Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Adgang til samlingerne / Musik og lyd / Rubensamlingen - lydoptagelser
Kulturarv
Navigation
 

Ruben-samlingen - lydoptagelser

Historie

Ruben-samlingen indeholder Danmarks ældste lydoptagelser. Generalkonsul Gottfried Ruben optog i perioden 1889-1897 bl.a. nogle af datidens berømte sangere og skuespillere på den nyligt opfundne fonograf.

Ruben medbragte Thomas Edisons forbedrede fonograf til Danmark i efteråret 1889 efter at have oplevet den ved verdensudstillingen i Paris samme år. Dermed blev muligheden for at optage og afspille lyd på voksvalser introduceret i Danmark.

Fra 1889 fungerede Ruben som generalagent i hele Skandinavien for fonografen, og sammen med sin kompagnon, optiker Cornelius Knudsen, etablerede han firmaet Edisons Fonograph-Compagniet i København.

I forbindelse med demonstrationer for publikum forestod firmaet en løbende produktion af nye lokale indspilninger på voksvalser. De fleste af disse valser er efter al sandsynlighed gået tabt i løbet af årene. De, der er tilbage, kaldes i daglig tale for Ruben-samlingen.

Rubens indsats betyder, at vi i dag har bevaret enestående optagelser fra en dansk teater- og sangtradition, som ellers ikke er tilgængelig. Optagelserne tæller bl.a. Peter Schram, Augusta Lütken, Louise Phister, Otto Zinck, Frederik Jensen, Emil og Oluf Poulsen samt Niels Juel Simonsen. Dertil kommer en række musikoptagelser.

Digitaliseringen

I 2007 blev alle valser digitaliseret. Et pilotprojekt i 2009-2010, hvor vi bl.a. fik lydrestaureret seks af filerne og gennemgået samlingen af en musikforsker, afslørede, at restaurering og registrering af alle filerne ville resultere i, at vi på sigt kunne stille en hørbar udgave af Ruben-samlingen til rådighed for resten af verden. I 2012 blev alle filerne gennemgået, og 127 filer gennemgik decideret lydrestaurering. Samtidig blev alle filerne beriget med fyldige metadata, så indholdet af samlingen nu er fuldstændig kortlagt. Lyt til de restaurerede lydoptagelser her.

Se også

de restaurerede lydoptagelser

Listen nedenfor indeholder de restaurerede lydfiler af Rubens optagelser.

Opera og skuespil på det kongelige teater

Vaudeville, skuespil og revy på privatteatrene

Koncertsang og populære sange

Instrumentalister og orkestre

Oplæsning og recitation

Andre optagelser, inklusive private

Ukendte kunstnere og ukendt repertoire


Tag et kig i vores registrant (pdf) hvis du ønsker flere oplysninger om valsernes indhold. Har du flere oplysninger til de enkelte valser, må du gerne skrive til os:

kontaktbiblioteket@kb.dk

Creative Commons licens
Ruben-samlingen fra Det Kgl.Bibliotek er under licens af Creative Commons Navngivelse 4.0 International License.

Opera og skuespil på Det KOngelige Teater

Valse nr.     

Valsetitel

Kunstner Indspillet

1

[Vers-monolog fra Der var engang]

Emil Poulsen Kbh. [1895]

2

[To vers-monologer af Sanct Hansaften-Spil]

Emil Poulsen Kbh.1894

3

[Scene fra Vildanden]

Emil Poulsen Kbh. [1894]

4

[Sang og replik fra Deklarationen]

Olaf Poulsen Kbh. [1894)

5

[Sceneuddrag fra Genboerne]

Olaf Poulsen Kbh. 1894

8

[Arie fra Faust]

Niels Juel Simonsen Kbh. [1894]

10

[To arier fra Don Juan]

Peter Schram Kbh. [1898-91]

11

[Arier fra Trubaduren]

Niels Juel Simonsen Kbh. [1894]

16

[Sang fra Eventyr på Fodrejsen]

Christian Zangenberg Kbh. 1894

23

[Else skolemesters kompliment,
replik fra Barselstuen]

Louise Phister Kbh.[1889-95]

38

[Sang fra Eventyr på Fodrejsen og
ikke-identificeret replikskifte]

Ludvig Phister Kbh. [1890-91]

44

[Monolog fra Jeppe på Bjerget]

Ludvig Phister Kbh. [1890]

50

[Monolog-scene fra Svend
Dyrings hus
]

Elna From Kbh. [1893-95]

66

[Monolog fra Jeppe på bjerget]

Ludvig Phister Kbh. [1890]

Vaudeville, skuespil og revy på privatteatrene

Valse nr.     

Valsetitel

Kunstner Indspillet

7

[Sang fra Kærlighed og statistik]

William Pio Kbh. [1895]

12

[Sange fra Lykkebarnet og Sagt op]

Peter Fjelstrup Kbh.[1891-92]

13

[Sang fra Fra Sorrento og replik fra
Miss Helyett]

Valdemar Kolling Kbh.[1892]

14

[Sang fra Talismanen]

Albert Helsengreen Kbh. [1894]

17

[Sang og replik fra lystspillet
Den kære familie]

Karl Mantzius Kbh. 1894

33

[Uddrag af farcen Jokum]

Otto Zinck Kbh.[1893-94]

39

[Sang fra Robinson Crusoe]

Victor Neumann Kbh.[1894-95]

41

[Viggo Lindstrøm taler i telefon
med fem af sine karakterroller]

Viggo Lindstrøm Kbh.[1894-95]

42

[Monolog fra Jeppe på Bjerget,
2. del]

Otto Zinck Kbh.[1894]

43

[Monolog fra Jeppe på Bjerget,
1. del]

Otto Zinck Kbh.[1894]

52

[Revyvise fra
Velkommen i det grønne]

Frederik Jensen Kbh.[1895]

54

[Revyvise fra Byens Fædre]

William Gerner Kbh.[1895]

55

[Sang fra Abekatten]

Peter Fjelstrup Kbh.[1890]

60

[Sang fra Redaktionssekretæren]

Marius Berggreen Kbh.[1894]

62

[Sang fra Robinson Crusoe]

Valdemar Kolling Kbh.[1894-95]

64

[Uddrag af scene fra Pak!]

Harald Kolling & Otto Zinck Kbh.[1893-94]

65

[Scene fra På Pension]

Harald Kolling & Otto Zinck Kbh.[1893-94]

69

[Sang fra Redaktionssekretæren]

Harald Kolling Kbh.[1895]

70

[Sang fra Verdens Herkules]

Harald Kolling Kbh.[1892]

71

[Scene fra Kanariefuglen]

Harald Kolling & Otto Zinck Kbh.[1891-92]

73

[Sang med replikker fra Fastelavnsgildet]

Marius Berggreen Kbh.[1892-94]

75

[Sang fra Robinson Crusoe]

William Pio Kbh.[1894-95]

76

[Revyvise fra Muntre musikanter]

Peter fFelstrup Kbh.[1890

77

[Sang fra Clairettes 28 dage]

William Pio Kbh.[1895]
78 Sang fra Fastalavnsgildet Marius Berggreen Kbh.[1892]

156

[Revyvise fra National-revyen 1889]

Marius Berggreen Kbh.[1890]

162

[Monolog fra Hauptmanns
Lille Hanne]

Adolf Jensen Kbh.[1894-95]

Koncertsang og populære sange

Valse nr.     
Valsetitel

Kunstner
Indspillet
9

Flyv, fugl! Flyv

Niels Juel Simonsen Kbh.[1894]

15
I had but fifty cents

Albert Helsengreen
Kbh.[1890-95]

18
Ave Maria

Augusta Lütken
Kbh.[1890]

19
I Würzburg ringe de
klokker til fest

Augusta Lütken
Kbh.[1890]

20
Home, Sweet Home

Augusta Lütken
Kbh.1890

21
Hvorfor jeg elsker dig?

Augusta Lütken
Kbh.1890

22
Det volder så ved vintertid

[Ingeborg] Belling
Kbh.[1890-95]

24
The laughing song

George Washington Johnson
[USA 1890-95]

25
Per Svinaherde

August Stitz
Kbh.[1894-95]

26
[To svenske sange]

August Stitz Kbh.[1894-95]

27
Lilla Tjäll

August Stitz Kbh.[1894-95]

28
[Ikke-identificeret norsk
sang]

Olivia Dahl
[Kbh.] 1889-95

32
[Duet fra Mireille]

Anne Christine Thorning- Lembcke
& Niels Juel Simonsen
Kbh.[1894]

34
Zauberlied

Cornelius Petersen
Kbh.[1895]

37
Längtan till landet

Berggreens Kvartet
Kbh.[1891]

45
Flyv, fugl! Flyv

Niels Juel Simonsen
Kbh. 1894

46
[Der er så travlt i
skoven]

Anne Christine Thorning- Lembcke
& Niels Juel Simonsen
Kbh. 1894

49
En liten visa

Anna Norrie
[Kbh. 1891-95]]

61
Sømandsvise

Cornelius Petersen
Kbh. [1895]

82
God morgen

Augusta Lütken
Kbh. 1890

160
Home, Sweet Home

Augusta Lütken Kbh. 1890
163

Killebukken

Anna Norrie [Kbh. 1894-95]

Instrumentalister og orkestre

Valse nr.     
Valsetitel

Kunstner
Indspillet

29
[To lurblæste militærsignaler]

August Petersen &
Carl Christensen
Kbh. 1894

56
[Ikke-identificeret violin-solo]

Fini Henriques
Kbh.[1891-94]

57
[Romance spillet på violin]

Fini Henriques Kbh. [1892-95]

92
[Intermezzo fra Cavalleria
Rusticana
spillet på violin]

Dominico & Florindo
Variali
Kbh. 1894

97
[Una voce poco fa spillet på
kornet]

Arthur Henry Smith
[London 1889-90]

102
[Sovra il sen la man mi posa
spillet på kornet]

Arthur Henry Smith [London 1889-90]

106
[Det er så yndigt at følges
ad spillet af basunkvartet]

August Petersen (senior & junior),
[L.P.] Jensen & Carl Christensen
Kbh. 1894

114
[Jomfru-march spillet af
hornorkester]

Ingeniørregimentets Musikkorps
Kbh. [1894]

116
[Hedvig Polka spillet af
hornorkester]

Ingeniørregimentets Musikkorps Kbh.1894

118
[Kong Christian spillet af
hornorkester]

Ingeniørregimentets Musikkorps Kbh. 1894

120
[Vågn af din slummer spillet
på violin]

Dominico & Florindo Variali Kbh. 1894

121
[Les fauvettes spillet på
firehændigt klaver]

Dominico & Florindo Variali Kbh. 1894

122 

[Dronning Louise March
spillet af hornorkester]

Ingeniørregimentets Musikkorps Kbh. 1894

123
[Mandolina spillet på violin]

Dominico & Florindo Variali Kbh. 1894

124
[Hedvig Polka spillet på klaver]

Dominico & Florindo Variali Kbh. 1894

125
[Toreadorens sang spillet
på violin]

Dominico & Florindo Variali Kbh. 1894

126
[To kompositioner spillet på
obo d'amore eller engelskhorn.]

Peder Pedersen (Jydepeder)
Kbh. [1889-1895]

128
[Jægerkor og militærsignaler
spillet på lurer]

August Petersen & Carl
Christensen
Kbh. 1894

131
[Jægerkor og militærsignaler
spillet på lur]

August Petersen
Kbh. [1894]

135
[Kronprins Frederiks March
spillet af hornorkester]

Casinos Orkester
Kbh. [189-95]

136
[Postludium spillet på
harmonium]

[Vilhelm] Grønbech
Kbh. 1894

Oplæsning og recitation

Valse nr.     
Valsetitel

Kunstner
Indspillet

35
En Munk

Adolf Jensen
Kbh.[1894-95]

59
[Maglekilde-Petersen fortæller
en historie]

Carl Maglekilde-
Petersen
Kbh. 1895

72
Præsten og klokkeren, 1. del

Peter Fjelstrup
Kbh. [1891-92]

74
Præsten og klokkeren, 2. del

Peter Fjelstrup
Kbh. [1891-92]

103
Det er ganske vist!

Elith Reumert
Kbh. [1889-95]

159
[Oplæsning af Drachmanns Ligprædiken]

Benjamin Pedersen
Kbh. [1895]

Andre optagelser, inklusive Private

Valse nr.     
Valsetitel

Kunstner
Indspillet

6
[Familien Poulsen takker Gottfried Ruben
i tale og sang]

Olaf Poulsen og
familiemedlemmer
Kbh.[1894]

127
[Privatoptagelse med russisk-dansk
ægtepar]

ukendt [Fredensborg 1889-93]

129
[Lektion i fransk udtale?]

[Paul Marcussen]
[Kbh. 1889-1895]

Ukendte kunstnere og ukendt repertoire

Valse nr.     
Valsetitel

Kunstner
Indspillet

36
[Ikke-identificeret sang]

ukendt
Kbh.[1889-95]

93
To duer

ukendt [Kbh.1889-95]

115
[Ikke-identificeret kvartetsang og norsk folkevise]

ukendt Kbh.[1889-95]

130
Sweet Marie

ukendt [USA 1893-95]

133
[To ikke-identificerede sange på henholdsvis
svensk og engelsk]

ukendt [Kbh.1889-95]

149
[Ikke-identificeret klaverakkompagneret
fransk operettesang med afsluttende applaus]

ukendt [Kbh.1889-95]

152
[Monolog fra Julestue]

ukendt Kbh.[1889-95]

153
[Ikke-identificeret scene fra teaterstykke]

ukendt Kbh.[1889-95]

161
[Medley af ikke-identificerede sange]

ukendt Kbh.[1889-95]

86
[Ikke-identificeret sang]

[Frederik Astrup]
Kbh.[1889-95]

87
[To folkelige sange]

ukendt Kbh.[1889-95]

30
[Sejlsætning på flådeskib]

ukendt Kbh.[1894-95]

53
[Bryllupsmarch spillet af hornorkester]

ukendt [Kbh.1889-95]

68
[Ikke-identificeret kornet-solo]

ukendt [Kbh.1889-95]

94
[O, du mein holder Abendstern
spillet på basklarinet]

ukendt Kbh.[1889-95]

95
[Tarantella spillet på ocarina]

ukendt [Kbh.1889-95]

96
[Variationer over Im tiefen Keller
spillet på basun]

ukendt [Kbh.1889-95]

98
[To svenske sange spillet på basun]

ukendt [Kbh.1889-95]

99
[Auf der Wacht spillet på kornet]

ukendt [Kbh.1889-95]

100
[Tre melodier spillet på kornet]

ukendt Kbh.[1889-95]
101 [Tre melodier spillet på kornet] ukendt [Kbh.1889-95]

104
[Tre melodier spillet på kornet]

ukendt Kbh.[1889-95]

105
[To melodier spillet på kornet]

ukendt [Kbh.1889-95]

107
[To klaverstykker]

ukendt Kbh.[1889-95]

108
[To duet-kompositioner spillet på
kornet og trompet]

ukendt [Kbh.1889-95]

109
[Behüt’ dich Gott! Spillet på trompet]

ukendt [Kbh.1889-95]

110
[Drikkevise spillet på basun]

ukendt [Kbh.1889-95]

112
[Les folies spillet på trompet]

ukendt [Kbh.1889-95]

113
[Ikke-identificeret komposition
spillet af hornorkester]

Ingeniørregimentets Musikkorps
Kbh. 1894

117
[To marcher spillet af  hornorkester]

ukendt [Kbh. 1889-95]

119
[Potpourri spillet på mundharmonika]

ukendt [Kbh.1889-95]

132
[Nocturne spillet på violin]

ukendt Kbh.[1889-95]

134
[Ikke-identificeret komposition spillet
af hornorkester]

ukendt [Kbh.1889-95]

140
[To danske sange spillet af hornorkester]

ukendt Kbh.[1889-95]

/06.03.2014