Et dyk ned i Statsbibliotekets underverden

I den biografaktuelle film Alice in Wonderland styrter hovedpersonen ned i en underverden, hvor alt vendes på hovedet, og intet er, hvad det giver sig ud for at være.

Dykker man derimod ned i Statsbibliotekets underverden, finder man uvurderlige skjulte skatte, hvor tingene – formodentlig – er, hvad de giver sig ud for at være  –  opslagsværker på e-form ganske vist, men alligevel skatte.

Redaktørerne har med dette nummer kastet sig ud på det dybe vand for at finde nogle af disse skatte, som skjuler sig i Statsbibliotekets søgesystem og databaser.

Gem nyhedsbrevet. Det er en virtuel håndbogssamling. Tag det frem, når det er aktuelt. Her er noget om alt, fra Horats til Bob Dylan, fra antikken til det 21. århundrede.

  

AMERIKANSK MUSIK OG KULTUR

Bob Dylan

I september 2009 afholdt Syddansk Universitet et stort seminar om Bob Dylan med deltagelse af en række danske og internationale forskere udi dylanologien. Anledningen var, at litteraturprofessor Anne-Marie Mai havde indstillet Dylan til Nobelprisen i litteratur med den begrundelse, at sangerens tekster er på et højt litterært niveau, og at det ikke bør komme en ordkunstner til skade, at han også er et verdenskendt rocknavn.

Som bekendt fulgte priskomitéen ikke Mai og ligesindede. Nobelprisen gik til den tyske forfatter Herta Müller. Til gengæld var Cambridge University Press med til at bekræfte det litterære syn på Dylan ved samme år at udgive en bog om sangeren i den hæderkronede serie Cambridge Companions. Som redaktøren Kevin J.H. Dettmar skriver i introduktionen til værket: ” […] critics have called James Joyce God's gift to English departments, but Dylan is no less deserving of that designation. As early as 1972, articles started appearing in scholarly journals analyzing the songs of Bob Dylan, using the methodologies of literary studies”.

”The Cambridge Companion to Bob Dylan" følger dette spor og belyser Dylans store indsats som lyriker og sangskriver. Bogen rummer fine introduktioner til Dylans hovedværker, bl.a. Highway 61, Blonde on Blonde og Blood on the Tracks. Desuden kan man læse om Dylans forhold til den amerikanske sangtradition, hans religiøse opfattelse, hans rolle som ’performer’ og kulturikon, samt hans ambivalente syn på kritikken og modtagelsen af hans tekster. Alt sammen skrevet af kyndige specialister på området.

Ressourcer om amerikansk musik og kultur


ANTROPOLOGI

Levi Strauss

Man kan ikke se det af titlen, men den trykte bog ”Saudades do Brasil” fra 1994 indeholder omkring 200 flotte sort-hvide fotos af den kendte franske antropolog Claude Lévi-Strauss, som han tog i Brasilien i årene 1935 – 1939. Der er både fotos fra Sao Paulo, hvor han var professor, og fra hans feltarbejde blandt Brasiliens indianere. Bogen kan lånes på Statsbiblioteket.

Lévi-Strauss døde 31. oktober 2009, 100 år gammel. Han er blevet kaldt antropologiens fader, hvilket nok er lidt overdrevet - Malinowski, Boas og Tylor var der også. Men der er ingen tvivl om, at Lévi-Strauss’ indflydelse har været kolossal, ikke bare på faget antropologi, men også inden for filosofi og litteratur. En omfattende og alligevel overskuelig gennemgang af hans forfatterskab og de diskussioner, hans begrebsudvikling har medført, findes i den helt nye The Cambridge Companion to Lévi-Strauss / ed. by Boris Wiseman. 2009.

Se også antropologen Maurice Bloch’s nekrolog i The Guardian.

Ressourcer om antropologi 

 

FILM OG MEDIER

Casablanca

Hvis du mangler afsæt til et oplæg, din forskning eller pensum, kan du med fordel ty til noget så ”klassisk” som et opslagsværk. Flere opslagsværker er blevet tilgængelige online, så du behøver ikke at besøge en læsesal. Her præsenteres et udpluk af opslagsværker, der handler om medier og film.

Film


Kunst og visuelle medier

 

Medier og kommunikation


Æstetik


FILOSOFI OG IDÉHISTORIE

Spinoza

Spinoza (1632-1667) er en af de filosoffer, som er oppe i tiden. Det skyldes ikke mindst ”Tractatus theologico-politicus” fra 1670 med Spinozas overvejelser om tanke- og ytringsfrihed og adskillelse mellem stat og religion. Traktaten udkom på dansk for første gang nogen sinde i 2009 med titlen ”Teologisk-politisk traktat”. Hvordan var det nu med traktaten og Spinoza og hans liv og værk i det hele taget? Her kan man med fordel gribe til ”The Cambridge Companion to Spinoza” fra 1996, en samling tematisk ordnede artikler, skrevet af fremtrædende Spinoza-specialister, om Spinozas liv, metafysik, etik, teologi og samtidens reaktion på hans værk.

Ressourcer om filosofi og idéhistorie

 

 

FRANSK LITTERATUR

eiffel

Den franske forfatter og filosof Albert Camus omkom ved en bilulykke den 4. januar 1960, kun 46 år gammel. Camus var på vej i bil fra landsbyen Lourmarin i Provence til Paris med vennen og forlæggeren Michel Gallimard. Et fordæk eksploderede, bilen knustes mod et træ, og begge mænd omkom. Egentlig ville Camus slet ikke have kørt i bil til Paris. I hans lomme fandt man en togbillet. Og i hans bagage fandt man det ufærdige manuskript til romanen ”Det første menneske”.
Således er Camus død forbundet med megen tragik. Og nu, 50 år efter ulykken, har man i hjemlandet Frankrig valgt at udråbe 2010 til Camus-år. Man mindes og fejrer et af de største ikoner i det 20. århundredes franske litteratur.

Er man interesseret i at vide mere om Albert Camus, er der meget at hente i "The Cambridge Companion to Camus". Her kan man læse om Camus algeriske baggrund, forfatterens inspirationskilder, forholdet til Sartre, analyser af hovedværkerne i forfatterskabet, samt de centrale temaer i Camus tænkning. Opslagsværket, som er skrevet af specialister, giver væsentlige informationer om Nobelpris-modtageren og forfatteren, som blev talerør for eksistentialismen, den moderne meningsløshed og absurditet. Om mennesket, som blev født i Algier og rejste til Frankrig for tage aktiv del i modstandskampen mod tyskerne. Og om tænkeren, forfatteren, journalisten og teatermanden, der på afgørende vis kom til at præge efterkrigstidens kulturelle liv.

Ressourcer om Camus og fransk litteratur og kultur

HISTORIE

London

Hvordan udviklede Europas storbyer sig mellem 1400 og 1700? Hvad var forskellene og lighederne mellem f.eks. London, Paris, Rom og Moskva? De indledende øvelser til besvarelsen af dette spørgsmål kan man foretage i det første af tre store opslagsværker om Europas historie, som længe har stået på Statsbibliotekets læsesal, men som nu også findes elektronisk, er direkte tilgængeligt fra hjemme-pc’en og snildt at slå op i: ”Europe 1450-1789”, redigeret af Jonathan Dewald, udkommet 2004. Ved hjælp af det alfabetiske register kan man slå direkte op på storbyerne. Artiklerne er fint illustreret, og der er idéer til yderligere læsning.

I boksen til venstre i skærmbilledet er der ved hver artikel et link til Capital cities (og andre relaterede emner), som gør det muligt at komme videre til andre europæiske storbyer i samme periode. København – ja, rigtigt gættet – København er ikke med, i hvert fald ikke med sin egen selvstændige indgang! Om det så betyder, at opslagsværket er dårligt, om København ikke værd at skrive om, eller at intet er fuldkomment – ja, det er op til læseren at afgøre! Hvis man søger på ’Copenhagen’ i samtlige opslagsværker i moderbasen, Gale Virtual Reference Library, viser det sig, at København har sin egen indgang i ét af opslagsværkerne, nemlig Encyclopaedia Judaica, som bringer en kort artikel om københavnske jøders historie.

Trods de københavnske mangler vil ingen efter et nærmere eftersyn være i tvivl om, at der her er tale om et fremragende opslagsværk:

Og man kan roligt fortsætte sine opslag i de to værker, der er en fortsættelse af ”Europe 1450-1789”, nemlig


Flere historiske ressourcer

 

PERIODER I HISTORIEN

Ludvig Holberg

Hvis man har brug for at danne sig et overblik over større skelsættende perioder i Europas historie som f.eks. middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, fin de siècle eller de to verdenskrige, er der velegnede opslagsværker i Statsbibliotekets samlinger.

Midt i oplysningstiden, hvor tænkere og filosoffer satte spørgsmålstegn ved vedtagne love og normer, og hvor begreber som borgerrettigheder og bevægelsesfrihed udvidedes og oplysninger spredtes fra land til land med forbedrede infrastrukturer, skrev Cesare Beccaria, en filosof og statsmand fra hertugdømmet Milano, i 1764 sit hovedværk ”Dei delitti e delle pene” (”Om forbrydelse og straf"), et af de første retsfilosofiske værker, som talte imod anvendelsen af dødsstraf, og som for øvrigt hurtigt kom på Vatikanets liste over forbudte bøger.

I ”Encyclopedia of the Enlightenment” får man en fin introduktion til personen Beccaria samt modtagelsen og betydningen af hans værk og dets videre skæbne i en europæisk kontekst.

Ressourcer om historiske perioder


ITALIEN

Rom

Den 30. januar 2010 satte Jens Albinus et foreløbigt punktum for sin succesrige optræden med sin egen monolog over italieneren Primo Levis erindringsroman om livet som fange i Auschwitz ”Se questo è un uomo”, på dansk ”Hvis dette er et menneske”. Det er ikke første gang, denne roman er blevet bearbejdet scenisk. Allerede i 1964 blev den sendt som hørespil i Italien, og i 1966 blev den opført på Teatro Stabile i Torino.

Den 27. januar blev det markeret, at det var 65 år siden, russiske tropper åbnede porten til Auschwitz. Primo Levi var blandt de heldige og overlevede krigen og udryddelseslejren, men dette var ikke omkostningsfrit, og lige til sin død i 1987, hvor han begik selvmord, blev han ved med i skrift og tale at bearbejde sine oplevelser i lejren og sin march hjem til Italien.

Den rosende omtale af Skuespilhusets forestilling og indslag i radio og tv har skabt fornyet dansk interesse for Primo Levi. Er man interesseret i at vide mere om Primo Levi, er ”Cambridge Companion to Primo Levi” et godt sted at begynde, da man her får et overblik over denne komplekse forfatter og hans værk via en samling artikler, alle skrevet af forskere, som har jødisk historie og kultur som et af aspekterne ved deres forskning i sprog, kultur og litteratur.

Ressourcer om Italien


KLASSISKE STUDIER

Zeus

At Horats var en af de betydeligste digtere i Kejser Augustus' regeringstid, og at han stadig er inspirationskilde for digtere og uafladeligt oversættes, kan man forvisse sig om i ”The Cambridge Companion to Horace”. Vil man vide noget om, hvordan det var – og fortsat kan være - at være digter, er afsnittet ”Horace and Augustus ” et lærestykke i balancegangen mellem det at bevare sin uafhængighed og forblive på god fod med kejseren. Vil man hellere vide noget om et af de centrale temaer hos Horats, kan man begynde med at læse afsnittet om ”Town and country”, forfattet af værkets hovedredaktør Stephen Harrison, Corpus Christi College, Oxford.

Ressourcer til den græsk-romerske periode

 

MODERNE KULTUR

potemkin

Statsbiblioteket tilbyder sine brugere adgang til en serie på ti opslagsværker om moderne kultur i en række lande, fra USA i Vest til Japan i Øst. Værkerne er udgivet mellem 1998 og 2009. Den seneste udgivelse handler om japansk kultur.

The Cambridge Companion to Modern Russian Culture” udkom i 1998. Ganske vist ændrer verden sig konstant og hurtigt, og ganske vist er dette værk det ældste af de ti i serien. Men det er også et eksempel på, at “halvgammelt” ikke nødvendigvis er det samme som “outdated”. 

Nicholas Rzhevskys lange introduktion til fænomenet russisk kulturhistorie er stadig aktuel, ligesom oversigtsartiklerne om russisk kulturel identitet, litteratur og kunst. Artiklerne er skrevet af nogle af vor tids mest fremtrædende ruslandsforskere. I afsnittet om russisk identitet reflekterer bl.a. Mark Bassin og Pierre R. Hart i hver deres artikel over betydningen for russisk kulturel selvopfattelse af Ruslands placering mellem Europa og Asien. Nikita Lary's artikel om russisk filmhistorie i afsnittet om russisk litteratur og kunst begynder med en grundig indføring i russisk stumfilms historie og slutter med Bodrovs ”Fangen fra Kaukasus” fra 1996. Der er tips til yderligere læsning og til glæde for filminteresserede en syv sider lang filmografi med udvalgte film fra 1908 til 1996.
 

Ressourcer om moderne kultur

MODERNISME

Tate modern

Romaner kan læses på et utal af måder. Man kan sætte dem i relation til forfatteren. Man kan sætte dem i relation til forfatterskabet. Man kan sætte dem i forhold til litteraturhistorien og litteraturteorien. Og man kan sætte dem i forhold til den formmæssige retning og genre. Vælger man det sidste, er der stor hjælp at hente i "The Cambridge Companion to the Modernist Novel."

Den modernistiske roman kan ikke sættes på formel. Eksperimentet er dens kendetegn, og derfor betragtes den af mange som svært tilgængelig. I dette opslagsværk forsøger specialister at lede på vej og karakterisere de mange originale udtryk for den modernistiske roman, uden at gå på kompromis med form og indhold. Man får en introduktion til den tidlige modernisme, det særlige forhold mellem tid og modernisme, Stream of Consciousness, og Virginia Woolf, James Joyce og det modernistiske sprog, samt introduktioner til øvrige centrale prosa-modernister: D.H. Lawrence, Joseph Conrad, William Faulkner, Gertrude Stein, Samuel Beckett, Djuna Barnes m.fl. Bogen er et værdifuldt værktøj for alle studerende og forskere, der arbejder med modernismens mange former, og den kan anbefales som afsæt for udforskning af området.

Ressourcer om modernisme


RELIGION

Budda


På samme måde som afrikansk kunst og kultur blev genopdaget af europæiske kunstnere i 1920’erne og sat i relation til den europæiske kunst, har forskere i 1960’erne ”genopdaget” det afrikanske kontinents oprindelige religioner. Det har dog først nu sat sig spor i et stort selvstændigt opslagsværk. Forlaget Sage udgav i 2009 ”Encyclopedia of African Religion”, som for første gang samler idéer, begreber og myter i afrikanske religioner og anskuer dem ud fra ”afrocentriske” synsvinkler.

Ressourcer om religion

  

RUSLAND

Den røde plads

Døgnet rundt, hjemmefra eller fra sin arbejdsplads, kan man bruge det elektroniske standardopslagsværk om russisk litteratur "The Routledge Companion to Russian Literature", redigeret af Neil Cornwell. Det dækker Ruslands litteratur fra de ældste tider til i dag og består af tyve kapitler, ordnet kronologisk-tematisk og skrevet af fremtrædende litteraturforskere. David M. Bethea står for "Pushkin: from Byron to Shakespeare", Donald Rayfield har skrevet om "The Golden Age of Russian Poetry", Katerina Clark om "Socialist Realism" og Boris Lanin om "Experiment and Emigration: Russian literature, 1917 -1953" etc. etc.

Ressourcer om Rusland

 

SPROG

finsk tekst

Tobindsværket “The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages” er en af håndbøgerne i forlaget Walter De Gruyters serie “Handbooks of linguistics and Communication Science”, som består af højkvalitetshåndbøger inden for lingvistiske discipliner og emner. Håndbogen foreligger også elektronisk, ligesom andre værker i serien.

Første bind af ”The Nordic Languages” bringer en grundig indføring i nordisk sproghistories forskningshistorie, både i de ældre sproghistoriske skoler (indtil 1950) og i nyere historiske tilgange. Bindet behandler forholdet mellem sproghistorie og den almene historiske udvikling i de nordiske lande og, som noget helt centralt, selve den nordiske sproghistorie fra oldgermansk til oldnordisk. Andet bind fortsætter den historiske gennemgang med nyere nordiske sprog og videre til de processer, som førte til udskillelsen af de moderne nordiske sprog, sådan som vi kender dem i dag. Bindet slutter af med artikler om de nordiske sprog i sprogtypologisk belysning, sprogkulturelle spørgsmål og nordisk sprogkontakt.

Det skal siges, at håndbogen bruges på nøjagtig samme måde som en trykt bog. Bortset fra fuldtekstsøgemuligheden og en klikbar indholdsfortegnelse på overordnet niveau (romertal) er der ingen videre avancerede elektroniske faciliteter (som f.eks. klikbart emneindeks). Men artiklerne er kortfattede og koncise og bringer henvisninger til yderligere litteratur. Og lever således ganske godt op til vor digitaliserede livsstils krav.

Ressourcer om sprog