Navigation
 

Håndskriftsamlingen

Håndskriftsamlingens arkivalier stammer hovedsagelig fra lærerkræfter ved Aarhus Universitet, men der er også andre interessante materialer.

Håndskriftsamlingen blev oprettet efter Statsbibliotekets første store køb af bogsamlinger efter 1902. Bogsamlingerne indeholdt manuskripter, hele håndskrevne bøger, og blandet korrespondance. Derfra kommer en stor gruppe arkivmateriale om Slesvig-Holsten. Senere også en del med tilknytning til Aarhus By, fx Aarhus Mølles Arkiv, Selskabet Polyhymnias Arkiv og adskilligt flere. Over tid er andet kommet til, fx fra nogle af bibliotekets egne ledere, Vilhelm Grundtvig, Emanuel Sejr og Karl V. Thomsen. Ligeledes arkiver i relation til Mission og Massemedier.

Håndskriftsamlingen har arbejdet aktivt på at bevare arkivalier fra professorer ved Aarhus Universitet. Det var en linje, der blev fulgt i mange år, men nu er mindre nødvendig, da universitetet selv opretholder et historisk arkiv.

Ved siden af professorerne, og enkelte lektorer og adjunkter, har også andre aarhusianske kulturpersonligheder ønsket at aflevere deres arkiv til Statsbibliotekets Håndskriftsamling. Og kun dertil.

Et udpluk af navne og passende stikord kan give et indtryk af bredden i samlingerne: Peter Skautrup (Jysk Ordbog), J. Fabricius-Møller (Kønslivet), Jørgen S. Dich (Den Herskende klasse), Jens Kruuse (Min kone sidder på kassen), P. G. Lindhardt (Helvedesstrategi), Alf Grostøl (Den lille håndbrygger), Andreas Blinkenberg (Dansk-Fransk Ordbog) og mange, mange flere.

Registrant: ”Statsbibliotekets Håndskriftsamling. En katalog” (Statsbiblioteket 1993) ved Hans J. Hinrup (pdf).

Arkivmaterialet kan ikke hjemlånes, men skal benyttes på læsesalen på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus eller København.

  • Bestil (du skal logge ind for at kunne bestille). Skriv alle de oplysninger du har om materialet.

Vær opmærksom på, at materialet kan være klausuleret, dvs. det må ikke bruges på nuværende tidspunkt. Forfatteren kan fx have bestemt, at hans håndskrifter først må bruges efter hans død.

Ekspeditionstiden afviger fra vores normale ekspeditionstider.

Henvendelse om Håndskriftsamlingen

Du er velkommen til at skrive til udlaan.aarhus@kb.dk eller ringe til servicetelefonen på 8946 2123, hvis du har spørgsmål angående materialet i Håndskriftsamlingen.

Se desuden Håndskriftsamlingen på Det Kgl. Bibliotek, København