Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Om overbygningen
For biblioteker

Om overbygningen

topbillede

Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter, serviceudbyder og partner

 

Det Kgl. Bibliotek løfter opgaven som national overbygning for landets folkebiblioteker. Opgaven består i udvikling og udbud af services til understøttelse af folkebibliotekernes betjening af borgerne - både digitalt og med fysiske materialer.

 • Nationalt Lånecenter
  Det Kgl. Bibliotek er en central leverandør af materialer til de danske folke-, forsknings- og firmabiblioteker. Vi udlåner årligt over 500.000 materialer til danske biblioteker og indkøber løbende materialer, som de danske folkebiblioteker efterspørger

 • Kompetencecenter for dokumentlevering
  Det Kgl. Bibliotek er kompetencecenter for fjernlån. Vi er specialister i at skaffe fysiske materialer, bøger, artikler, aviser, cd’er og dvd’er fra andre biblioteker verden rundt. Vi afsøger biblioteksdatabaser og andre kilder i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har. Vi er specialister i af finde klodens hurtigste og bedste leverandører af materialer til dit bibliotek og dets brugere. Vi deler løbende vores specialviden og erfaring med biblioteker og biblioteksmedarbejdere i hele Danmark via netværk og nyheder.
  Læs mere om dokumentlevering og kompetencecenter >>

 • Depotbiblioteksfunktionen
  Det Kgl. Bibliotek modtager eksemplarer af folkebibliotekernes kasserede danske monografier og noder. Og i et vist omfang andre kulturbærende materialer. Disse materialer supplerer den nationale samling med udlånseksemplarer til udveksling i det nationale lånesamarbejde. Folkebibliotekerne benytter Det Kgl. Biblioteks digitale klient E-depot til eksemplarstyring i kassationsarbejdet.
  Læs mere om depotbiblioteksfunktionen >>

 • Materialer til sproglige minoriteter
  Det Kgl. Bibliotek støtter dit biblioteks indsats i betjeningen af flygtninge og indvandrere i din kommune. Vi tilbyder folkebibliotekerne en lang række ydelser til støtte for integration og kulturel betjening af nydanskere. Eksempelvis tilbyder vi fysiske materialer på de mest udbredte minoritetssprog i Danmark, formidlingsstøtte, sprogstimulation, indkøbshjælp etc.
  Læs mere om Det Kgl. Biblioteks materialer til sproglige minoriteter >>

 • Verdensbiblioteket
  Verdensbiblioteket er Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til flygtninge og indvandrere. Vi tilbyder dette som en gratis service til folkebibliotekerne, som en del af vores overbygningsfunktion på området.
  Besøg Verdensbiblioteket >>
 • Mediestream Folkebibliotek
  Tjenesten tilbyder ubegrænset adgang til fem millioner digitaliserede historiske avissider. Aviserne er danske og dækker perioden 1920 til 2001. Artiklerne fremstår i deres ”oprindelige miljø” af tidsbeslægtede artikler og annoncer. Tjenesten er abonnementsbaseret og giver borgere i bibliotekets hjemkommune adgang til de historiske aviser på alle computere på bibliotekets betjeningssteder
  Læs mere om Mediestream Folkebibliotek >>

 • Digital Artikelservice (midlertidig lukket)
  Digital Artikelservice er en abonnementstjeneste, som giver dit biblioteks brugere en direkte vej til bestilling af digitaliserede artikler fra Det Kgl. Biblioteks samling af fysiske tidsskrifter via bibliotek.dk. Artiklerne leveres direkte til brugerens mailboks. Dit bibliotek krediteres som afsender, og tjenesten leverer forbrugsoversigter til dit biblioteks aktivitetsopgørelser.
  Læs mere om Digital Artikelservice >>

 • Videnskabelige Artikler (midlertidig lukket)
  Som en integreret del af søgningen i bibliotek.dk giver ”Videnskabelige artikler” alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte. Videnskabelige Artikler er et selvbetjeningssystem, som via bibliotek.dk videresender artikelbestillingen til Det Kgl. Bibliotek. Hér udskrives artiklen og postfremsendes til det afhentningssted, som brugeren har valgt.
  Læs mere om Videnskabelige Artikler >>