SCAPE

Et forskningsprojekt om samlinger med store datamængder

EU-projektet SCAPE (Scalable Preservation Environments), som Statsbiblioteket har
deltaget i, er afsluttet september 2014.

Der findes samlinger af meget store datamængder i kulturarvsinstitutioner, universiteter og private firmaer, og det kan være et problem at sikre en god bevaring af disse data på langt sigt. Dette forsøgte EU-projektet SCAPE (Scalable Preservation Environments) at tage hånd om ved at forbedre eksisterende værktøjer og systemer til digital bevaring og samtidig finde nye løsninger til planlægning og udførelse af bevaring af meget store datasamlinger.

At Statsbiblioteket var med i projektet, skyldes vores to store samlinger, Netarkivet og Radio/tv-samlingen, som i projektet bruges til at teste nogle af de nyudviklede værktøjer. Projektet var, ligesom forløberen Planets, et forskningsprojekt, som har været med til at øge Statsbibliotekets kompetencer inden for udvikling af it-systemer til langtidsbevaring af digitale data.

Statsbibliotekets bidrag

Statsbiblioteket bidrog it-mæssigt til projektet med områder som identifikation, validering og karakterisering af data (Characterisation Components), automatisk kvalitetskontrol af bevaringshandlinger (Quality Assurance Components), samt afprøvning af bevaringsværktøjer på store samlinger (Testbeds). Statsbiblioteket har også bidraget til udviklingen af et katalog over elementer i bevaringspolitikker (Catalogue of Preservation Policy Elements). Desuden har Statsbiblioteket haft ansvar for formidlingen af resultaterne af projektet. Dette arbejde gav en stor indsigt i forskningsarbejdet og kan bruges i det daglige arbejde med at passe på vores digitale samlinger på den bedst mulige måde.

Europæisk samarbejde

I alt 16 partnere fra hele Europa, heriblandt biblioteker, arkiver og universiteter, var med i SCAPE. Det giver et rigtigt godt netværk på tværs af de europæiske deltagerlande og er med til at fastslå Statsbibliotekets position internationalt inden for arbejdet med digital bevaring.

SCAPE-projektet er medfinansieret af EU under det 7. rammeprogram FP7 ICT-2009.4.1 (Grant Agreement number 270137).