BiblioteksCenter for Integration

NYHEDER

 

16. februar 2015

Vidensdeling med nordiske kollegaer i Stockholm

Nordic Best Practice Network er medarrangør af konferencen Botkyrka Internationella Bokmässa den 23. - 25. april 2015 lige uden for Stockholm. Temaet for året konference er ”Mellan flykt och förvandling”.
Læs mere

12. februar 2015

Digital formidling til nye målgrupper

Projekt Nye brugere? En 180˚ nytænkning af 'biblioteket' har haft meget fokus på udvikling af metoder til at få nye brugere med minoritetssprog til at benytte bibliotekernes tilbud i de første projektfaser. Der er nu fokus på udvikling og tilpasning af services samt formidling på projektbibliotekerne.
Læs mere

3. februar 2015

Aktivt medborgerskab for hele familien

Det er nu muligt for biblioteker i samarbejde med boligsociale projekter at søge om støtte fra puljen ’Aktivt medborgerskab for hele familien – aktiviteter vi ved virker’. Puljen er et samarbejde mellem BL – Danmarks Almene Boliger, Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket. Puljen finansieres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (BLIS). Formålet er at inddrage beboere med en anden etnisk baggrund end dansk i lokale demokratiske processer.
Læs mere

12.december 2014

Indtryk fra en mangfoldig dag

Temadagen om fremtidens mangfoldige biblioteksbetjening bød på oplæg om kroatisk og persisk kultur og marginalisering af unge.
Læs mere om dagen

12. december 2014

Materialer til sproglige minoriteter - fælleskøb 2015

Bibliotekscenter for Integration tilbyder fælles indkøb af materialer til etniske minoriteter som et tilbud til folkebiblioteker og skolebiblioteker. Indkøbet for 2015 er klar nu.
Læs mere

17. november 2014

Opdatering fra Projekt Nye brugere: En 180˚ nytænkning af biblioteket

Det sidste halve år har 7 biblioteker rundt omkring i landet (Bibliotekerne i Haderslev, Herning, Vollsmose, Silkeborg, Solvang, Sundby og Sønderborg) arbejdet med at udvikle metoder til at få nye brugere med minoritetssprog til at benytte bibliotekernes tilbud. Projektets fokus er udvikling af metoder fremfor hvilke resultater hvert enkelt bibliotek når frem til.
Læs mere

 

 

 

 

 

Nyheder fra For Biblioteker - herover fra

BiblioteksCenter for Integration

 

Tilmeld nyhedsbrev

Afmeld nyhedsbrev

Bestil depot

BibZoom World

Lån film og musik online.....

Get a happier life


Kontakt

KONTAKT

BiblioteksCenter for Integration
Overgaden oven Vandet 58A, 3. sal
1415 København K
Tlf. 4473 4604, Fax 4473 4602
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: sbci@statsbiblioteket.dk

CVR 10100682
EAN 5798000791084