Musik og lyd på Det Kgl. Bibliotek

Biblioteket har ansvaret for at bevare en række unikke musik- og lydsamlinger.

I dag

Musikudgivelser er i dag omfattet af Pligtafleveringsloven, hvilket betyder, at to kopier af alle danske cd-udgivelser bliver afleveret til Det Kgl. Bibliotek, når de udkommer. Du kan finde cd'erne på library.au.dk og lytte til de enkelte tracks, når du er på biblioteket.

Historisk

I et klimastyret arkiv opbevarer biblioteket Nationaldiskoteket, som indeholder stort set alle danske grammofonplader, både lak- og vinylplader, samt en række unikke lydsamlinger, heriblandt Danmarks ældste lydoptagelser optaget på fonografvalser i slutningen af 1800-tallet.

Vi digitaliserer ældre lydsamlinger og arbejder på at gøre dem tilgængelige på forskellige formidlingsplatforme. Smagsprøver på lyden finder du under de enkelt samlinger.

Udvalgte Lydsamlinger

Se også