Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Adgang til samlingerne / Specialsamlinger / Skoleårsskrifter og skoleblade fra seminarier
Kulturarv
Navigation
 

Skoleårsskrifter og skoleblade fra seminarier

Et udvalg (efter sted)

A - G:

 • Ankerhus Husholdningsseminarium, Sorø 1902- / Ankerhus Seminarium / CVU Sjælland, Ankerhus 2003-2006 / University College Sjælland, Ankerhus 2007-.
  Beretning / Årsskrift 1902 - 1990. Registreret fra 1991 ff.
 • Barnets Højskole. Hindholm Højskole 1934- / Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.
  1, 1940 – 26, 1967.
 • Beyers, Bohrs og Femmers kursus for damer, Kbh. 1861- / Femmers kursus og seminarium 1894- / Femmers kvindeseminarium 1896-.
  Meddelelser 1868 – 1932.
 • Blaagaard Seminarium, Kbh. 1859-. - Meddelelser / Årsskrift 1861 – 1957.
 • Dansk Sløjdlærerskole 1886- / CVU København & Nordsjælland 2003- / Skolen for Materiel Design 2007- / Professionshøjskolen UCC 2009-.
  Årsberetning 1918 – 1949.
 • Elbæk Lærerskole. - Årsskrift 1929 - 1940 + 1955 - 1978.
 • Refleks. Elevorgan for Esbjerg Aftenseminarium (1949-). - 1, 1957 - 1969.
 • Frøbels Børnehave-Kursus for unge Piger, Kbh. 1885- / Frøbel-Højskolen 1906- / Frøbel-Seminariet / Roskilde Pædagogseminarium, CVU Sjælland 2004- / University College Sjælland 2008-.
  Årsberetning 1906 - 1948.
 • Gjedved Budstikke / Gjedved Friseminarium 1862-1962 / Gedved Statsseminarium 1962-.
  Årsskrift 1898 – 1989.
 • Gennemtræk. Gedved Seminariums (1862-) Elevblad. - 1957 - 1969.
 • Godthaabs Seminarium 1847- / Godthaab Seminarium og Højskole / Godthaab Seminarium, Højskole og Efterskole / Godthaab Seminarium, Realskole og Efterskole.
  Årsberetning 1908 – 1950.
 • H - J:

 • Haderslev Statsseminarium 1920- / Haderslev Seminarium / CVU Sønderjylland, Haderslev Seminarium 2002-2008 / University College Syd, Haderslev 2008-.
  Meddelelser / Årsskrift 1920 - 1969.
 • Heimskringla. Udgivet af Eleverne på Haderslev Statsseminarium 1920-.
  1922 - 1947.
 • Haslev Seminarium. Indre Missions Seminarium i Haslev 1905-2001 / CVU Sjælland, Haslev Seminarium 2001-2010 / University College Sjælland, Læreruddannelsen Haslev.
  Årsskrift 1907 – 2000. Registreret fra 2002 ff.
 • Slibestenen. Haslev Seminarium (1905-). - 1, 1909 - 8, 1917 + 1921 - 1924.
 • Ekko. Organ for Haslev Seminariums (1905-) Elever. - 1, 1938 - 34, 1970.
 • Hjørring Seminarium 1904-1917. - Meddelelser 1906 - 1915.
 • Hjørring Seminarium 1957- / CVU Nordjylland, Hjørring Seminarium / University College Nordjylland, Læreruddannelsen Hjørring.
  Årsskrift 1960 - 1970.
 • Spiren. Medlemsblad for Hjørring Seminariums (1957-) Elevforening.
  1, 1957 - 10, 1968.
 • Profil. Elevblad for Holbæk Seminarium (1960-). - 1, 1962 - 1970.
 • Horsens Kvindeseminarium 1878-1918. - Meddelelser 1902 - 1917.
 • Husflids- og Sløjdskolen i Askov, Vejen  1886- / Askov Sløjdlærerskole / Sløjdhøjskolen 1975-.
  Årsskrift 1921 – 1963.
 • Indre Missions Seminarium i Nørre Nissum / Nørre Nissum Seminarium 1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969- / CVU Midt-Vest, Nørre Nissum Seminarium og HF / VIA University College, Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
  Meddelelser / Årsskrift 1893 - 1953.
 • Nissumske årbøger. Nørre Nissum Seminarium 1887/1892-1968 / Nørre Nissum Seminarium og HF 1969-2008 / Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum 2008-.
  1918 ff. Er registreret.
 • Dæmring. Seminaristerne paa Nørre Nissum Seminarium (1892-). - 1, 1905 - 57, 1961.
 • Helleneren. Udgivet af eleverne på Nr. Nissum Seminarium (1892-). - 1959 - 1967.
 • Jelling Statsseminarium 1841-2002 / CVU Jelling 2002- / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling.
  Årsberetning 1880 – 1964.
 • Jelling-Samfundet. Jelling Statsseminarium (1841-).
  Årsskrift 1927 – 2000. Registreret fra 2000 ff.
 • Gjallar-Hornet. Udgivet af eleverne på Jelling Statsseminarium 1841-. - 1909 - 1967.
 • Blaagaard Seminarium, Kbh. 1790- / Det kongelige Skolelærerseminarium paa Jonstrup 1808- / Jonstrup Statsseminarium, Lyngby 1890-1992.
  Beretning 1881 - 1964.
 • Jonstrupbogen. Udgivet af Jonstrupsamfundet. Jonstrup Seminarium (1808-1992).
  Årsskrift 1923 – 1974 + 1977.
 • Vi og verden. Eleverne paa Jonstrup Seminarium (1808-1992). - 1, 1921 - 74, 1951.
 • Jydsk Børnehave-Seminarium, Århus 1932- / Jydsk Pædagog-Seminarium.
  Årsskrift 1965 - 1973.
 • K - N:

 • KFUMs Seminarium 1919-. Program for Frederiksberg Seminarium og Hellerup Seminarium (1953-).
  Meddelelser / Program 1923 – 1965.
 • KFUMs Seminariesamfund. - 1, 1929 – 1971.
 • Seminyt. Organ for nuværende og tidligere elever ved K.F.U.M. Seminarium (1919-).
  1951 - 1973.
 • Calamus. Hellerup Seminarieblad (1953-). - 1959 - 1966.
 • Kolding Seminarium 1952-1992. - Årsskrift 1962 - 1970.
 • Københavns Aftenseminarium 1949- / Københavns Dag- og Aftenseminarium 1966–2008.
  Årsskrift 1951 – 1957.
 • Københavns Forskoleseminarium 1901-. - Meddelelser 1901 - 1932.
 • Monrads Kursus, Kbh. 1856-1891 / Statens Lærerkursus 1895-1906 / Statens Lærerhøjskole 1906-1944 / Danmarks Lærerhøjskole 1944-2000 / Danmarks Pædagogiske Universitet 2000-2006 / Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2006-.
  Beretning 1896 – 1994. Registreret fra 2000 ff. Se også internettet.
 • Det ny DLH-psychen. Danmarks Lærerhøjskole. Fortsættes som DPU Psychen. Danmarks Pædagogiske Universitet.
  1, 1977 - 2004. Er registreret.
 • N. Zahles Skole. Privatseminariet for Kvinder 1860- / N. Zahles Seminarium / CVU København & Nordsjælland. N. Zahles Seminarium 2002- / Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle.
  Meddelelser / Årsskrift 1897 - 1970.
 • O - R:

 • Odense Seminarium 1895- / CVU Fyn, Odense Seminarium / University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense 2008-.
  Årsskrift 1911 - 1974.
 • Vinduet. Elevblad for Odense Seminarium (1895-). - 1, 1956 - 8, 1963.
 • Ollerup Folkehøjskole 1894- / Den frie Lærerskole i Ollerup 1949-.
  Årsskrift 1909 - 1960. Registreret fra 1996 ff.
 • Snedsted Seminarium 1812-1848 / Ranum Seminarium 1848-1926 / Ranum Statsseminarium 1926-1984 / Pædagoguddannelsen i Ranum 1984-2011 / VIA University College. Pædagoguddannelsen i Ranum.
  Årsskrift 1880 – 1949.
 • Ranum Staten. Foreningen for tidligere elever og lærere ved Ranum Statsseminarium (1848-).
  Årsskrift 1970 - 2003.
 • Båndet. Organ for Ranum Seminariums (1848-) Elevforening. - 1, 1926 – 44, 1970.
 • Ribe Seminarium 1899- / Ribe Statsseminarium 1918- / Ribe Statsseminarium og HF 1967- / Ribe Seminarium og HF 2004-2008. - Meddelelser / Årsskrift 1901 – 2004.
 • Riber-Ret. Udgivet af eleverne på Ribe Seminarium (1899-). - 1911 - 1916 + 1943 - 1971.

S - Å:

 • Silkeborg Seminarium / Vinters Seminarium 1886- / Via University College, Læreruddannelsen i Silkeborg.
  Meddelelser / Årsskrift 1891 - 1940 + 1988 - 2003.
 • S.S.S. Årsskrift. Udgivet af Silkeborg Seminariums (1886-) Samfund. - 1946 - 1970.
 • Maal og Mærke. Skoleblad for Silkeborg Seminarium (1886-).
  1, 1913 - 1949 + 1953 - 1955.
 • Akset. Elevblad for Silkeborg Seminarium (1886-). - 1, 1960 - 15, 1974.
 • Skive Seminarium 1951- / CVU Midt-Vest / VIA University College 2008-.
  Årsskrift 1957 - 1970.
 • Skårup Statsseminarium 1803-2001 / Skaarup Seminarium 2001- / University College Lillebælt, Skaarup Seminarium 2008-2010.
  Årsberetning 1853 - 1963. Registreret fra 1998 - 2008.
 • Skårup Statsseminariums (1803-) Elevforening.  - Årsskrift 1922 - 1951.
 • Skorpionen. Organ for Skårup Statsseminarium (1803-). - 1, 1947 - 1964.
 • Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
  Meddelelser 1, 1939 - 7, 1955.
 • Statens Forskoleseminarium i Vejle / Statens Seminarium for Småbørnslærerinder 1893-1972.
  Årsberetning 1, 1946 - 1966.
 • Den Suhrske Husmoderskole, Kbh. 1901- / Suhr's Seminarium 1905- / Professionshøjskolen Metropol 2008-.
  Årsskrift 1901 – 1993.
 • Th. Langs Seminarium, Silkeborg 1891/1896-1982. Sammenlagt med Silkeborg Seminarium 1982.
  Meddelelser 1896 - 1960.
 • Th. Langs Skoler. Lærerindeseminariet 1896-. -  Meddelelser 1899 - 1924.
 • Spectret. Udgivet af Th. Langs Seminariums (1891/1896-1982) Elevforening.
  1, 1954 - 1966.
 • Tønder Statsseminarium 1920-1989. - Årsskrift 1920 – 1989.
 • Tønder-Posten / T. P. Organ for Tønder Statsseminarium (1920-1989).
  1, 1923 - 14, 1937.
 • Vordingborg Seminarium 1882- / CVU Syd, Vordingborg Seminarium / University College Sjælland, Læreruddannelsen Vordingborg 2008-.
  Årsskrift 1915 - 1960.
 • Volmer-Samfundet. Vordingborg Seminarium (1882-). - Årsskrift 1962 - 1968.
 • Tolken. Vordingborg Seminariums (1882-) Elevblad. - 5, 1924 - 45, 1966.
 • Aalborg Seminarium 1960- / CVU Nordjylland / University College Nordjylland 2007-.
  Årsskrift 1964 - 1969.
 • Ferlen. Elevblad for Aalborg Seminarium (1960-). - 1965 - 1968.
 • Århus Aftenseminarium 1952-1961 / Marselisborg Seminarium 1961-1990 / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
  Årsskrift 1956 - 1970.
 • Aarhus Kvindeseminarium 1909- / Aarhus Seminarium / Århus Fællesseminarium 1990-1995 / Århus Dag- og Aftenseminarium 1995-2006 / JCVU Århus Lærerseminarium 2006- / Læreruddannelsen i Århus. VIA University College.
  Meddelelser / Årsskrift 1909 – 1951.
 • Baunen. Udgivet af Aarhus Seminariums (1909-) Elevforening. -  Årsskrift 1935 – 1973.
 • Drabanten. Elevorgan for Aarhus Seminarium (1909-). - 1958 - 1963

HENVENDELSE OM Skoleårsskrifter og skoleblade fra seminarier

Kb@kb.dk