Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Statsbibliotekets Overcentraludvalg
For biblioteker

Statsbibliotekets Overcentraludvalg

Overcentraludvalget er nedsat af Det Kgl. Bibliotek, og har til formål at rådgive Det Kgl. Bibliotek omkring varetagelsen af overcentralopgaven, der omfatter udbuddet af en række overbygningsservices til de danske folkebiblioteker.

Medlemmerne af Overcentraludvalget er, udover Det Kgl. Biblioteks medlemmer, udpeget af centralbibliotekerne samt Bibliotekslederforeningen. Udvalget mødes to gange pr. år. Dagsordnen sammensættes med input fra Det Kgl. Bibliotek og medlemmerne og omhandler typisk dialog, status og informationsudveksling omkring overbygningsservices.

Det er muligt at følge udvalgets arbejde via nedenstående referater, samt via nyheder for biblioteker.

Kommissorium for Overcentral Udvalget (pdf).

Mødeeferater: (pdf)

 • Maj 2017
 • Januar 2017
 • Juni 2016
 • Februar 2016
 • Marts 2015
 • Oktober 2014
 • Marts 2014
 • Oktober 2013
 • Marts 2013

 • Udvalgets medlemmer

  Svend Larsen, direktør, Det Kgl. Bibliotek

  Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek
  Pernille Schaltz, bibliotekschef, Herning Bibliotekerne
  Kent Skov Andreasen, bibliotekschef, Odense Centralbibliotek
  Mette Høxbro, biblioteksleder, Syddjurs Bibliotek
  Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne

  Tine Vind, Enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen.
  (observatør)

  Eventuelle spørgsmål til udvalget kan rettes til udvalgssekretær Vibeke Nielsen