Navigation
 

Litteratur om EU

Agence Europe

Nyhedsstof fra Den Europæiske Union siden 1995. Indeholder: Europe Daily Bulletin, European Library og Europe Documents.

Adgang via IRIS - Statsbibliotekets CD-rom samling. Kun adgang fra Statsbiblioteket.

ECLAS

ECLAS er et katalog over Kommissionens centralbibliotek. Databasen indeholder referencer til Kommissionsudgivelser og anden litteratur om EU. Her finder du også henvisninger til tidsskriftsartikler om EU. Ofte med web-links.

Vejledning til ECLAS

ECLAS står for European Commission Library Automation System.

ECLAS er egentlig en katalog over bestanden af bøger, tidsskrifter m.m. på Europa-Kommissionens bibliotek i Bruxelles.

Start: 1978-. For perioden 1958-1978 kan bestanden kun ses på mikrofilm på biblioteket i Bruxelles.

Du finder ECLAS på Statsbibliotekets databaseliste.
For at søge i ECLAS er det ikke nødvendigt med ”Sign in”.

ECLAS indeholder henvisninger til:

  • Bøger, tidsskrifter m.m. om EU udgivet af såvel EU som private forlag i alle EU-lande. Det meste af materialet er på engelsk, tysk eller fransk.
  • Artikler: Europa-Kommissionens bibliotek indekserer deres bestand af tidsskrifter - også danske, f.eks. ”Advokaten” og ”Økonomi og politik”.
  • Elektroniske tidsskrifter. Bemærk: Der må ikke klikkes på linket på grund af copyright-restriktioner.

Under Catalogues i top menuen kan vælges underkataloger (tidsskrifter m.m.).

Søgning i ECLAS:

Du kan søge på tre måder: Basic Search, Advanced Search og Expert Search.

Det er lige meget, om du bruger store eller små bogstaver. Operatorer: AND, OR, NOT. Almindeligt mellemrum er identisk med AND. Der kan bruges parenteser. Nærhedssøgning: vælg Yes ud for Words adjacent. Ved sætninger brug ”…”. Højre- og venstretrunkering og maskering med ? eller * (Obs! kun ? eller * én gang i søgestrengen). Symbolet # bruges ved stavevarianter, hvor et ord har et bogstav mere end et andet, f.eks. finder colo#r både color og colour.

Søgning kan begrænses med: sprog, år, format (d.v.s. bøger, tidsskrifter m.m.) og location (næppe relevant).

Browse:

Der kan listes på forfatter, titel etc.

Søgeresultatet:

  • Søgeresultatlisten kan vise op til 1000 referencer.
  • I søgeresultatet er søgeord highlighted, mens sætninger ikke er det.
  • Søgeresultatet kan vises på to måder: Brief view-table (er altid forvalgt) og Catalogue Card.
  • Visningsformatet ændres i top menuen My display preferences under My info.

Brief view-table

Dette er et kort visningsformat med oplysninger om forfatter, titel, år og publikationstype. Her kan sorteres efter forfatter, titel og publikationstype (her kaldet format). For at få alle oplysninger på en reference klikkes på titlen eller løbenummeret ude til venstre.

Catalogue Card

Her får du de bibliografiske oplysninger og evt. URL. For at få alle oplysninger på en reference klikkes på løbenummeret ude til venstre.

For begge visningsformater gælder, at de enkelte referencer kan markeres (til venstre). Ønskes derefter kun vist de markerede, klikkes på Full view i top menuen.

My Searches: Her kan jeg komme tilbage til søgehistorien.

For mange svar?

Får du for mange svar kan søgningen indsnævres ved at klikke på Refine query.

Man kan også starte på en frisk (sletter alle tidligere søgninger) ved at klikke på End Session i top menuen.

De enkelte referencer

Den enkelte reference fås som nævnt ovenfor ved i søgeresultatlisten at klikke på titlen eller løbenummeret (ude til venstre). Her finder du alle bibliografiske oplysninger sammen med emneord og geografiske ord på engelsk, f.eks. bureaucracy, Poland. Ved klik på f.eks. bureaucracy foretager du en ny søgning på dette emneord, ligeledes ved f.eks. Poland.

Bemærk: Citation er kun selve referencen, som den kan citeres (altså ikke hvem der har citeret hvem m.v.)

Sådan får jeg fat i bogen, artiklen o.s.v.
Enten: Bestil materialet via EU's bookshop (meget er gratis)

eller: Søg og bestil i Statsbibliotekets online-katalog. Har Statsbiblioteket ikke materialet, prøv bibliotek.dk.

Ved tidsskriftsartikler i ECLAS skal du kikke efter, hvad der står ud for Host Title. Dette er nemlig tidsskriftet, hvori artiklen findes.