Navigation
 

Arkivet

På en af de nederste etager i bibliotekets bogtårn opbevares en stor samling af dansk kulturarvsmateriale, som ikke er registreret. Samlingen omtales i daglig tale som ”Arkivet”, og den indeholder en guldgrube af forskellige materialer. Samlingen fylder næsten hele etagen.

Da Statsbiblioteket åbnede i 1902, blev intet katalogiseret. Man klarede sig med en systematisk opdeling i små grupper efter emne. Da man senere besluttede sig for en katalogisering, blev alt det materiale, som man vurderede som vanskeligt eller ikke hensigtsmæssigt at katalogisere, sorteret fra. Materialet kom i stedet til at udgøre Arkivet. I 2000 begyndte biblioteket at katalogisere i de materialetyper, som ellers tidligere blev placeret i Arkivet.

Er der dansk materiale, du ikke kan slå op i bibliotek.dk eller bibliotekets biblioteksbase, kan det være, at det alligevel står i Arkivet.

Det kunne f.eks. være vejvisere, handelskalendere, telefonbøger og andre opslagsværker og håndbøger. Eksempelvis er der Kraks vejvisere og Københavns Vejviser helt tilbage fra 1772. Der er desuden lokale vejvisere, amtsvejvisere og skattebøger.

Prøv også Arkivet, hvis det drejer sig om årsberetninger og kongresberetninger fra institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger m.fl.

Arkivet indeholder en stor samling af skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier og folkehøjskoler. Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminarium, teknisk skole eller handelsskole, findes der sandsynligvis årsskrifter derfra i Arkivet.

Der findes en større samling af kantater, viser og lejlighedssange, teaterprogrammer og koncertprogrammer.

I Arkivet er der placeret jubilæumsskrifter, rejsebrochurer, partiprogrammer og valgagitationsmateriale.

Der er stambøger over kvæg, heste, svin, væddere, hunde, fjerkræ m.m.

Der findes byrådsforhandlinger og amtsrådsforhandlinger, love, udstillingskataloger og auktionskataloger.

Kontakt

kb@kb.dk