Lydsamlinger

Biblioteket har en række unikke samlinger af lydoptagelser. De originale lydoptagelser ligger på vidt forskellige medier, fra fonografvalser over spolebånd, kassettebånd til grammofonplader. Der er ofte tale om skrøbeligt materiale, som derfor ikke kan udlånes eller afspilles direkte. Samlingerne bliver løbende digitaliseret for at sikre bevaringen af indholdet. I nogle tilfælde gennemgår lydoptagelserne decideret lydrestaurering, hvorefter de bliver gjort tilgængelige.

Den følgende oversigt viser et udsnit af nogle af de mange lydsamlinger, som biblioteket har ansvaret for at bevare for eftertiden.

Anker Kirkeby-samlingen

Anker Kirkeby-samlingen består af ca. 1.000 plader med optagelser fra 1913 og frem til 1940’erne. I samlingen er der taler af Christian X og andre kongelige personer, politikere, højesteretssagførere, professorer og biskopper, men man kan også høre berømte forfatteres stemmer - fx Georg Brandes, Emma Gad, Gustav Wied og Johannes. V. Jensen. Endelig er der lydbilleder fra hverdagen, berømte teatermonologer oplæst af datidens store skuespillere, samt optagelser af dansk presse fra London under 2. verdenskrig.

Ideen til samlingen opstod hos Anker Kirkeby, som var journalist ved Politiken. Han læste i avisen om ”La Musée de la Parole et du Geste” i Paris. Det inspirerede ham til at skabe et dansk arkiv for historiske film- og lydoptagelser.

Hør eksempler hos Danmarkshistorien.dk eller Danskkulturarv.dk.

Åstedet- SAMLINGEN

Arkivet Åstedet omfatter 200 århusianske arbejderes livshistoriske fortællinger. Fortællingerne foreligger dels på kassettebånd, dels i ordrette udskrifter, og de beskriver arbejdernes liv - socialt, fagligt, politisk og kulturelt. Fortællerne er såvel ufaglærte som faglærte arbejdere, kvinder som mænd, unge som ældre. Beretningerne er nedfældet i forbindelse med de mangesidige projektforløb, der siden 1982 er udviklet i Århus i et samarbejde mellem lokale fagforeninger, fagforbund, kultur- og undervisningsinstitutioner og projektlederne cand. mag. Kirsten Folke Harrits og bibliotekar Ditte Scharnberg.

Gennem indsamling og formidling af livshistoriske fortællinger har formålet med projekterne været at bringe arbejderes undertrykte og oversete historie og kultur frem i lyset.

I 2006 blev arkivet "Åstedet" lukket. En del af de båndede arbejderberetninger overgik herefter til biblioteket. Båndene er blevet digitaliseret, men kan ikke umiddelbart offentliggøres pga. ophavsretslige restriktioner.

Dialekt-samlingen

Dialekt-samlingen omfatter korte fortællinger på de forskellige danske dialekter. Samlingen er bearbejdet i samarbejde med Instituttet for Dansk Dialektforskning, og et udsnit af den blev digitaliseret i 2007.

Hald-samlingen

Hald Hovedgård, som nu er et refugie- og kursussted for danske forfattere og oversættere, har fra midten af 1970'erne været et litterært samlingssted. Der blev afholdt regelmæssige litteraturmøder, hvor forfattere, heriblandt Peter Seeberg, læste op fra deres værker, og hvor der blev gennemført lange litterære diskussioner. Litteraturmøderne blev optaget på bånd, og biblioteket har overtaget båndsamlingen. Samlingen blev digitaliseret i 2006, men kan ikke umiddelbart tilgængeliggøres pga. ophavsretslige restriktioner.

Kvindehistorisk båndsamling, Dansk jazzhistorie og De private valser er vores nyeste digitaliseringsprojekter.

Biblioteket deltog i EU-projektet Europeana Sounds, som fokuserede på at gøre mest mulig lyd fra Europa tilgængelig for flest mulige. De lydsamlinger, som biblioteket bidrog med, kan du lytte til på dansklyd.statsbiblioteket.dk