Navigation
 

Nodesamlingen


Samlingens baggrund

Nodesamlingen indeholder mere end 113.000 noder i alle genrer og er dermed en af Danmarks største offentligt tilgængelige samlinger af trykte noder. Hovedparten af noderne kan hjemlånes.

Samlingen blev oprettet i 1902 og bygger først og fremmest på pligtafleveret materiale. Den indeholder hovedparten af alle noder trykt i Danmark og danske komponisters værker, trykt i udlandet. I en lang årrække gav en årlig bevilling desuden mulighed for indkøb af udenlandske noder. Siden ca. 2008 er der kun blevet indkøbt noder på forespørgsel. Derfor vokser samlingen næsten udelukkende med pligtafleveret materiale.

Hvad indeholder Nodesamlingen?
Statsbiblioteket råder over en række omfattende specialsamlinger, hvoraf de vigtigste er:

  • Danske revyviser fra årene 1876-1963
  • Dansk småtrykssamling, der indeholder populære schlagere, dansemusik, filmmusik, salonmusik m.m.
  • Grosmann-samlingen, der består af manuskripter, bl.a. noder, komponeret og bearbejdet af H.E. Grosmann, der var kantor ved Aarhus Domkirke i slutningen af 1700-tallet.
  • Knud Jeppesens studiesamling. Knud Jeppesen var forsker og komponist og blev i 1947 den første professor på Musikvidenskabeligt Institut i Aarhus. Samlingen består af materiale til Knud Jeppesens udgivelser om italiensk musik fra det 16. århundrede. Materialet er indsamlet i 1920’erne og består af film, notater og notesbøger.

Hvordan kan man finde materialet?
Langt størstedelen af nodesamlingen er registreret i Statsbibliotekets katalog, og det kan også bestilles i Danbib. Dette gælder også materialet i revy- og småtrykssamlingen, hvor hovedparten kan hjemlånes. Knud Jeppesens musiksamling kan søges frem både via Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. En del af Grosmann-samlingen er søgbar via musikdatabasen RISM (Répertoire International des Sources Musicales).

Hvor kan man finde klassiske noder online?
International Music Score Library Project, www.imslp.org, er en særdeles anvendelig hjemmeside, som biblioteker over hele verden uploader noder til. For øjeblikket rummer databasen 102.000 klassiske, instrumentale værker, fordelt på 13.630 komponister, hvoraf de 227 er danske. Her kan man både finde partiturer og stemmer til fri download.

Henvendelse om Nodesamlingen

kb@kb.dk