Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Adgang til samlingerne / Specialsamlinger / Vejledning - forordninger og direktiver
Kulturarv
Navigation
 

Vejledning - forordninger og direktiver

Herunder findes en vejledning til hvordan du finder en forordning eller et direktiv (incl. implementeringen).

Forordninger og direktiver er "love" fra EU. Forordninger gælder direkte som love i EU-medlemslandene, mens direktiver skal implementeres, d.v.s. der skal skrives nationale love, hvori direktivernes bestemmelser skal indskrives.

Et direktiv kan f.eks. fastsætte, hvilke oplysninger maskiner skal mærkes med, i de nationale love står de nærmere bestemmelser: hvor på maskinen, i hvilken rækkefølge, overgangsbestemmelser m.v. Et direktiv kan implementeres som love, bekendtgørelser m.v.

I direktivet (oftest i slutningen) fastsættes en frist for implementeringen. Overskrides denne, gælder direktivet alligevel og myndigheder m.v. kan retsforfølges.

Sådan finder du en forordning:

  • Klik på "Gældende lovgivning", og klik af ved "Forordninger" og "Søgetermer". Klik på "Søg".
  • Herefter fås felter, hvor der kan skrives ord fra forordningens titel, dets nummer o.lign. Klik atter på "Søg". De fundne forordninger findes her i fuldtekst ved klik på "html" eller "pdf".
  • Sådan finder du et direktiv:
    Klik på "Gældende lovgivning", og klik af ved "Direktiver" og "Søgetermer". Klik på "Søg".
  • Herefter fås felter, hvor der kan skrives ord fra direktivets titel, dets nummer o.lign. Klik atter på "Søg". De fundne direktiver findes her i fuldtekst ved klik på "html" eller "pdf".

Sådan finder du implementeringen af et direktiv:

  • Find direktivet (f.eks. ved at følge ovenstående). Klik på "Bibliografisk note".
  • Gå ned på siden til "Relationer mellem dokumenter" og find "Vis nationale gennemførelsesbestemmelser". Klik på "MNE".
  • Klik på landet, f.eks. Danmark. Her får du så en henvisning til en lov, en bekendtgørelse eller lignende.

Bemærk:

Hvis du går ind i den danske lov, bekendtgørelse o.s.v. (f.eks. i Retsinformation, vil en note her angive, om et direktiv er grundlag for den pågældende lov, bekendtgørelse o.s.v.