Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Pressemeddelelse
For biblioteker
Navigation
 

Pressemeddelelse

15. januar 2008

Biblioteket som center for integration og kultur

Af Flemming Munch, Områdeleder

Mens debatten i medierne netop nu handler om bibliotekets rolle som formidler af bogen og de mere klassiske ser-vices, holder Statsbiblioteket onsdag 23. januar en konference om bibliotekernes indsats på et andet felt, integrati-onsområdet.

Det er 3. gang Statsbiblioteket inviterer til konference i Eigtveds Pakhus i København under overskriften ”Integration og Biblioteker”. Dette område har oplevet stigende fokus de senere år, fordi en række projekter med integration som overskrift er blevet prioriteret i bibliotekssektoren.

Konferencens formål er at give yderligere inspiration til bibliotekernes mulighed for at understøtte dette arbejde, og for at følge med udviklingen, må sektoren løbende forny sine tjenester for ikke bare at bevare men også udbygge positionen som centrale kulturinstitutioner og aktører.

Konferencens 125 deltagere får lejlighed til at opleve:

Henriette Kjær, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti og tidligere medlem af Udvalget for Udlændinge og Integration, der giver det overordnede politiske bud til deltagerne, mens forfatter og adjungeret professor Thomas Harder taler under overskriften ”Hellere tosproget end tvetunget”. Lektor Helle Lykke Nielsen, Syddansk Universitet, behandler emnet ”Biblioteker i en flerkulturel hverdag” og hendes kollega fra Malmö Universitet, Rikke Andreasen, taler om begrebet mangfoldighedskommunikation.

Der kommer også aktuelle indspark fra udlandet: Professor Keith Banting, Canada, taler om de udfordringer som såkaldt kulturelt homogene lande står over for, når de ændrer sig til flerkulturelle, globaliserede samfund. Præsident for IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Claudia Lux, åbner konferencen.

Dagen afsluttes med en debat om bibliotekernes fremtid på området. Her deltager også forfatter og integrationskonsulent Manu Sareen samt formand for ”Kultur på tværs”, bibliotekar Stig Seidenfaden. Spørgsmålene samles ind blandt deltagerne i løbet af konferencen, og udvælges i samarbejde med journalist
Morten Løkkegaard, som er konferencier.

Konferencen er en platform, hvor fremtidens strategier debatteres, og hvor nye visioner for bibliotekernes rolle i et globaliseret samfund kan tegne sig. Der er lagt vægt på at præsentere bidrag med perspektiver og synspunkter fra kulturliv, forskning og best practise. Årets tema er ”Kulturelle perspektiver”.

Arrangør er BiblioteksCenter for Integration, der er en sektion af Statsbiblioteket.

Yderligere oplysninger kan fås hos Flemming Munch på telefon 40 30 03 22 eller
på email: fm@statsbiblioteket.dk.

Læs mere om konferencens program på statsbiblioteket.dk/sbci/konference.