Navigation
 

Ældre politiske skrifter

Statsbiblioteket har en uregistreret samling af ældre politiske skrifter helt tilbage fra 1600-tallet og langt op i 1700-tallet.

Samlingen indeholder skrifter om nordiske og især slesvigske forhold, herunder interessante danica om specielt den store nordiske krig.

Samlingen fylder ca. 4 meter, men mange af skrifterne er tynde, så antallet er forholdsvis større, end man tror.

Se fx skriftet "Relation" (pdf), der består af eet blad.

Henvendelse om Ældre politiske skrifter

kb@kb.dk