Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Indholdsstrategi for digi-bib.dk universet
For biblioteker
Navigation
 

Indholdsstrategi for digi-bib.dk universet

Udgivet 3. juni 2010

nyhedsillustration_digibib_produktbreve

Af Pernille Schaltz, specialkonsulent, Statsbiblioteket.

Læs artiklen i pdf

Den 1. juli 2010 går www.digi-bib.dk (link udløbet) i luften. Den nye digitale portal indeholder musik til download og streaming, bibliotekarisk formidling samt lydbøger og erstatter domænerne netmusik.dk og Musikbibliotek.dk.

Digi-bib.dk ledes af det hidtidige konsortium bag netmusik.dk. Grundet fusionen med musikbibliotek.dk og planerne for fremadrettet at tilbyde flere services på platformen, har styregruppen valgt at skifte navn til digi-bib.dk. Konsortiet består fortsat af centralbibliotekerne i Odense, Gentofte og Herning samt Statsbiblioteket.

Baggrund
I 2010 tegner ’universet’ sig allerede for ca. 10 millioner downloads og mere end 100.000 besøg pr. måned. Ambitionerne og potentialet rækker til langt mere – også i år. Der er allerede mere indhold på vej ”ned” i digi-bib.dk-rammen og store forhåbninger til digi-bib.dk som koncept. Denne korte beskrivelse har til formål at give gode bud på, hvordan sitet kan udvikle sig fremover.

Det ’komplette’ digi-bib.dk-univers er endnu ikke beskrevet i detaljer. Resultatet afhænger af flere faktorer; visionernes bæredygtighed, samarbejde i sektoren, forretnings- og prismodeller for de enkelte medietyper, klarering af rettigheder, økonomi, midler til digitalisering, hastigheden af transformation fra fysiske materialer til digitale. Der er og kommer sikkert flere muligheder. Uanset de umiddelbare udfordringer, er der taget hul på digi-bib.dk, på et robust fundament.

Vision – content is king
Statsbibliotekets arbejder løbende på at tilgængeliggøre de dele af den danske kulturarv, der p.t. er ved at blive rettighedsklareret. Det drejer sig bl.a. om ældre smal dansk musik, gamle rekla-mefilm og tv-udsendelser, som forventes at kunne tilbydes fra  2010/2011 via det nye site.

Digitalisering af kulturarven er et væsentligt indsatsområde på Statsbiblioteket. Digitaliserede aviser og LARM (kulturarvens radio- og lydkilder) er p.t. undervejs via andre projekter.

BiblioteksCenter for Integration (SBCI) er også en af de nye bidragsydere. SBCI vil fremover tilbyde e-ressourcer som film, musik og lydbøger mv. på de største indvandrersprog i verdens første digitale indvandrerbibliotek, der benævnes digi-bib.dk/world.

Det er samtidigt vigtigt, at vi, når et nyt medie tilbydes digitalt (som det er aktuelt med E-bogen) hurtigt får analyseret på muligheder og rationale for at tilbyde det som en del af digi-bib.dk universet.

På sigt kan også borgernes egenproduktion af f.eks. digte og mobilfilm finde en plads. Licensbaserede databaser kan også høre hjemme her, ligesom f.eks. andre ikke-mediebaserede tilbud kunne implementeres i sitet – f.eks. lektiehjælp. Det er dog vigtigt her at understrege, at det ikke står lige foran implementering.
Det er i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser for digi-bib.dk, som har potentialet til i årene fremover at udvikle sig til et komplet digitalt bibliotek, hvor digitale medier og ressourcer af både ny og gammel karakter er samlet og gratis tilgængelig.

En ting er dog sikker, og det er, at der løbende skal bruges mange kræfter på at skabe de nye initiativer på en sådan måde, at de tiltrækker rigtig mange borgere og således, at en bæredygtig og gennemskuelig finansiering fra dag ét er i fokus.

Formidling, formidling, formidling…
Den musik, som borgerne kan downloade eller streame på digi-bib.dk, vil blive stillet til rådighed i et inspirerende miljø, hvor musikbibliotekarer via en etableret redaktion formidler musikken både bredt og dybt. Det er lige præcis på dette område, at bibliotekerne kan differentiere sig fra alle mulige andre firmaer og konstellationer, der let ’kan stille til rådighed’, men ikke kan formidle.

Også f.eks. tv-udsendelser og reklamefilm skal hentes i det nytænkte formidlingsmiljø. Det er kombinationen af e-ressourcer og formidlingen af disse, der skaber et unikt site, der kan levere, hvad andre kommercielle kanaler ikke kan; professionel, faglig formidling af både nyt og gammelt – bredt og smalt.

Med fokus på behovet for øget formidling både i bibliotekernes digitale men også fysiske univers, er det planen, at der skal arbejdes med professionel markedsføring og formidling af de enkelte kulturtyper/indhold på digi-bib.dk til brug på landets biblioteker. Det koordinerede arbejde vil frigøre ressourcer i de enkelte kommuner.
Der kan også udvikles gadgets til formidling af indholdet på sitet i det fysiske biblioteksrum, f.eks. i form af den mediejukeboks, der allerede eksperimenteres med på en række folkebiblioteker.  Mediejukeboksen leverer bl.a. komplette musik og lydbogsfiler i MP3 format, der altså kan afspilles på stort set alle platforme, og det er musikaftalerne, der har muliggjort dette frikøb.

Bedst & Billigst - Synergi og forretningsmodeller
Tilbuddet i digi-bib.dk baseres på den administrationsmodel/log-in- og adgangsstyring, der p.t. fungerer for netmusik.dk. Fra konsortiets side klareres rettigheder og pris på de enkelte e-ressource-typer med rettighedshavere (noget af ’kulturarven’ vil også være gratis at anvende). Her-efter kan de enkelte biblioteker vælge at tilkøbe servicen. Tanken er, at der hvert år sendes en liste med produkter ud. Her vælger det enkelte bibliotek, hvilke digi-bib.dk e-ressourcer man ønsker at stille til rådighed for kommunens borgere.

Prismæssigt er det allerede lykkedes digi-bib.dk konsortiet at reducere musikprisen med mere end 60 % indenfor de seneste 13 måneder, og på lydbogssiden er der næsten tale om en halvering af prisen, for slet ikke at tale om de total frikøbte MP3 filer til Mediejukeboksene.

Volumen, Vækst & Solidaritet
Klarering af rettigheder og udvikling af rentable og fair pris- og forretningsmodeller for et samlet biblioteksvæsen, bliver en stor udfordring for bibliotekerne i årene der kommer. Succesen med www.digi-bib.dk er baseret på høj volumen, vækst og solidarisk køb fra bibliotekernes side, og derfor er det lykkes at få en rentabel prisaftale med rettighedsorganisationerne.  Det er vigtigt at påpege, hvor vigtigt det er, at sektoren står sammen om satsningen på disse nye tiltag, da kun den samlede sektor volumen kan resultere i de nødvendige fordele.

Med en fælles og dermed stærk front vil bibliotekerne stå stærk både i relation til at forhandle rentable priser, men også som meningsdannere i forhold til en national digitaliseringsstrategi – og igen en national diskussion om afvejning mellem afgifter til rettighedshavere og bibliotekernes muligheder for fortsat at stille kultur lige og frit til rådighed – også i en digital (biblioteks) tidsalder.