Forskning

 

Statsbiblioteket er 1. januar 2017 fusioneret med Det Kongelige Bibliotek i Købehavn. Den nye institution hedder Det Kgl. Bibliotek.

FORskningsopgave: INformation og MEdier

Statsbiblioteket udfører forskning i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. I rammeaftalen mellem ministeriet og Statsbiblioteket for perioden 2015-2018, forpligter Statsbiblioteket sig til at forske i information og medier.

Rådgivende Forskningsudvalg

I forskningsspørgsmål rådgives Statsbiblioteket af et forskningsudvalg, hvoraf tre medlemmer er udpeget af de statslige forskningsråd, og et medlem valgt af og blandt bibliotekets videnskabelige medarbejdere.

Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum har fælles rådgivende forskningsudvalg. De eksterne medlemmer af udvalget er: lektor, ph.d. Niels Brügger, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet; lektor ph.d. Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor, ph.d. Pernille Wegener Jensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Medlem fra Statsbiblioteket er seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen.

Strategisk forskningsudvalg

Der er nedsat et internt strategisk forskningsudvalg, som fastlægger overordnede rammer Udvalget udpeger institutionsbestemte forskningsprojekter og godkender forskningsplan; både forskerinitieret og institutionsbestemt forskning. Udvalgssammensætning: Direktør Svend Larsen, områdeleder Erik Hofmeister, seniorforsker Lotte Thyrring Andersen og områdedirektør Ellen Knudsen (formand).

Forskningsberetning

Statsbiblioteket udarbejder en årlig forskningsberetning, som godkendes af det rådgivende forskningsudvalg. Forskningsberetningen indeholder korte præsentationer af de forskningsprojekter, der udføres af Statsbibliotekets forskere og de forskningsprojekter, vi deltager i. Beretningen indeholder en publikationsliste.

Større projekter

Forskere

Forskere

Kontakt vedr forskning

Kontakt vedr. forskning

ELLEN KNUDSEN

evk@kb.dk
Direkte: 8946 2369
Mobil: 4064 9784

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.