Navigation
 

Telefonbøger

Den første danske telefonbog udkom i 1881. Den var håndskrevet og med 22 abonnenter.
Den 15. januar 1881 oprettede Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn Danmarks første offentlige telefoncentral. Find annoncen i Mediestream

Den første trykte danske "telefonbog" var en annonce på side 4 i 'Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende', indrykket af Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn:

"Fortegnelse over de med Abonnenter o.Fl. til 15de Januar 1881 oprettede directe Samtale-Forbindelser gjennen Selskabets Centralbureau."

Abonnenterne er bl.a. De danske Sukkerfabrikker, Det kjøbenhavnske Byggeselskab, De forenede Dampmøller, Aug. J. Wolff & Co.s Annoncebureau, C. Jacobsen, jun., Brygger og Oscar Prior, Grosserer, Dampmøller.

Den første rigtige telefonbog udkom i 1883 i praktisk lommebogsformat i stift bind og på fint papir.

Samlingen indeholder:

  • Statstelefonkatalogen 1901-1907. Fortsættes i Rigstelefonkataloget 1908-1992. Fra 1977-1992 haves dog kun fagregistre.
  • Telefonbøger fra KTAS 1978 ff.
  • Telefonbøger fra Jydsk Telefon 1977 ff.
  • Fagbøger fra Jydsk Telefon haves fra 1955 ff.
  • Telefonbøger fra Fyns Telefon 1978 ff.
  • Telefonbøger fra Tele Sønderjylland 1977 ff.

Telefonbøgerne er registreret fra 2001 ff.

Det kongelige Bibliotek opbevarer alle telefonbøger.

Se også KTAS digitale telefonbøger

Henvendelse om Danske telefonbøger

Kontakt servicetelefonen på 8946 2123 eller skriv til udlaan.aarhus@kb.dk