Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Pligtafleveret materiale
Kulturarv

Pligtaflevering af audiovisuelle udgivelser


Statsbiblioteket bevarer danske audiovisuelle materialer for eftertiden (cd'er, lp’er, dvd'er, blu-ray mv.).

Udgiver eller producerer du audiovisuelt materiale, skal du i henhold til Lov om pligtaflevering aflevere to eksemplarer til Statsbiblioteket.

Hvem skal aflevere?

  • Afleveringspligten påhviler den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse.
  • Hvis du som kunstner eller pladeproducent benytter en dansk fremstillingsvirksomhed, har denne ansvaret for afleveringen, uanset om denne evt. vælger at få foretaget selve brændingen/trykningen af materialet hos underleverandører i ind- eller udland.
  • Hvis du selv står for brændingen/trykningen eller benytter en udenlandsk fremstiller, har du selv det endelige ansvar for afleveringen.

Hvad skal afleveres?

  • Du skal altid aflevere to eksemplarer af hver udgivelse.
  • Afleveringspligten omfatter udgivelser på fysiske medier, såsom cd, lp, dvd, blu-ray, blu-ray 3D mv., der er fremstillet i Danmark eller fremstillet i udlandet med særligt henblik på spredning i Danmark. Det gælder også materialer med danske kunstnere, opsamlinger eller udgivelser af udenlandske kunstnere, der er rettet mod et dansk publikum eller indspillet sammen med danske musikere, eller vedrører danske forhold i øvrigt. Ligeledes film med dansk islæt såsom danske undertekster, dansk versionering eller dansk instruktør. Det samme gør sig gældende, hvis materialer med dansk islæt er udgivet i udlandet, men bliver solgt eller på anden vis spredt i Danmark af en dansk distributør.
  • Hvis du producerer et nyt album, en single eller en film, som udgives både på hhv. cd og vinyl eller på dvd, blu-ray, blu-ray 3D, skal du aflevere alle formater i to eksemplarer.
  • Statsbiblioteket er også interesseret i promotion- og demoudgivelser, da de ligeledes bidrager til den danske kulturarv. Disse udgivelser er dog kun afleveringspligtige, hvis enhver kan rekvirere et eksemplar. Hvis de kun er distribueret til en lukket kreds, er de ikke afleveringspligtige.

Hvor skal det afleveres?

Materialerne fremsendes i to eksemplarer til:

Statsbiblioteket
Pligtaflevering
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C

Hvordan skal det afleveres?

  • Eksemplarer skal afleveres mindst to gange årligt, nemlig i januar for udgivelser udgivet i juli-december året før samt i august for materiale udgivet i januar-juni indeværende år. Bemærk at du meget gerne må aflevere dine eksemplarer oftere!
  • Udgiften til porto betales af Statsbiblioteket. Du kan via pligtaflevering@statsbiblioteket.dk bestille returpakkesedler til dine forsendelser med pligtafleveret materiale.

Hvad sker der med dine materialer, når de er afleveret?

Statsbiblioteket opbevarer det ene eksemplar. Det andet sendes til Det Kongelige Bibliotek (musikudgivelser) eller til Det Danske Filminstitut (film). Statsbiblioteket sikrer bevaringen ved at rippe materialerne og lægge filerne på server med henblik på langtidsbevaring, og de fysiske skiver opbevares i aflukkede sikringsrum.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Musik- og lydoptagelser (cd, vinyl mv.)

Filmoptagelser (dvd, blu-ray mv.)