Netarkivet

Siden juli 2005, hvor en ny pligtafleveringslov trådte i kraft, har Netarkivet indsamlet, bevaret og tilgængeliggjort den danske del af internettet. Alle netsteder under .dk-domænet samt materiale udgivet på dansk, skrevet af eller om danskere eller rettet mod et dansk publikum bliver indsamlet af Netarkivet.

Netarkivet drives af Det Kgl. Bibliotek (tidligere Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket). Netarkivets medarbejdere har udviklet et webarkiveringsværktøj, NetarchiveSuite til at administrere indsamlingen af internetmateriale. Indsamlingen sker automatisk vha. webcrawler-teknologien/webhøstning (Heritrix).

Netarkivet har fire indsamlingsstrategier:

  • Tværsnitshøstninger: Hvert år tages to komplette og  to mindre dybt gående øjebliksbilleder af den samlede danske del af internettet (alle netsteder).
  • Selektive høstninger: Alle landsdækkende, regionale og lokale nyhedsmedier, politiske partier, udvalgte danske Twitter og Facebookprofiler, ministerier og styrelser. Det drejer sig hovedsagelig om hyppigt opdaterede netsteder.
  • Begivenhedshøstninger: I forbindelse med nationale begivenheder laves der specialindsamlinger. Begivenhedshøstninger kan være planlagte (fx kommunal- eller folketingsvalg) eller sættes i gang efter pludseligt opståede begivenheder (fx Terrorangrebet i København 2015, Finanskrisen eller Svineinfluenzaen).
  • Specialhøstninger: Det kan fx være høstningen af et enkelt netsted, fordi det lukkes inden næste tværsnitshøstning eller en høstning "on demand" (forskerønske)

Adgang til Netarkivet

Der er i øjeblikket kun adgang til Netarkivet for forskere og specialestuderende efter ansøgning. Læs mere på netarkivet.dk.

Netarkivet arbejder for at give en bedre adgang (af hele eller dele af arkivet) for både studerende og i sidste ende også for offentligheden. Da arkivet rummer personfølsomme data, er hele arkivet som udgangspunkt klassificeret som personfølsomt, hvilket komplicerer muligheden for at give bred adgang til samlingen.

Netarkivet arkiv indeholder både data og metadata, og begge dele stilles til rådighed for forskningsprojekter på Kulturarvsclusteret.

Kontakt

kontakt@kb.dk

langtidsbevaring

Statens netbibliotek

Allerede før 2005 blev der indsamlet indhold fra internettet. Forfattere til såkaldte statiske netdokumenter, fx pdf-filer, kunne indberette deres publikationer via en formular. Materialet er tilgængelig på Det administrative Bibliotek (DAB)