Navigation
 

Kongerøgelse

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus har en uregistreret samling af bøger og pjecer forfattet i anledning af kongelige begivenheder som fx bryllupper, begravelser og kroningstaler. Der er sange til alle lejligheder, og i det hele taget lovprisninger af enhver art. Tidsmæssigt spænder samlingen fra Chr.III til Chr.X. Der er ca. 2,5 meter, og det betyder mere end 600 titler, idet de fleste kun er på 4-8 sider.

For eksempel ”Sange ved Prints Christian Friderichs Vugge” (Kiøbenhavn 1787) af N. Schiöerring (Storm).

Til Printsen

Vers 1Vers 2

Her slumrer Du saa Södelig
Og veed ei, hvad der venter Dig,
Naar Du om nogle korte Aar
Ud paa den höie Bane gaaer,
Hvor Du af Verdens Syn forfulgt
Ei giör et Skrit, som bliver dulgt.

Da raabe Pligter uden Tal:
Tænk paa Din Födsels Stolte Kald!
O Prints! tænk paa Dit Fædreland
At vorde det en gavnlig Mand!
Tænk paa den Usle fjern og nær,
Hvert Menneske Din Broder er.

Denne sang til den senere Christian VIII (født 18. september 1786) er et glimrende eksempel på tidløsheden i kronprinsers og kongefamiliers eksponering. Den kunne såmænd være skrevet i dag.

Henvendelse om Kongerøgelse

kb@kb.dk