Radio/tv-samlingen

Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for at indsamle og bevare dansk radio og tv. Siden midten af 1980erne har vi modtaget og arkiveret udsendelserne på forskellige båndtyper og formater, men ultimo 2005 begyndte vi at indsamle udsendelserne digitalt.

Adgang

Du kan se og høre radio- og tv-udsendelser sendt i december 2005 og frem til ca. to-tre uger før dags dato i Mediestream, som er indgangen til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger. Også ældre udsendelser bliver efterhånden tilgængelige i Mediestream, da vi løbende digitaliserer dem.

Alle kan se og lytte til udsendelserne ved at møde op på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus eller København samt Det Danske Filminstitut og benytte institutionens bruger-pc'er. Forskere, studerende og undervisere på danske universiteter, der har købt licens til Mediestream, har fuld online adgang til indholdet.

Er du forsker, kan du under visse betingelser få adgang til at streame radio- og tv-udsendelser og reklamefilm.

Hvad har vi?

få hjælp

Værd at vide