlån - 809010

Der knytter sig en bestemt procedure til denne lokalisering og den vil blive åbnet som den næste.

Det er fortsat ikke muligt at bestille artikler og lån fra fysiske tidsskrifter og aviser.

Digital Artikelservice
Der arbejdes på at få reetableret servicen Digital Artikelservice. Dette gælder også i forhold til at få genetableret servicen med fjernlån på vegne af folkebiblioteker)

Automatiske flow af statusbeskeder
Nu har Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej været i drift med udlån til biblioteker i en periode, og vi har opsamlet nogle erfaringer med det automatiske flow af statusbeskeder mellem vores fjernlånssystemer.

Vi har p.t. to meget generende problemer, som vi har fejlmeldt til vores systemleverandør:

 • Det Kgl. Bibliotek sender ikke en ’Will Supply’ opdatering med besked om plads i reservationskø til låntagende bibliotek, hvis en bestilling ikke kan opfyldes umiddelbart.
 • Dette betyder, at låntagende bibliotek sender statusforespørgsler til Det Kgl. Bibliotek, som vort fjernlånssystem ikke kan svare fornuftigt på.

Begge scenarier er p.t. fejlmeldt til vores leverandør, og der vil komme en ny information, når problemet er løst.

Status vedrørende lånesamarbejdet og Det Kgl. Bibliotek

Udgivet 19. august 2020

Det Kgl. Bibliotek åbnede den 15. juni for modtagelse af bestillinger fra netpunkt.

I første omgang kun på lokaliseringen Det Kgl. Bibliotek Victor Albecks Vej biblioteksnummer 800022. (det tidligere Statsbibliotek, 820010). Der åbnet for bestillinger på alt, undtagen fysiske tidsskrifter og skaf-bestillinger.

Med udgangen af august måned åbnes der for modtagelse af bestillinger på Det Kgl. Biblioteks øvrige lokaliseringer:

 • KU Nord 800028
 • AU Emdrup 800039
 • AU Birk Centerpark 800041
 • Roskilde UB 800031.

Der vil samtidig blive lukket op for automatisk fjernlån via bibliotek.dk.

Fysiske tidsskrifter er fortsat ikke omfattet af åbningen.

Skaf-bestillinger:
Det Kgl. Bibliotek modtager endnu ikke skaf-bestillinger via netpunkt (skaf-bestillinger er der, hvor I bestiller uden at der findes en post på den i netpunkt). Der kommer en besked, når biblioteket igen modtager skaf-bestillinger.

Det betyder, at I ikke kan sende forespørgsler eller skaf til fx 800022 eller 800010(og heller ikke til de nedlagte numre 820010 og 810010).

Det Kgl. Bibliotek arbejder på at få genetableret en løsning, der vil gøre det muligt at åbne for denne service for folkebibliotekerne igen.

Det Kgl. Bibliotek og lånesamarbejdet – Status juli 2020

Udgivet 10. juli 2020

Det Kgl. Bibliotek Aarhus (KB Victor Albecks Vej) med biblioteksnummer 800022 genåbnede efter migrationen til nyt fælles bibliotekssystem for modtagelse af bestillinger via Netpunkt mandag den 15. juni 2020.

I første omgang er der lukket op for bestillinger på alle materialetyper, dog undtaget tidsskrifter og aviser.

Siden 15. juni har vi modtaget over 9000 bestillinger fra folke- og forskningsbiblioteker.

I det nye system understøtter Det kgl. Bibliotek automatisk kommunikation tilbage i låntagende biblioteks- og fjernlånssystem, dog under forudsætning af, at låntagende bibliotek understøtter den ny fjernlånsprotokol ISO18626.

Denne understøttelse er til stede for alle biblioteker, som benytter sig af enten Cicerosystemet eller Alma.

Den automatiske kommunikation og opdatering betyder:

 • At der sendes en besked til låntagende bibliotek med materiale-id (stregkode) og afleveringsdato
 • At der automatisk kan sendes en fornyelsesanmodning til Det Kgl. Bibliotek som enten automatisk fornyer materialet og sender besked retur til låntagende bibliotek eller hvis en fornyelse ikke kan finde sted, automatisk svarer nej til fornyelsen.
 • Låntagende bibliotek kan også annullere en bestilling hvorefter den automatisk lukkes hos Det Kgl. Bibliotek.
 • Hvis det Kgl. Bibliotek af en eller anden grund ikke kan opfylde en bestilling, sendes der automatisk en annullering til låntagende bibliotek der så kan gå videre med at lokalisere materialet på et andet bibliotek.

Dit biblioteks lånestatus hos Det Kgl. Bibliotek
Det Kgl. Bibliotek har modtaget en del forespørgsler omkring hvordan et bibliotek logger ind på deres konto hos det Kgl. Bibliotek og ser alle deres transaktioner.

Svaret er, at det kan man ikke længere, disse transaktioner skal nu følges via registreringer i eget fjernlånssystem og via den automatiske opdatering mellem vores systemer.

Der vil i en overgangsperiode fortsat være lån og bestillinger som blev oprettet i vores gamle systemer og migreret med over i det ny system.

Disse transaktioner er det fortsat muligt at logge ind og se på ’gammeldags’ facon, men det varer ikke længe før de sidste transaktioner er afviklet.

Fornyelser
I forhold til at forny lån lavet på den ’gammeldags’ facon er der ikke nogen grund til at logge ind i systemet. Det Kgl. Bibliotek laver automatiske fornyelser af alle lån til biblioteker, hvis betingelsen for en fornyelse er opfyldt.

Hvad med aviser, tidsskrifter og andre fjernlån?
Det Kgl. Bibliotek har ligeledes modtaget en del henvendelser vedrørende hvornår den øvrige del af Det Kgl. Biblioteks samlinger bliver gjort tilgængelige i lånesamarbejdet.

Hele den proces er jo desværre blevet udskudt på grund af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid 19.

Der er nu lagt en tidsplan som betyder, at samlingerne i København og Roskilde samt på AU Birk Center Park, Herning bliver gjort tilgængelige ultimo august 2020.

Med hensyn til at tilgængeligøre Det Kgl. Biblioteks samlinger af trykte tidsskrifter arbejdes der fortsat intensivt på sagen. Vi vil vende tilbage når der er nyt.

Servicen med at håndtere fjernlån på vegne af landets folkebiblioteker håber vi på, at kunne reaktivere i løbet af sensommeren.

Mediestream Folkebibliotek vender tilbage til "hverdagen"

I tæt samarbejde med rettighedshaverne kunne Det Kgl. Bibliotek frem til den 27. juni tilbyde fri online adgang til de ejerløse aviser, hvilket er ca. 6,5 millioner avissider. Det har betydet at borgere i Danmark har kunnet læse i ca. 13 millioner avissider hjemmefra.

Det har været en kæmpe succes med den fri adgang, og borgerne har taget så godt imod tilbuddet, at det var tæt på grænsen til serverens kapacitet.

Den fri adgang til de ejerløse aviser slutter desværre den 27. juni, men Det Kgl. Bibliotek er i gang med at undersøge mulighederne for nye løsninger på fjernadgangen.

Vi siger stor tak til Dansk JournalistforbundDanske MedierCopydan Tekst og Node samt Kulturministeriet for stor velvilje og hurtig indsats med at gøre det muligt at lukke op for alle under coronakrisen.

Så er vi klar med udlån til bibliotekerne igen

Udgivet 10. juni 2020

Det er nu igen muligt for landets biblioteker at låne materialer fra Det Kgl. Bibliotek.

Siden DBC åbnede for den nationale infrastruktur den 18. maj, er der blevet testet og rettet fejl i bestillingsflowet fra Netpunkt til det nye bibliotekssystem, så Det Kgl. Bibliotek nu er klar til at udlåne materialer til bibliotekerne.

Det er i første omgang muligt at låne alle monografier fra Det Kgl. Bibliotek, Aarhus der er tilgængelige for udlån i Netpunkt på lokaliseringen 800022 (svarer til den tidligere lokalisering 820010). De øvrige lokaliseringer på Det Kgl. Bibliotek vil blive åbnet efterfølgende.

Der vil blive åbnet for bestilling fra mandag den 15. juni 2020.

I første omgang bliver der åbnet for udlån af Det Kgl. Biblioteks egne materialer. Det betyder, at der først senere bliver åbnet for fjernlån. Vi vil meget gerne opfordre til, at Skaf-blanketten i Netpunkt ikke anvendes, før der åbnes for bestilling af fjernlån igen, da bestillinger ikke kan effektueres før. Vi melder ud via For Biblioteker, når vi er klar til at tage i mod fjernlånsbestillinger igen.

Vi får også mulighed for igen at udlåne depoter fra BiblioteksCenter for Integration i denne uge. Vi starter med at udsende lyndepoterne med de nyeste materialer som førsteprioritet.

Efter en periode med nedlukning på grund af nyt bibliotekssystem og Covid19 ser Det Kgl. Bibliotek frem til at kunne servicere bibliotekerne igen!

Hjælp os med at indsamle beretninger om hverdagen under CoVid19

Udgivet 27. maj 2020

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve er Det Kgl. Bibliotek partner i Nationalmuseets indsamling af fortællinger om Dage med corona

Indsamlingen fokuserer på at dokumentere befolkningens oplevelser og tanker under corona-epidemien. En stor del af Danmark genåbner nu, men det er fortsat vigtigt at indsamle viden om den tid, vores samfund er gået igennem siden d. 12. marts.

Det gælder de tidlige dage, hvor mange var sendt hjem, og hvor nye rutiner med familieliv, hjemmeskoling og hjemmearbejdspladser opstod. Det gælder, hvordan vi har skulle ”stå sammen ved at holde afstand” og hvad man gør, når fødselsdage, sølvbryllupper, højtider og mange andre sociale begivenheder skal fejres uden fysisk nærhed. Og det gælder lige så vel, hvad der sker, når det hele skal i gang igen, og vi skal finde en ny hverdag.

Det Kgl. Bibliotek håber derfor, at I fortsat vil hjælpe med at sprede budskabet om indsamlingen på de sociale medier og via bibliotekets andre kanaler. Det kan være, at I tilknyttet biblioteket har skrivegrupper, bogklubber eller andre, der kan opfordres til at bidrage? Måske har I mulighed for at reklamere, hvor folk afhenter deres bøger? Eller I har sikkert helt andre forslag? Nationalmuseet indgår gerne i et samarbejde, såfremt I har ideer til skriveværksteder eller andet.

På hjemmesiden www.natmus.dk/dagemedcorona kan man downloade en liste med spørgsmål til inspiration, og det er også her man uploader sin besvarelse. Det kan være fortællinger, billeder, lyd eller video. Indsamlingen er åben til d. 31. august 2020.

Baggrund om projektet
Dage med corona har til formål at sikre, at erindringer og refleksioner om denne særlige tid bliver bevaret til eftertiden. Indsamlingen fokuserer især på temaer om hverdagsliv, færden i det offentlige rum, fællesskaber, selve CoVid19-sygdommen og en fremtid efter corona. De indkomne beretninger vil blive stille til rådighed for forskningsprojekter, der både kan bidrage til en bedre forståelse af menneskelige handlemønstre og til erfaringsbaserede løsninger og et styrket beredskab overfor fremtidige krisesituationer. Indsamlingens temaer vil også blive formidlet og sat i et langt kulturhistorisk perspektiv, der forhåbentlig kan give et perspektiv på den aktuelle krise.

Projektet bygger videre på Nationalmuseets etnologiske undersøgelser og især dagbogsundersøgelser fra 1992 og 2017, der opfordrede befolkningen til at beskrive hverdagen og indlevere en dagbog fra én dag i september. Det er stadig hverdagen, vi især interesserer os for – nu en hverdag, der har været vendt op og ned på. 

Der er tale om et koordineret, bredt samarbejde med bl.a. Medicinsk Museion, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet samt Københavns Universitet, Århus Universitet, ITU og DTU.
Vi tilstræber så bred og repræsentativ en undersøgelse som muligt. Derfor indgår et opsøgende arbejde i undersøgelsen, der
både retter sig imod kulturinstitutioner, organisationer, foreninger, virksomheder og privatpersoner. Vi håber, at I har lyst til at samarbejde med os om det. Konkret fx ved på kort sigt at hjælpe med at opfordre folk til at bidrage og ved på længere sigt at samarbejde med os om at formidle og evt. udforske det indkomne materiale.

Ved spørgsmål til indsamlingen kan I kontakte Nationalmuseet på dagemedcorona@natmus.dk eller telefon 4120 6850 i hverdagene fra kl.10.00 til 15.00. I er også velkomne til at kontakte undertegnede vedr. Det Kgl. Biblioteks involvering.

Med venlig hilsen
Marianne Holm Pedersen
Konstitueret afdelingsleder, Specialsamlinger
Formand for Det Kgl. Biblioteks forskningsudvalg
Kontakt: mape@kb.dk, tlf. 91324918

Information om Covid-19 til Flygtninge og indvandrere med begrænsede danskkundskaber

Udgivet 25. maj 2020

Dit bibliotek kan støtte informationen om Covid-19 til sproglige minoriteter.

Flygtninge og indvandrere med begrænsede danskkundskaber har færre muligheder for at forstå myndighedernes budskaber om coronavirus / Covid-19.

Foruden at skabe stor utryghed, betyder det også, at mange ikke har det nødvendige kendskab til myndighedernes retningslinjer i forhold til at begrænse smitten.

Dansk Flygtningehjælp har derfor oprettet en telefonisk hotline samt hjemmesiden Corona Danmark med nyheder, retningslinjer og opdateret information på 27 forskellige sprog med tilhørende chatfunktion.

Hotline og chat er åben alle dage fra 14-16.

Der er udviklet trykte materialer (flyers - A4 foldet, og plakater A2 og A3) med angivelse af hotlinenumre (de er forskellige for hvert sprog), som du har mulighed for at bestille til dit bibliotek.

PLAKAT A2

PLAKAT A3

FLYER

Download pdf

Download pdf Download pdf
Indsatsen, som iværksættes i samarbejde med Als Research, er støttet af Novo Nordisk Fonden og koordineret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Status vedrørende Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet d. 15 maj 2020

Vi har været i fuld gang med at teste bestillingsflow fra Netpunkt til Det Kgl. Bibliotek. Der har været nogle bump på vejen, men disse var ved at blive løst, da lockdown i forbindelse med Coronavirussen satte en brat stopper for hele processen.

Når DBC igen åbner for den nationale infrastruktur via Netpunkt og bibliotek.dk mandag den 18. maj, vil Det Kgl. Biblioteks test blive genoptaget.

Hvis testen i den kommende tid forløber planmæssigt, forventer Det Kgl. Bibliotek at kunne åbne for modtagelse af bestillinger inden for en kort tidsperiode.

Dette vil i første omgang gælde bestilling af monografier fra Det Kgl. Biblioteks egne samlinger.

Det Kgl. Bibliotek informerer løbende via nyhedsbrevet For Biblioteker og nærværende website.

Det Kgl. Bibliotek beklager det besvær, som skiftet til et nyt bibliotekssystem forårsager, og vi glæder os til at kunne servicere jer igen.

Med venlig hilsen

Det Kgl. Bibliotek

Webinar: H. C. Ørsted og elektromagnetismen

I anledning af 200-året for elektromagnetismens opdagelse har Det Kgl. Bibliotek i 2020 digitaliseret det omfattende H. C. Ørsted-arkiv. I den forbindelse har vi udviklet undervisningsmateriale til brug i gymnasiet, som webinaret vil tage udgangpunkt i.


Til webinaret inviteres gymnasielærere til en introduktion til og diskussion af vores undervisningsmateriale, som dækker bredt over den naturfaglige og humanistiske fagrække.

Ørsted-arkivet spænder vidt og bredt, fra omfattende brev-korrespondancer med blandt andre samtidens naturvidenskabsfolk og forfattere fra ind- og udland, over manuskripter og tegninger til Ørsteds trykte værker, eksamensspørgsmål og udkast til digte. Mange kender Ørsted som en mangfoldig naturforsker, som også interesserede sig for sprog, æstetik og filosofi. Det, vi ønsker med undervisningsmaterialet, er blandt andet at vise, hvor tværfaglig Ørsted egentlig var. Eleverne får en unik mulighed for at se og læse Ørsteds håndskrevne tekster og arbejde både enkelt- og tværfagligt med emner som ellipser, elektromagnetisme, penduler, fankultur, selvbilleder, nationaldigte og konspirationsteorier.

Med undervisningsmaterialet ønsker vi at vise bredden og dybden af H. C. Ørsteds virker og samtidig give alle gymnasieelever i landet mulighed for at arbejde med et unikt kildemateriale online. Derudover lægger materialet op til og giver jer muligheden for at bruge materialet i forbindelse med projekter og større tværfaglige opgaver, som eksempelvis SRP.

I dette webinar om Ørsted vil I få inspiration til tværfaglig undervisning og projekter samt blive introduceret til de 9 kildepakker og cases, hvor I blandt andet kan høre om Ørsteds syn på symmetri og ellipser og se hans udkast til en nationalsang. Webinaret vil også give jer et indblik i nogle af tankerne og de didaktiske overvejelser bag undervisningsmaterialet, og I vil få en kort introduktion Det Kgl. Biblioteks onlineundervisningstilbud.


Webinaret afholdes af akademisk medarbejder i Specialsamlingen Laura Søvsø Thomasen (mag.art., ph.d.).

 


LIVE STREAMING-EVENT FRA DET KGL. BIBLIOTEK: INTERNATIONAL FORFATTERSCENE – MATILDA GUSTAVSSON

Samtale mellem den svenske stjernejournalist Matilda Gustavsson og Det Kgl. Biblioteks Lise Bach Hansen i Den Sorte Diamant tirsdag 20. oktober kl. 20.00 – 21.30.

LIVESTREAMING TIL FOLKEBIBLIOTEKER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

 

20:00-21:30: Samtale mellem journalist Matilda Gustavsson og Lise Bach Hansen. Live fra Dronningesalen i Den Sorte Diamant..

Praktisk

DATO: Tirsdag den 20. oktober kl. 20:00 – 21:30

Arrangementet livestreames til alle folkebiblioteker og ungdomsuddannelser i landet, og der kan sendes spørgsmål fra deltagerne direkte til hovedpersonerne på scenen i Diamanten.

 

Efter lang tids debat og en større retssag er Harvey Weinstein nu blev dømt for sine overgreb og krænkelser i USA. Det giver grund til eftertanke over MeToo-debattens forløb og konsekvenser i Danmark. Er vi kommet videre? Og er vi i så fald kommet langt nok? Eller kom vi måske aldrig rigtigt i gang?

Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne af Weinstein-sagen fik helt anderledes drastisk effekt i Sverige, hvor dækningen i landets medier har drevet kulturlivet ud i en kolossal selvransagelse. I Sverige fulgte medierne også Weinstein-sagen, hvorpå de svenske medier og organisationer straks kastede et undersøgende blik på deres eget samfund og de systematiske magtovergreb, der finder sted blandt mennesker.

I spidsen stod Matilda Gustavsson fra Dagens Nyheter. Hun er svensk presses svar på de New York-journalister, der afdækkede Weinstein-sagen. Det var nemlig hende, der skrev jordskredsartiklen om de 18 traumatiserede personer, der alle var ofre for den nu dømte Jean-Claude Arnault. Gustavssons drive udløste en heftig MeToo-diskussion i Sverige, hvis modstykke på ingen måde kunne genfindes i Danmark.

Seksuelle overgreb i Det Svenske Akademi

Foto: Thron UllbergMatilda Gustavsson slog i 2017 sprækker i jorden under Det Svenske Akademi, da hun i en stor artikel i Dagens Nyheter bragte 18 kvinders fortællinger om seksuelle overgreb og trusler begået af den såkaldte kulturprofil, den kunstneriske leder af Forum og nær ven af Det Svenske Akademi, Jean-Claude Arnault. En sag, der naturligvis havde stærk tilknytning til MeToo-debatten.


Gustavssons afsløringer førte til en indgående, intern advokatundersøgelse af Det Svenske Akademi, som videre førte til en omfattende krise, en aflyst Nobelpris i litteratur i 2018 og en omfattende reorganisering af Akademiets arbejde. For sin reportage om Arnaults seksuelle overgreb og hans relation til Det Svenske Akademi blev Matilda Gustavsson tildelt den svenske pris Stora Journalistpriset.

I sin bog Klubben – en undersøgelse uddyber hun beretningen om Det Svenske Akademis vej fra at have været verdens måske mest magtfulde litterære institution til at fremstå skandaleramt, ynkeligt og forkrøblet.


Lise Bach Hansen har i mange år stået i spidsen for bl.a. International Forfatterscene i Den Sorte Diamant. Hun har gennem en længere periode beskæftiget sig indgående med MeToo-debatten både i Danmark og udlandet, og har skrevet flere kronikker og artikler om emnet.

Derudover står Lise bag International forfatterscene i Den Sorte Diamant og har i en årrække fået nogle af verdens største forfattere og internationale politikere til scenen på Det Kgl Bibliotek, hvor de har stillet op til ofte helt udsolgte live- interviews. Hun har for nyligt skrevet bogen: Sæt scenen Kunsten at kuratere LIVE events.

International Forfatterscenes skal med internationale og dagsordensættende gæster udfordre publikums eksisterende holdninger og inspirere til meningsdannelse. Med både klassisk dannelse, digital dannelse og meningsdannelse i centrum er det derfor helt oplagt, at serien finder sted på Danmarks nationalbibliotek, hvis rolle det blandt andet er at gøre kulturarv og oplysning tilgængelig for den brede danske befolkning.

Forslag til pre-events

 

ForslagBeskrivelse
1 Inviter lokale journalister fra lokalpressen, til at fortælle om undersøgende journalistik – og hvad journalistikken kan, når den virkelig er samfundsomvæltende.
2 Inviter debattører eller politikere til at diskutere om hvorvidt #metoo problematikken er vigtig ? Og om identitetspolitiske diskussioner er frugtbare eller ødelæggende for samfundsdebatten
3

Bed eksperter i Nordiske forhold eller husets bibliotekarer og litteraturformidlere fortælle om Det svenske Akademi og skandalen omkring nobelpriskomiteen.

 

PR materiale til promovering af live streaming med Matilda Gustavsson

Her kan du finde pr-materiale, som du kan bruge til promovering af begivenheden på dit bibliotek eller på din institution. Husk blot at kreditere fotografen.

Livestreaming event med Jonathan Safran Foer får et nyt format

Livestreaming arrangementet med den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer på tirsdag den 17. marts får et nyt format.

Jonathan S. Foer har desværre indstillet sine rejseaktiviteter. Alligevel vil han utroligt gerne medvirke og fortælle om sin bog Vi er vejret. Derfor vil han i stedet være live igennem til Dronningesalen fra sin stue i New York.

Tidligere klimaminister Connie Hedegaard, som vil være tilstede i Dronningesalen i Diamanten, vil indlede samtalen om Safran Foers nye roman, Vi er vejret, og de globale udfordringer der er forbundet med vores modvilje mod at ændre vores livsvaner. Arrangementet vil altså stadig finde sted takket være en direkte live videoforbindelse med ham fra USA.

Det vil sige, at livestreamingen stadig gennemføres.

Biblioteker, uddannelsesinstitutioner og kulturhuse, som har tilmeldt sig, vil høre mere fra os snarest med praktisk information om, hvornår I kan teste signalet.

Ny online udstilling: Det gode liv i oldtiden

Skolen har til alle tider formet og dannet eleverne. Nu ser en ny digital udstilling, ‘Det gode liv i oldtiden’, nærmere på, hvordan man præsenterede eleverne for oldtiden i skolen i begyndelsen af 1900-tallet. Alle folkebiblioteker er meget velkommen til at benytte udstillingen online og i biblioteksrummet.

Udstillingen dykker gennem interview med forskere, lydfortællinger, illustrationer og interaktive billeder ned i datidens syn på naturen og på menneskets rolle på jorden.

Undervisningsmateriale og litteratur

Et omfattende undervisningsmateriale med udgangspunkt i fagenes og skolens historie er nu også tilgængeligt digitalt. Materialerne spænder over de sidste 200 år, og de giver nutidens elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fag, deres historie, udvikling og visionerne bag.

Hjemmesiden skolehistorie.au.dk indeholder foruden undervisningsmaterialer også supplerende litteratur og baggrundsartikler. Så kommer der elever, der skal skrive opgave om emnet, er det en rigtig god hjemmeside at henvise til.

Pædagogisk konsulent Sara Glahn har stået for revisionen af en række eksisterende materialer og udviklet nye:

"Det helt særlige ved materialet er, at det giver et indblik i hele den danske skoles historie. De praktiske og historienære opgaver skaber i glimt oplevelsen af at være skolebarn på forskellige tidspunkter i skolens udvikling. Det hele er udsprunget fra forskning i skolens historie. Med materialet kan skolens historie inddrages i flere fag og bruges til flere tematikker ude i skolerne, og forhåbentlig kan det føre til spændende diskussioner om, hvordan skolen er i dag," siger hun.

FAKTA

Udstillingen Det gode liv i oldtiden er produceret af Skolehistorie i et samarbejde med Aarhus Universitet.

Se udstillingen her.

Undervisningsmaterialet kan findes på www.skolehistorie.au.dk/undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialerne er lavet på baggrund af forskning i dansk skolehistorie og danske elevers politiske engagement, som begge hører under Aarhus Universitet.

Skolehistorie er en del af Det Kgl. Bibliotek, formidler skolens historie og ligger inde med en række skolehistoriske samlinger, som løbende digitaliseres, konserveres og tilgængeliggøres. Se www.skolehistorie.au.dk.

Yderligere information kontakt formidlingsmedarbejder Majken Astrup: mast@kb.dk, mobil: 91356415.

Status: Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet 27. Februar 2020

Vi er i fuld gang med at teste bestillingsflow fra Netpunkt til Det Kgl. Bibliotek. Der har været nogle bump på vejen, men disse er ved at blive løst.

Hvis testen i den kommende tid forløber planmæssigt, forventer det Kgl. Bibliotek at kunne åbne for modtagelse af bestillinger i næste måned.

Dette vil i første omgang gælde bestilling af monografier. Det vil ligeledes dreje sig om bestillinger fra biblioteker, hvor materialet skal skaffes fra udlandet.

Det Kgl. Bibliotek informerer løbende via kanalen For Biblioteker.

Det Kgl. Bibliotek beklager det besvær, som skiftet til et nyt bibliotekssystem forårsager, og vi glæder os til at kunne servicere jer igen.

Brugen af licensen Women’s Studies International i 2019

Statistikken for folkebibliotekernes brug af Women’s Studies International i 2019 er nu klar. Alle folke- og forskningsbiblioteker har i 2019 og 2020 gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.

 

Indhold

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til  søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Brugen i 2019

65 folkebiblioteker har i 2019 benyttet sig af den gratis nationale licens. Folkebibliotekernes samlede brug af licensen kan ses i nedenstående diagram.

I alt har folkebibliotekerne i 2019 lavet 2221 søgninger i Women’s Studies International. Der har været 293 record views og 371 result clicks. Se brugen af licensen på dit bibliotek her.

Inspiration til brug af licensen

Der er stor forskel på brugen på de 65 folkebiblioteker, så et par af de biblioteker, der har brugt licensen meget i 2019, har givet et bud på deres succes.

Roskilde Bibliotekerne har det andet største brug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen, og er det bibliotek, der har det største ’Result Clicks’. Så det er rigtig FLOT!

Gustav Lindberg Maindal fra Roskilde Bibliotekerne giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Vi har benyttet os af e-læringsforløbet Boost din betjening som blandt andet handler om at bruge Women’s Studies International konstruktivt og det har vist haft en positiv effekt internt blandt kollegaerne.

Women’s Studies International er yderligere også blevet integreret i brønden så vi har nemmere ved at få resultater derfra. Jo bedre vi kender vores licenser og jo bedre indgang til dem vi har, jo mere bliver de brugt.

På Svendborg Bibliotekerne har de også været rigtig gode til at formidle licensen, så biblioteket har det femte største forbrug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen. De har et særligt fokus på at øge synligheden og brugen af de digitale tilbud (licenserne) herunder Women’s Studies International, som et del af Digital Transformation forløbet initieret af Centralbibliotekerne.

Kasper Hagel Madsen fra Svendborg Bibliotek giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Konkret har vi sørget for at personalet har kendskab til licenserne (workshops). Vores erfaring er, at det er i personalets møde med borgerne, at den mest effektfulde formidling af sker.

Det har vi også fået bekræftet i forbindelse med en undersøgelse, hvor vi har haft besøg af studerende, og måden de opdagede licenserne på, var primært i mødet med personalet. Men også når onlineartikler blev søgt frem på hjemmesiden (når de er slået til i Brønden). Efter aftale med dem observerede vi dem i brugen af biblioteket ifbm. informationssøgning til deres opgaveskrivning, og havde efterfølgende fokusgruppe, hvor vi spurgte ind til deres oplevelse af formidlingen og hvordan de opdagede licenserne. Så (nok ikke så overraskende) kan vi konkludere, at det er vigtigt, at personalet kender og kan formidle Women’s Studies International og de andre licenser. Vi vil fremadrettet se på muligheden for tættere samarbejde med gymnasielærerne, som er vigtige ambassadører og selvfølgelig fortsat sørge for at personalet er opkvalificeret.

Svendborg Bibliotek har også lavet et flot katalog over digitale ressourcer, som kan findes her.

Vil du have en introduktion til Women’s Studies International, så kan du se det optagede webinar på engelsk fra den 25. juni 2019 her

Målgruppe og supplement

Licensen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning. Se: https://kub.kb.dk/konsforskning/

Har du spørgsmål til licensen Women’s Studies International, så kontakt Vibeke Nielsen

Status vedrørende Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet d.7 februar 2020

I forbindelse med Det Kgl. Biblioteks skift af bibliotekssystem bliver der for øjeblikket testet bestillingsflow fra Netpunkt sammen med DBC med henblik på, at vi igen kan indtræde i lånesamarbejdet.

Testen forløber i to spor:

 1. Håndtering af bestillinger
  1. Test af modtagelse af bestillinger
  2. Proces af bestillinger inklusiv ship af materiale-id til låntagende bibliotek
  3. Automatisk kommunikation via fjernlånsprotokoller
 2. Test af holdingsopslag - trafiklys i netpunkt

Vi regner med at udvide testens bestillinger til at omfatte udvalgte folkebiblioteker i den kommende uge for at få afdækket samspillet med biblioteker som anvender Cicerosystemet.

Det Kgl. Bibliotek vil gerne appellere til, at kun biblioteker, som er blevet bedt om at sende bestillinger via Netpunkt, gør det i testforløbet.

Vi vil løbende informere omkring fremdriften i processen og vender tilbage med en ny status umiddelbart efter vinterferien.

Webinar: Introduktion til Masterfile Premier og andre EBSCO ressourcer

Mandag den 27. januar kl 11 fortsætter vi med introduktion til produkter, der er omfattet af Det Kgl.  Biblioteks forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner. Folkebiblioteker, der leverer biblioteksservice til studerende, har mulighed for gratis support-adgang.

Mandagens webinar leveres af EBSCO og handler om Masterfile Premier og  andre EBSCO ressourcer, der er del af det nationale forsøg.

Webinaret vil være på engelsk.

Har du spørgsmål  til forsøgsordningen, kan du skrive til Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (UNGLI) ungli@kb.dk

Handlinger tilknyttet webside