Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bibzoom takker for god dialog
For biblioteker
Navigation
 

Bibzoom takker for god dialog

Udgivet 12. oktober 2012

Af Nicola Ravden

Mange veloplagte deltagere mødte op til Bibzoom dialogmøder i København og Århus i starten september. Formålet med møderne var, at høre bibliotekernes ønsker og forslag til det kommende års udvikling af Bibzoom, og at fortælle om nogle af de udviklingsønsker der allerede er på tapetet.

Der blev diskuteret og brainstormet flittigt henover cafébordene i løbet af møderne, og det har resulteret i en imponerende liste over vigtige, kreative udviklingsønsker til det fremtidige Bibzoom.
En stor tak til alle de fremmødte.

Er der grænser for udviklingen?

Udgangspunktet for det kommende udviklingsarbejde er, at Bibzoom platformen nu er et helt andet sted i dag end før 4. juni 2012, hvor vi lancerede den nye download applikation. Bibliotekerne har længe ønsket en teknisk bedre platform til download end den tidligere på bibzoom.dk, og det har Bibzoomkonsortiet imødekommet med den nye applikation til PC og Mac.

I den kontinuerlige udviklingsproces med Bibzoom, arbejder vi hele tiden inden for nogle ressourcemæssige og rettighedsmæssige begrænsninger i forhold til at være et ”public service” tilbud. Vi skal hele tiden følge med udviklingen omkring os, men vi skal også sikre os, at vi ikke udkonkurrerer kommercielle aktører, og at vi skaber en god samarbejdsrelation med rettighedshaverne. I praksis betyder det, at vi skal have et godt, offentligt bibliotekstilbud på det digitale musikområde, men ikke et tilbud der er identisk med det, de kommercielle aktører tilbyder.

Hvad er næste skridt?

Nogle af de vigtige områder vi vil arbejde videre med er blandt andet en ny og optimeret formidling af redaktionelt indhold, ny funktionalitet i applikationen og bedre udnyttelse af vores webplatform.

En lang række af de fremkomne ønsker fra dialogmøderne til fremtidig udvikling er allerede indarbejdet i Bibzooms udviklingsplaner, og nogle af de højest prioriterede tekniske udviklingspunkter, som vi nu er i gang med, er blandt andet:

 • Integration med bibliotekssystemer samt integration på bibliotekernes egne sites, f.eks. i form af rss feeds og andre deleløsninger.
 • Bedre eksponering af redaktionelt indhold på Bibzoom, f.eks. deling af artikler, anmeldelser og lytteguides på sociale medier
 • Deeplinking internt i applikationen
 • Playlister – både i artikler og brugernes egne playlister, som skal kunne deles på mail, Facebook etc.
 • Bedre søgefaciliteter og bedre kategorisering, genreinddeling etc. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge dette nærmere.
 • Bedre udnyttelse af lytteprøver på Facebook, bibzoom.dk og i andre eksterne sites
 • Mere tydelige angivelser af, hvad der sker, når man downloader

Kommunikation og formidling

Foruden ønsker til ny og forbedret funktionalitet, fik vi også en masse god feedback i forhold til kommunikation og formidling, som vi i Strategisk Udviklingsgruppe har taget til efterretning og vil vi implementere med det samme.

Her kan blandt andet nævnes:

 • Statistik – nye statistikker på forbrug pr. kommune – både musikforbrug og artikellæsninger
 • Mere målrettet kommunikation fra Bibzoom – brug Musiklisten, emails og andre kanaler, da ikke alle læser Statsbibliotekets nyhedsbrev For Biblioteker
 • Kompetenceudvikling af biblioteksansatte med kurser i brug og formidling af Bibzoom
 • Gør det nemmere at bidrage med redaktionelt indhold – udbyd f.eks. temaer eller genrer, som I ønsker nye artikler om
 • Følg endnu mere op på debatterne i medierne, f.eks. om Universal og bibliotekernes betaling til kunstnere
 • Høst artikler fra bibliotekernes websites
 • Gør det nemmere at trække RSS feeds fra Bibzoom – direkte ud på bibliotekernes hjemmesider eller storskærme
 • Få indhold fra Gaffa, WIMP, LastFM og lignende direkte ind på Bibzoom
 • Hav alt formidlingsindhold i Bibzoom og undgå at linke til eksterne sites som Issuu
 • Luk endelig ikke bibzoom.dk hjemmesiden – webmediet er vigtigt

Ønsker vi ikke kan efterkomme lige nu

Der blev også fremsat ønsker på dialogmøderne, som ikke umiddelbart kan imødekommes. Primært pga. diverse kontraktmæssige betingelser fra ophavsretshavernes side. Nogle af de ønsker, hvor der decideret ikke kan forhandles rettigheder til bibliotekerne, som det ser ud lige nu er f.eks.:

 • Mobilitet: Den fulde Bibzoom løsning på iOS og Android platforme. Pt. kan vi tilbyde applikationer til PC og Mac. Derudover har vi den mobile Android app Bibzoom Shuffle, der reelt er en Bibzoom Radio
 • Streaming: Pt. kan musikken ikke streames. Vi arbejder i stedet på at optimere udnyttelsen af download teknologien samt indgåelse af strategiske partnerskaber.

Vi takker endnu engang for den fine deltagelse, og glæder os til at fortsætte dialogen fremover.

Hilsen
Strategisk udviklingsgruppe for Bibzoom

Nicola Ravden, formand, Statsbiblioteket nr@statsbiblioteket.dk
Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Bibliotekerne bsc@aabenraa.dk
Mikael Graaberg, Herning Bibliotekerne, bibmg@herning.dk
Rune Sanggård Andersen, Statsbiblioteket, rsa@statsbiblioteket.dk
Jens Winther Bang Petersen, Odense Centralbibliotek, jwbp@odense.dk