Digitalbevaring.dk

Billede: www.digitalbevaring.dk

Kassettebånd, papirfotos, floppy-diske og digitale formater – alle forgår de! Udviklingen inden for medieverdenen går så hurtigt, at det, der var topmoderne for bare 10-15 år siden, allerede nu er på vej helt ud.

Digitalisering og digital bevaring

Hjemmesiden digitalbevaring.dk søger at samle trådene ved at beskrive emner, der relaterer sig til digitalisering og digital bevaring og forklare, hvad man kan gøre for at sikre en bedre digitalisering og bevaring af sine data.

Digitalbevaring.dk består dels af en række artikler, dels af en linksamling, værktøjssamling, ordbog og FAQ om de to emner: digitalisering og digital bevaring. Herudover orienteres løbende om nyheder og begivenheder om både digitalisering og digital bevaring.

Plads til udvidelser

Digitalbevaring.dk bliver aldrig færdig. Der skrives mere og mere specialiserede artikler om forskellige emner, og hjemmesiden er derfor hele tiden under udvikling. Samtidig ændres forudsætningerne for både digitalisering og digital bevaring konstant, når der kommer fx nye afspilningsmedier til, en ny udgave af MS Word eller et bedre værktøj til kvalitetssikring af digitale filer. Det betyder, at artikler og øvrig information på digitalbevaring.dk jævnligt gennemgås og opdateres.

Samarbejde på tværs

Arbejdet med digitalbevaring.dk sker i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. De tre institutioner arbejder alle med både digitalisering og digital bevaring af kulturarven og har derfor erfaring, viden og kompetencer, som ligger til grund for det faglige indhold på hjemmesiden.