Aakjær på valse

Biblioteket har valser, som oprindeligt er doneret af privatpersoner. Blandt dem er et antal valser, som indeholder værker af Jeppe Aakjær.

Forfatteren Jeppe Aakjær (1866-1930) skrev romaner, noveller, digte og skuespil samt en del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på Landsarkivet i Viborg.

Her kan du lytte til lyden fra tre af de valser, der har forbindelse til Jeppe Aakjær, valse nr. 309, 470 og 506. Oplysningerne, vi har om valserne, stammer fra valseæskernes låg, teksten på kanten af valserne samt hvad vi kunne lytte os til under digitaliseringen. Interessant er, at valse nr. 309 efter al sandsynlighed er indtalt af Jeppe Aakjær selv.

Valse nr. 309: "Jyden", "Karup aa" og "karslvognen"

Lyt til optagelsen.

Teksten til "Karup aa" og "Karlsvognen" er skrevet af Jeppe Aakjær og efter al sandsynlighed har han selv indtalt den på valse.
Hørt indhold:
Herrestemme taler/reciterer vers fra Blichers "Jyden han er stærk og sej", "sidste vers af [mit] digt "Karup Aa" "Du klare Strøm med de svale Bølger, der duger Heden saa bredt et Bord, mit Blik ærbødigt din Krumning følger, til hvor du dykker i dyben Fjord. Til dine Bredder min Slægt var bundet, ved dine Bølger jeg Liv har fundet, du er som Traad i mit Livsvæv tvundet, du tungt henskridende Karup Aa." "Karlsvognen" "I det vældige Rum, hvori Kloderne svæver, hvor de drager som Flager af Mulm og af Lys, hvori Stjernernes.."

Valse nr. 470: i Den gule lupin

Lyt til optagelsen.

Teksten er skrevet af Jeppe Aakjær i 1906, melodien af Alfred Tofft i 1909.
Hørt indhold: Herrestemme synger med klaverledsagelse "Den gule Lupin af Aakjær" "Jørgine var en Pige alt udaf Bondestand; hos Bitte Jens i Traanum der tjente hun forsand. Hun klædte sig en Søndag sent i Tyl og Mouselin og satte sig i Kanten af den gule Lupin. Det var alt på de Tider, da Katten lister hjem og slikker sine Poter, mens Natten bryder frem; men Soren stod der søndenomm', hvor Kløvren er saa fin; saa fik han ogsaa Higen mod den gule Lupin. Han bad om hendes „lille Haand“, mens grumme skjævt han lo, hun rakte tvende, skjønt de var ret store begge to;saa bad han om et Kys og fik gelik et halvt Dusin; thi gavmild er du, Kvinde, i den gule Lupin. Saa tog han Pigens Haand og Mund og hendes bange Barm; han krysted Nakkens brune Rund, saa Hjærtet slog Allarm. Saa tog han, hvad der ellers var i Tyl og Mouselin, mens Ørentvister sværmed om den gule Lupin."

Valse nr. 506: Jeg lagde min Gaard i den rygende Blæst

Lyt til optagelsen.

Teksten er skrevet af Jeppe Aakjær i 1906, melodien af Thorvald Aagaard i 1910.
Hørt indhold: "Jeg lagde min Gård i den rygende Blæst, hvor Bakken hun skråner mod Sønder, hvor Græsset gror højt om min skæggede Hest, hvor Viberne ruger, og Lærken er Gjæst — for Lærker er, hvor der er Bønder. Der vader de Kvier i blankeste Strand, mens sirligt de løfter på Halen, og Tøsen hun lokker og kalder fra Land, og Solen dén glimter i Mælk og i Spand, og Byggen den skyder en Alen. Der rinder de Dage i Sommer og Tø med alt, som den Bonde må gjøre; for Føllet vil klappes og Fåret ha' Hø, Småspurve fra Taget mig fritter om Frø, og Grisen vil klø's bag sit Øre. Her har jeg min Lykke, her har jeg mit Hjem, her har jeg mit Kald og min Kvinde; har Ploven og Ageren trættet hvert Lem, tyst glimter et Skjær mellem Pilene frem; da tænder hun Lyset derinde."

Free Access - no-reuse (gælder for alle lydfiler på siden)