De danske aviser 1634-1991

 

Jette D. Søllinge og Niels Thomsens trebindsværk 'De danske aviser 1634-1991' er en håndbog over dansk dagspresse og dens historie med omtaler af alle dagblade i Danmark.

Håndbogen indeholder oplysninger om bl.a. udgiver, format, oplagstal og ikke mindst den enkelte avis' historiske udvikling.

Første bind dækker perioden fra 1634 - året for det første avisprivilegium i Danmark - til 1847, dvs. stort set Enevældens tid.
Andet bind dækker perioden fra 1848 til 1917, dvs. fra Folkestyrets indførelse til den nye forfatning fra 1915.
Tredje bind dækker perioden fra 1918 til 1991.

Bemærk: Der findes ingen oplysninger om ændringer eller nye aviser efter 1991.

Du kan søge efter de enkelte aviser i online-udgaven.