Navigation
 

Skoleblade

Statsbibliotekets Arkiv indeholder en stor uregistreret samling af skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier og folkehøjskoler. Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminarium, teknisk skole eller handelsskole, findes der sandsynligvis årsskrifter derfra i Arkivet.

Skoleblade udgør et interessant og af og til pikant supplement til biografiske beskrivelser. De giver et billede af skoletidens dagligdag, syn på lærere, tidens brændende emner og hele ungdommens foreningsliv.

På Randers Statsskole og flere andre gymnasier havde man tradition for at lave en slags Blå Bog over årets studenter. Se nedenstående beskrivelser fra Luren udgivet af elevforeningen ved Randers Statsskole. Eksemplerne er fra 1961 og 1964.

EKSEMPEL 1

Ha. Klassens dygtige (ha) dreng. Har ved at deltage – som selvskreven (ha) vinder – i adskillige stilekonkurrencer erhvervet en stor indsigt i det danske sprog, som han (mis)bruger til at bilde lærerne ind, at han kan noget. Faar mg+ i historie (paa knæ børn - det er maximum hos Kofoed) og sidder ved siden af Sandberg – til hvis fordel skal ikke her være sagt. Udmærker sig ved at være retstatsmand, hvilket (dog) tyder paa en vis selvstændig tankevirksomhed. Ha. Om hans privatliv kunne siges en hel del, men lad os hellere stoppe her. Ha. Ha… Fremtid: Oecon.

EKSEMPEL 2

Original til fingerspidserne. Har indianere, fart og meget andet paa hjernen, - men ikke hjemmeopgaver. Gaar så højt op i sine interesser, at han engang har ladet sig indianerklippe. Danser swing og jitter-bug saa Tommy Steele maa pakke sammen, og saaledes at Tofte ved blot at kigge paa det, maa gaa hjem med alle symptomer paa mavekneb og tarmslyng. Fremtid: Alle tiders chance som cirkusgøgleren: ”Manden med gummibenene”, - om dagen cand. polyt.

EKSEMPEL 3

Har som formand for Valhal udvist ihærdighed og fulde personer. Han var en årrække tegner og skribent ved Luren og plakatsmører. Han er latinlærer, tager sig i hvert fald betalt som sådan, og giver sine ytringer et vist indiskutabelt præg ved helt eller delvist at recitere dem på latin. Disponerer over et varieret facetteret nuanceret vokabularium (ex indicio suo). Pseudoagronom efter sin forflytning til landet, vækker yngelplejeinstinktet hos samtlige klassens piger. Har under mottoet: Kunnen har altid ret! indtaget en fremtrædende stilling i klassekampen. Fyndord: Taushed er Guld, men det er ikke alt Guld, der glimrer. Fremtid: Cand.mag. i latin og græsk (di immortales ei adsint!).

Henvendelse om Skoleblade

kb@kb.dk