Humanioranyhedsbrev nr. 23

Nye opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab

Nye opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab


Statsbibliotekets underverden
byder på flere godbidder. For ganske nylig er der åbnet for onlineadgang til ca. 40 opslagsværker inden for humaniora og samfundsvidenskab fra forlaget Sage, som biblioteket i forvejen havde i sine samlinger, men kun i trykt form.

Alle opslagsværker har en høj standard. Sage Reference Online blev allerede i 2007 udråbt til årets Outstanding Academic Title i det ansete anmeldelsestidsskrift Choice. Først og fremmest pga. af indholdet, men også fordi søgegrænsefladen er så indbydende og let at navigere i.

Opslagsværker af direkte relevans for humanister


At onlineadgangen samtidig åbner for mulighed for at søge i alle opslagsværkerne på én gang, som var det én stor encyklopædi, gør den ikke mindre attraktiv.

Adgang til Sage Reference Online fra bibliotekets databaseliste 

Dansk film og filmhistorie i overblik og detaljer

dansk film


På Det Danske Filminstituts hjemmeside, www.dfi.dk, finder man nu værket ”Dansk Filmhistorie 1896-2009”, skrevet af lektor ved Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, Peter Schepelern.

I overbliksafsnit, som hver især strækker sig over ti år, dækkes væsentlige værker og personligheder sammen med dominerede tendenser og filmpolitiske og organisatoriske forhold.

Det bedste ved "Dansk filmhistorie" er, at den trækker på alle databaserne på Filminstituttets hjemmeside. Hele teksten er domineret af hyppige links, fx til Nationalfilmografien, der dækker et væld af stamdata på danske film samt kort- og dokumentarfilm. Der linkes også i vidt omfang til filminstituttets samlinger af plakater, stills, portrætbilleder og filmprogrammer, og det er muligt at se filmklip fra nogle af de mange film, der omtales.

Det første tiår, 1996-1910, fortæller os om den første danskproducerede film, de første instruktører, de første filmforevisninger og biografer og om oprettelsen af Nordisk Films Kompagni, der lige siden har spillet en dominerende rolle i dansk filmhistorie. Det er interessant i sig selv, men der kommer for alvor kød på stoffet, hvis man lader sig forføre af linksene i teksten. Her kan man finde en biografi om instruktøren af den første danske film og se klip fra filmen, hvor kolonibestyrer Johan Carl Joensen fra Grønland kører med hundeslæde i Fælledparken i København. Omtalen af Nordisk Films Kompagnis oprettelse fører også videre til en fuldstændig liste over selskabets film. Fra denne liste kan man klikke sig videre til oplysninger om andre film, instruktører m.m.  

”Dansk Filmhistorie” byder således både på hurtige overblik og - takket være de mange links - et væld af detaljer om dansk film og filmhistorie.

Har man brug for at søge helt målrettet, kan man vælge hjemmesidens 'Supersøg', der på Google-facon søger på tværs af filmhistorien og de mange databaser.

  

Østeuropa: Nye tidsskrifter
 

Østeuropa


E-tidsskrifter fra forlaget Brill hører til i den akademiske sværvægtsklasse og er en guldgrube for humanistiske fag i det hele taget. For nylig har Statsbiblioteket købt adgang til endnu flere af Brills e-tidsskrifter, blandt dem en del, som dækker det østeuropæiske område.

Det gælder:


Tidsskrifterne kan slås op i  biblioteksbasen, men er også tilgængelige og søgbare via databasen


Hertil kommer nogle nye open-acces-tidsskrifter. På medieområdet udsender en internationalt sammensat redaktion nu to gange årligt tidsskriftet Digital Icons. Det seneste nummer hedder ”From Comrades to Class Mates: Social Networks on the Russian Internet”.


I Sverige er Uppsala-tidsskriftet Slovo kommet på nettet, med arkiv tilbage til nummer 1, 1972. Det bringer primært lokalt og svensk stof om østeuropæiske sprog og litteraturer.


Og til sidst skal nævnes et lovende tidsskrift, Laboratorium, som indtil videre kun udkommer i trykt form. Det er peer-reviewet, og redaktionen består primært af fremtrædende russisk-fødte ansatte på amerikanske forskningsinstitutioner. Nummer 1 udkom i 2009 og handlede om russisk sociologi, nummer to er netop udkommet, et temanummer med titlen: "Rethinking the South Caucasus". Publikationssprogene er engelsk og russisk. Bemærk, at tidsskriftet ”only accepts original, previously unpublished work, and will reject essays or theoretical texts not based on empirical research”.

 

 

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe nu online


I nyhedsbrevet december 2008 omtalte vi en prisbelønnet encyklopædi om jøder i Østeuropa, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Dette værk er netop udkommet online og er tilgængeligt for alle, kvit og frit.

Der kan søges i det på kryds og tværs ved brug af søgeord, der er alfabetisk indgang til artiklerne (under ’Browse’), og man kan udforske udvalgte emner og studere skiftende, udvalgte artikler fra encyklopædien. Der er masser af illustrationer og kort, i sort-hvid eller farver. Kort sagt, et meget flot værk med masser af digitale muligheder. Overgås kun af sit trykte forbillede!

 

  

Tidlige europæiske bøger online

bøger online


Statsbiblioteket giver nu adgang til det nystartede digitaliseringsprojekt Early European Books. Projektets mål er at give forskere onlineadgang til det moderne Europas tidlige dokumenter og samle et alsidigt udvalg af trykte kilder fra det femtende, sekstende og syttende århundrede. Projektet er udviklet og produceret i nært samarbejde med forskere og eksperter fra biblioteksverdenen, og det åbner dørene til nogle af verdens vigtigste samlinger af tidlige, trykte bøger.

Early European Books supplerer Early English Books (EEBO), som Statsbiblioteket købte adgang til sidste efterår. Men til forskel fra EEBO beskæftiger Early European Books sig i vidt omfang med bøger, der ikke er på engelsk.

Den første samling i Early European Books er blevet muliggjort af et partnerskab mellem det store digitaliseringsfirma ProQuest og Det Kongelige Bibliotek. Denne samling giver en omfattende oversigt over det Kongelige Biblioteks beholdning af titler, der er anført i Lauritz Nielsens Danske Bibliografi 1482-1600. I basen finder man digitaliserede gengivelser (faksimile) af værker af Tycho Brahe, men også udenlandske værker af bl.a. Erasmus, Martin Luther, Hans Tausen og Cicero, alle repræsenteret i Det Kongelige Biblioteks samlinger.

Gengivelserne er i fuld farve og høj opløsning, som er scannet direkte fra de originale trykte kilder. Hvert værk er registreret i sin helhed, med indbinding, kanter, forsatsblade, tomme sider og evt. løse indlæg. Denne nøjagtige gengivelse giver brugerne adgang til et væld af oplysninger om de enkelte værkers fysiske egenskaber, fremtræden og oprindelse. Det er ligeledes muligt at benytte basens mange indholdsorienterede funktionaliteter og søge på bl.a. forfatter, titel, emne, fritekst, udgiver, år, sprog og land. Funktionaliteter, som man også finder i Early English Books Online.

Early European Books vil blive udsendt som en serie årlige samlinger, der med tiden vil udgøre en stadig mere omfattende oversigt over den ældre litteratur i Europa.

Adgang til Early European Books fra Statsbibliotekets databaseliste

 

Nyt navn og design til britisk-irsk historisk bibliografi

union jack


Ved årsskiftet 2009-10 skiftede den internationalt kendte bibliografi The Royal Historical Society Bibliography navn til Bibliography of British and Irish History.

Samtidig med navneskiftet indgik institutionerne bag bibliografien, The Institute of Historical Research og Royal Historical Society, et samarbejde med forlaget Brepols, der i forvejen udgiver flere kendte online-ressourcer som f.eks. International Medieval Bibliography og Lexikon des Mittelalters.

Bibliografien kunne hermed præsenteres i et brugervenligt design, hvor man har bevaret det bedste fra den oprindelige bibliografi - f.eks. et præcist og veludbygget emneindeks - samt mulighed for periodesøgninger. Det kan i denne sammenhæng anbefales at afprøve søgemulighederne under 'Advanced Search'. Omlægningen er også en forbedring på den måde, at det nu er blevet muligt at eksportere poster til diverse referenceværktøjer som RefWorks og EndNote.

I et tidligere nyhedsbrev – oktober 2008 - har vi skrevet mere udførligt om bibliografiens faglige indhold og linkmulighederne til bl.a. The Oxford Dictionary of National Biography. Da det faglige indhold stadig er det samme, kan dette indlæg fortsat læses med udbytte.


   

Statsbibliotekets publiceringsplatform for e-tidsskrifter er nu i drift


Fredag d. 21. maj fejrede Statsbiblioteket med en reception, at biblioteket nu – kvit og frit - kan tilbyde tidsskrifter, tilknyttet Aarhus Universitet, en elektronisk publiceringsplatform. Platformen opererer efter det såkaldte Open Journal Systems (OJS), som også anvendes mange andre steder i verden af akademiske institutioner til publicering af e-tidsskrifter. Selve projektfasen har i dette tilfælde strakt sig over tre år.

Platformen står til rådighed for tidsskrifter med tilknytning til Aarhus Universitet. De involverede redaktioner kommer på kursus, hvor de lærer at bruge systemet. Det kræver ikke specifikke IT-færdigheder, da systemet er ganske enkelt. Statsbiblioteket yder herefter løbende support.

Kort beskrevet tilbyder OJS-platformen de tilmeldte tidsskrifter et redigerings- og publiceringsprogram, der gør det muligt at samle hele den redaktionelle kommunikation, tilretning og udgivelse i ét workflow. Alle redaktionsmedlemmer, samt eventuelle reviewere, kan således kommunikere med hinanden og redaktionen via OJS-programmet.

Såfremt man ønsker det, er det muligt kun at benytte sig af platformens publiceringsdel, som man sender sine færdigformaterede filer til (pdf, html, epub etc.) med henblik på direkte udgivelse.

På nuværende tidspunkt har 19 tidsskrifter valgt at bruge platformen. Ti af disse er allerede fuldt flyvefærdige og frit tilgængelige for offentligheden. Det drejer sig om:


Tidsskrifternes indhold er søgbart på artikelniveau i Statsbiblioteket base og bibliotek.dk.

Der er samlet indgang til alle tidskrifterne fra adressen her: ojs.statsbiblioteket.dk

 
Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS