Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Status fra Bibzoom
For biblioteker
Navigation
 

Status fra Bibzoom

Udgivet 16. januar 2015


Af Morten Fogh, formand Bibzoom

I den status fra Bibzoom, der blev udsendt til alle biblioteksledere den 30.12.2014 var der flere budskaber. Dels benyttede vi lejligheden til at sende en særlig opfordring om at tegne abonnement til de kommuner, der på det tidspunkt endnu ikke havde tilmeldt sig Bibzoom 2015, dels beskrev vi, at demoversionen lanceret i december ville fortsætte ind i 2015. Vi nævnte i den sammenhæng også, at det var vores forventning, at borgere ville kunne logge på en udvidet løsning med deres personlige biblioteks ID fra den 10. januar.

Det er meget tilfredsstillende, at der siden udsendelsen af ovennævnte status er kommet en del tilmeldinger, og vi er derfor tæt på at have sikret et bæredygtigt setup for 2015. Men… vi er fortsat ikke helt i mål, så derfor opfordres de, der endnu ikke er tilmeldt Bibzoom 2015 til at melde ind hurtigst muligt! Vi står stærkest når flest er med.

Vi er pt. udfordret af et par – forhåbentlig - mindre ”bump på vejen”, da udviklerne ganske vist er blevet færdige med de nødvendige login integrationer, men samtidig har rettighedshaverne ønsket at genåbne diskussionen om ”friktion” i den nye Bibzoom løsning, herunder også kriterierne for udnyttelse i januar og februar.

Diskussionerne og holdningerne til friktion vedr. musik er selvfølgeligt helt parallelle med tilsvarende diskussioner vedr. bl.a. e-bøger, film m.v., og vi kan grundet de igangværende forhandlinger ikke informere detaljeret om de konkrete forslag. Vi kan dog orientere om, at rettighedshaverne nu ser behov for indgåelse af en ekstra aftale, inden der åbnes for personligt login, samtidigt med at de bl.a. har præsenteret et oplæg, der indeholder en omlægning fra den aftalte tidslimiterede friktion.

Omlægningen skal sikre en, ifølge rettighedshaverne, ”mere demokratisk og operationel friktion” kaldet ”4+2”. 4+2 betyder i store træk, at den enkelte bruger har fuld adgang til alt i 4 brugsuger, hvorefter der er karantæne for licensbelagte à la carte ressourcer i 2 uger. I de pågældende 2 uger kan borgerne fortsat trække på Bibzooms formidlingsunivers samt eventuelt materiale udenfor copyright. Der drøftes derfor også en frikøbsmulighed, hvor den enkelte kommune i givet fald kan frikøbe lokale storforbrugere, således at friktionen ikke vil være prohibitiv for denne gruppe af biblioteksbrugere.

Herudover arbejdes der på at sikre, at Bibzoom Radio konceptet også kan tilgængeliggøres via web på www.bibzoom.dk, således at alle brugere kan afspille et meget stort antal biblioteksgenererede playlister - også hvis de har ramt en karantæneperiode vedr. licenseret materiale. Men som bekendt forudsætter det hele en driftsøkonomi, der kan løbe rundt.

Vi vender tilbage med supplerende info, lige så snart der foreligger yderligere afklaring.